Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Ucieczko uciśnionych, Pocieszycielko utrapionych, Obrończyni grzeszników – módl się za nami!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Matko Boska,
Matko Miłosierdzia,
Tronie Łaski Bożej,
Pośredniczko naszego zbawienia,
Arko wiecznego pokoju,
Wsparcie w naszych nieszczęściach,
Podporo Kościoła,
Siło naszej wiary,
Potęgo niezwyciężona dla piekła
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony,
Przewodniczko chrześcijan,
Miłośniczko serc czystych,
Kotwico naszej nadziei,
Ucieczko uciśnionych,
Pocieszycielko utrapionych,
Obrończyni grzeszników,
Porcie rozbitków,
Nadziejo zrozpaczonych,
Opiekunko rodzin,
Strażniczko młodzieży,
Podporo wdów,
Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Bramo do przybytków niebieskich,
Królowo nieba i ziemi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.
W: I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się:

Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
MODLITWA

Litania do Boga Ojca

Jest w Kielcach taki Zakład Leczniczy, prowadzony przez siostry zakonne, w którym znajduje się Kaplica z niezwykłym obrazem Boga Ojca. Niezwykłym, ponieważ owianym sławą wielu wysłuchanych modlitw oraz znalezionym w niezwykłych okolicznościach. W tym miejscu zrodziła się również niezwykła Litania do Boga Ojca, którą warto się pomodlić uwielbiając Najlepszego Ojca każdego z nas.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie – przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami

Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami

Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami

Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Od pychy umysłu – zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, Boże, Ojcze.

Wolę zjednoczoną z Twoją wolą racz nam dać, Boże, Ojcze.

Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze – racz nam dać, Boże, Ojcze

Wytrwanie do końca przy Tobie – racz nam dać, Boże, Ojcze

Gorliwość o zbawienie innych dusz – racz nam dać, Boże, Ojcze

Pokorę prawdziwej mądrości – racz nam dać, Boże, Ojcze

Umiłowanie czystości – racz nam dać, Boże, Ojcze

Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą – racz nam dać, Boże, Ojcze.

Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa – racz nam dać, Boże, Ojcze.

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.


Tekst Litanii pochodzi ze strony Zakładu Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sług Jezusa >> Łaskami słynący obraz Boga Ojca znajduje się tam w niewielkiej kaplicy. 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap