Dziś wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

Na polecenie samego Boga strzegą nas i chronią, wiemy też, że każdy z nas ma swojego własnego, który wspiera nas na drodze do Nieba. Dziś w liturgii wspominamy Świętych Aniołów Stróżów.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Choć o aniołach, w tym o Aniołach Stróżach mówi już zarówno Stary jak i Nowy Testament, ich osobne święto w Kościele pojawiło się dopiero w XVII w. W 1608 papież Paweł V pozwolił obchodzić je w pierwszy dzień zwykły po św. Michale, którego wspomnienie przypada od 1969 na 29 września. Święto Świętych Aniołów Stróżów dla całego Kościoła katolickiego wprowadził na stałe do kalendarza liturgicznego dopiero papież Klemens X w 1670 roku.

Podstawę naszej wiary w opiekę Aniołów Stróżów znajdujemy w wielu miejscach Pisma Świętego, pięknie mówią o niej zwłaszcza te fragmenty, które Kościół wybrał do Liturgii Słowa na dzień 2 października.

 

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie.

 

– czytamy w Księdze Wyjścia (Wj 23,20-23)

Pan Jezus zaś, stawiając swoim uczniom dziecko jako wzór do naśladowania mówi wprost:

 

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie

 

“Aniołowie działają dokładnie tak jak działa Bóg. Nie działają jak chcą, ale jak On ich posyła. Skoro więc On działa szanując wolną wolę człowieka, szanują ją również aniołowie. Anioł stróż działa, gdy go o to poprosimy, ale nigdy nie tak by niszczyć naszą wolną wolę, choćbyśmy nawet wybrali zło. Gdyby nie było możliwości wybrania zła, nie byłoby pełnej wolności. A Bóg chciał żebyśmy kochali go z wyboru” – wyjaśnia ks. prof. Tomasz Stępień, specjalista od angelologii św. Tomasza w rozmowie ze Stacją7>> 

Wielu świętych miało bliskie relacje ze swoimi Aniołami Stróżami, wielu obecnych ojców duchownych zachęca wprost, by z aniołami rozmawiać, a nawet prosić Pana Boga o możliwość poznania imienia swojego anioła>>

Warto również wiedzieć, że poza znaną nam wszystkim z dzieciństwa rymowaną wersją modlitwy do swojego Anioła Stróża, istnieją jeszcze inne teksty, którymi można się posłużyć >>

Można również zwracać się do Aniołów Stróżów bliskich nam osób, zwłaszcza by dziękować za ich opiekę i służbę >>Modlitwa do Anioła Stróża męża i żony

Naszą wiarę i oczekiwania od naszych Świętych niebiańskich Opiekunów wspaniale podsumowuje modlitwa-kolekta z dnia ich wspomnienia liturgicznego:

 

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich świętych Aniołów, spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę  i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności.

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Św. Hieronim. “Biblioteka Chrystusa”

"Hieronim jest „Biblioteką Chrystusa”, niewyczerpaną biblioteką, która szesnaście wieków później nadal nas uczy, co oznacza miłość Chrystusa, miłość, która jest nierozerwalnie związana ze spotkaniem z Jego słowem" - napisał Papież Franciszek w Liście Apostolskim Scriputrae Sacrae affectus. Dokument związany jest 1600. rocznicą śmierci św. Hieronima, wielkiego tłumacza i popularyzatora Pisma Świętego, doktora Kościoła.

Polub nas na Facebooku!

W Liście Franciszek podkreślił nieustającą aktualność postaci św. Hieronima jako tłumacza i komentatora Pisma Świętego. Jego rolę na przestrzeni wieków podkreślał Kościół i kolejni papieże. Papież pokazuje dzieje życia świętego, który łączył ascezę i życie mnisze z zaangażowaniem w przekład całego Starego Testamentu na język łaciński i z pracą intelektualną.

 

Umiłowanie Pisma świętego, żywa i głęboka miłość spisanego słowa Bożego, to dziedzictwo, jakie św. Hieronim pozostawił Kościołowi poprzez swoje życie i dzieła. Szesnaście wieków od śmierci świętego, te wyrażenia zaczerpnięte z jego liturgicznego wspomnienia dają nam klucz niezbędny do zrozumienia jego wybitnej postaci w dziejach Kościoła i jego wielkiego umiłowania Chrystusa. Ta miłość rozlewa się, jak rzeka w wielu potokach, w jego dziele niestrudzonego uczonego, tłumacza, egzegety, głębokiego znawcy i namiętnego propagatora Pisma świętego.

 

Podkreślając umiłowanie przez Hieronima Pisma Świętego Franciszek zachęcił do odkrycia na nowo wkładu Starego Testamentu. Zwrócił także uwagę na znaczenie doskonalenia badań biblijnych oraz promocję wiedzy biblijnej nie tylko wśród kapłanów i katechetów, ale także wszystkich chrześcijan, aby byli zdolni do przekazywani swoim dzieciom słowa Bożego, z całym jego pięknem.

 

Niestety, w wielu rodzinach chrześcijańskich nikt nie czuje się zdolny – jak to zostało natomiast zapisane w Torze (por. Pwt 6, 6) – do przekazania swoim dzieciom słowa Bożego, z całym jego pięknem, z całą jego mocą duchową. Z tego powodu ustanowiłem Niedzielę Słowa Bożego, zachęcając do modlitewnego czytania Biblii i poznawania słowa Bożego. Każdy inny wyraz religijności będzie dzięki temu ubogacony sensem, będzie umiejscowiony w hierarchii wartości i będzie ukierunkowany na to, co stanowi szczyt wiary: pełne przylgnięcie do tajemnicy Chrystusa.

 

Franciszek przypomniał, jak duże znaczenie miało wykonane przez Hieronima tłumaczenia Pisma Świętego na język łaciński i zwrócił uwagę, że tłumacz jest budowniczym mostów. „Ileż pochopnych sądów, ile potępień i konfliktów wynika z tego, że nie znamy języka innych i nie przykładamy się, z wytrwałą nadzieją, do tej niekończącej się próby miłości, jaką jest tłumaczenie!” – zauważa papież i dodaje, że wielojęzyczności św. Hieronima zawdzięczamy bardziej powszechne rozumienie chrześcijaństwa, a jednocześnie bardziej spójne z jego źródłami. Nie bez znaczenia pozostaje w tym kontekście także praca misjonarzy.

 

 

Papież przypomniał w Liście mocne więzy Hieronima ze Stolicą Piotrową oraz fakt, że studia były dla niego stałym zaangażowaniem, priorytetem każdego dnia. Zauważa, że dzisiaj “trudno młodemu człowiekowi zrozumieć, że poszukiwania religijne mogą być ekscytującą przygodą”, ale zostawia dla młodych zachętę:

 

Wyjdźcie na poszukiwanie waszego dziedzictwa. Chrześcijaństwo czyni was spadkobiercami niezrównanego dziedzictwa kulturowego, które musicie objąć w posiadanie. Bądźcie pasjonatami tej historii, która jest waszą. Ośmielcie się spojrzeć na tego niespokojnego młodzieńca Hieronima, który, jak postać z przypowieści Jezusa, sprzedał wszystko, co posiadał, aby nabyć «drogocenną perłę» (Mt 13, 46).

 

Franciszek pisze o Hieronimie, że jest on niewyczerpaną “Biblioteką Chrystusa”, która “szesnaście wieków później nadal nas uczy, co oznacza miłość Chrystusa, miłość, która jest nierozerwalnie związana ze spotkaniem z Jego słowem”. Ojciec Święty zwraca uwagę, że rocznica śmierci Hieronima to dla wierzących wezwanie, by częściej sięgać po Pismo Święte. Przywołuje tu słowa samego Hieronima: “Pismo Boże często czytaj; a raczej świętej lektury nigdy z rąk swych nie wypuszczaj”.

Na koniec Listu Papież stawia za wzór słuchania Bożego Słowa Maryję, na której postawę zasłuchania wskazywał także Hieronim. “Powierzmy się Jej, która lepiej niż ktokolwiek inny może nas nauczyć jak czytać, rozważać, modlić się i kontemplować Boga niestrudzenie uobecniającego się w naszym życiu” – napisał Franciszek.

Cały List można przeczytać tutaj.

 

os, KAI, press.vatican.va/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap