Nasze projekty

Od Rio do Panamy

Papieskie przesłanie do młodych.

Reklama

Wybrany w marcu 2013 roku, już w lipcu – jako papież pojechał na 28. Światowe Dni Młodzieży. Franciszek swój pontyfikat rozpoczął od spotkania z młodymi. W Rio de Janeiro na słynnej plaży Copacabana słuchało go 3,7 mln młodych z całego świata. Potem wiwatowali skandując: „to jest młodzież papieża”. Taki był początek.

 

Potem ŚDM Kraków 2016, a już w styczniu 2019 – ŚDM w Panamie. Po drodze spotkania w diecezjach, pielgrzymki papieskie, a jeszcze w tym roku synod biskupów, o którym potocznie nawet sam papież mówi, że będzie to synod młodzieży. „Cały Kościół chce słuchać młodych: co myślą, co czują, czego pragną, co krytykują i czego żałują. Wszystkiego. Kościół potrzebuje jeszcze więcej wiosny. A wiosna jest porą młodych” – stwierdził przed rokiem Franciszek, spotykając się z rzymską młodzieżą podczas 32. ŚDM w bazylice Santa Maria Maggiore.

Reklama
Reklama

 

Spotkania z młodzieżą należą do najbardziej żywiołowych punktów programu papieskich pielgrzymek zagranicznych. Najczęściej właśnie wtedy papież odkłada wcześniej przygotowane teksty przemówień i mówi „z głowy”. Uważnie słucha młodych, którzy opowiadają mu o swoim życiu i wierze, niekiedy notuje, a potem mówi, od serca, odpowiadając na ich pytania. Prosi, aby kluczowe słowa młodzi powtórzyli za nim, tak by lepiej je zapamiętali.

 

Reklama
Reklama

Jednak najważniejsze przesłanie do młodych Franciszek kieruje podczas Światowych Dni Młodzieży. Wtedy jest cały dla nich – i mówi to, co najważniejsze. Pokazuje młodym drogę.

 

Zacznijcie od Ewangelii

Reklama

„Zachęcam was do spotkania z Panem poprzez częste czytanie Pisma Świętego. Jeśli jeszcze nie nabraliście tego zwyczaju, to zacznijcie od Ewangelii. Czytajcie codziennie jeden fragment. Pozwólcie, by Słowo Boże przemawiało do waszych serc, oświecało wasze kroki”.

(Franciszek, orędzie na 30. ŚDM 2015 w diecezjach)

„Spotkanie z Bogiem na modlitwie, poprzez czytanie Biblii oraz w życiu braterskim, pomoże wam lepiej poznać Pana i samych siebie”.

(Franciszek, orędzie na 30. ŚDM 2015 w diecezjach)

„Warto, abyśmy co rana mówili w modlitwie: „Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz; spraw bym zakochał się w moim życiu!”. Nie w moich wadach, które muszą być poprawione, ale w życiu, które jest wielkim darem: jest ono czasem, aby kochać.”

(Franciszek, Msza na zakończenie 31. ŚDM Kraków 2016)

„Pan chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. Jakże się to Jemu podoba, aby to wszystko było Mu zaniesione w modlitwie! Jakże bardzo ufa, że pośród wszystkich codziennych kontaktów i czatów na pierwszym miejscu będzie złota nić modlitwy! Jakże bardzo pragnie, aby Jego Słowo przemawiało do każdego twego dnia, aby Jego Ewangelia stała się twoją i była twoim „nawigatorem” na drogach życia”

(Franciszek, Msza na zakończenie 31. ŚDM Kraków 2016)

 

Jezus odpowiedzią na pytania o sens życia i szczęście

„Proszę was, pozwólcie, aby Chrystus i Jego Słowo wszedł w wasze życie, mógł zapuścić korzenie i wzrastać! Każdego dnia odkryjecie bardziej, że On jest całkowitą, obfitującą i satysfakcjonującą odpowiedzią na ludzkie pytania o prawdę, sens życia i całej rzeczywistości, o szczęście, sprawiedliwość i piękno”

(Franciszek, 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013, czuwanie modlitewne)

„Drodzy młodzi, bądźcie prawdziwymi «atletami Chrystusa»! Jezus daje więcej niż Puchar Świata. Jezus daje nam możliwość owocnego i szczęśliwego życia, życia które nie będzie miało końca, proponuje życie wieczne”

(Franciszek, 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013, czuwanie modlitewne)

„Drodzy młodzi, w Chrystusie znajduje się wypełnienie waszych marzeń o dobru i szczęściu. Tylko On może zaspokoić wasze oczekiwania, tak często zawiedzione fałszywymi obietnicami świata”.

(Franciszek, orędzie na 30. ŚDM 2015 w diecezjach)

„Najcenniejszym dobrem, jakie możemy mieć w życiu, jest nasza relacja z Bogiem. Czy jesteście o tym przekonani? Czy zdajecie sobie sprawę z nieocenionej wartości, jaką macie w oczach Boga? Czy wiecie, że jesteście kochani i akceptowani przez Niego bezwarunkowo, takimi jakimi jesteście?”

(Franciszek, orędzie na 30. ŚDM 2015 w diecezjach)

„Chrześcijaństwo nie polega na serii zakazów, tłumiących nasze pragnienia szczęścia, ale na planie życia, który może zafascynować nasze serca!”

(Franciszek, orędzie na 30. ŚDM 2015 w diecezjach)

„Nie zapomnijcie: wola Boża jest naszym szczęściem!”

(Franciszek, orędzie na 30. ŚDM 2015 w diecezjach)

 

Bądźcie budowniczymi wspólnoty Kościoła – domu dla wszystkich

Starając się żyć jako chrześcijanie, doświadczamy, że nigdy nie jesteśmy sami, jesteśmy częścią Kościoła, stajemy się budowniczymi Kościoła i aktywnymi twórcami historii. Jezus nas prosi, byśmy budowali Jego Kościół, nie jako mała kaplicę, ale aby mógł pomieścić całą ludzkość, był domem dla wszystkich.

„Jezus mówi do mnie, do ciebie, do każdego: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody». Dziś wieczór odpowiedzmy Mu: Tak, także i ja chcę być żywym kamieniem.

(Franciszek, 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013, czuwanie modlitewne)

„Kiedy wspólnie podejmujemy wyzwania, wówczas jesteśmy mocni, odkrywamy zasoby, których posiadania nie byliśmy świadomi. Jezus nie powołał apostołów do życia w izolacji, ale powołał ich, aby tworzyli grupę, wspólnotę”

(Franciszek, Msza na zakończenie 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013)

Wy, młodzi potrzebujecie poczucia, że ktoś naprawdę w was wierzy: wiedzcie, że Papież wam ufa; że Kościół wam ufa! A wy, ufajcie Kościołowi!

(Franciszek, orędzie na 33. ŚDM 2018 w diecezjach)

 

Wiarę trzeba przekazywać dalej

„Jezus Cię wzywa, abyś był uczniem pełniącym misję! Idźcie, bez obawy, aby służyć.

(Franciszek, , Msza na zakończenie 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013)

„Wiara jest płomieniem, który staje się tym żywszy, im bardziej się nią dzieli, przekazuje, aby wszyscy mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chrystusa, który jest Panem życia i historii”

(Franciszek, , Msza na zakończenie 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013)

„Jezus nie traktuje nas jak niewolników, ale jak ludzi wolnych, jak przyjaciół, braci. Nie tylko nas posyła, ale nam towarzyszy, zawsze jest przy nas w tej misji miłości”.

(Franciszek, , Msza na zakończenie 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013)

„Czy wiecie, co jest najlepszym narzędziem do ewangelizowania młodych ludzi? Inny młody człowiek. Tą drogą trzeba iść!”

(Franciszek, , Msza na zakończenie 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013)

„Jezus nie powiedział: „idź”, ale „idźcie”. Jesteśmy posłani razem. Drodzy młodzi, odczuwajcie, że w tej misji towarzyszy wam cały Kościół, a także świętych obcowanie”.

(Franciszek, , Msza na zakończenie 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013)

„Idźcie, bez obawy, aby służyć. Doświadczycie, że ten, kto ewangelizuje, jest ewangelizowany, kto przekazuje radość wiary, otrzymuje radość. Nie bójcie się być wielkoduszni dla Chrystusa, dawać świadectwo o Jego Ewangelii”.

(Franciszek, , Msza na zakończenie 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013)

 

Idźcie na peryferie. Ewangelia jest dla wszystkich

„Gdzie nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma ograniczeń: posyła nas do wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Nie jest tylko dla tych, którzy wydają się nam bliżsi, bardziej otwarci, bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni. Pan poszukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości.

(Franciszek, , Msza na zakończenie 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013)

Poznaj Rio

Powołani do miłości

„Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy, i żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, by zmienił swoje zdanie”.

(Franciszek, Msza na zakończenie 31. ŚDM Kraków 2016)

„Bóg liczy na ciebie z powodu tego, kim jesteś, a nie z powodu tego, co masz: w Jego oczach nic nie znaczy, jak jesteś ubrany, czy jakiego używasz telefonu komórkowego; dla Niego nie jest ważne, czy podążasz za modą – liczysz się ty. Taki, jaki jesteś.  W Jego oczach jesteś wartościowy, a twoja wartość jest bezcenna”.

(Franciszek, Msza na zakończenie 31. ŚDM Kraków 2016)

 

Zbuntujcie się, bądźcie rewolucyjni

„Zachęcając was do ponownego odkrycia piękna ludzkiego powołania do miłości, wzywam was również do buntu przeciwko powszechnej tendencji do banalizowania miłości, zwłaszcza gdy próbuje się ją ograniczyć jedynie do aspektu seksualnego, pozbawiając ją jej podstawowych cech piękna, komunii, wierności i odpowiedzialności.

(Franciszek, orędzie na 30. ŚDM 2015 w diecezjach)

Drodzy młodzi, „w kulturze tymczasowości, względności, wielu głosi, że trzeba «cieszyć się» chwilą, że nie warto angażować się na całe życie, podejmować decyzji ostatecznych, «na zawsze», bo nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Ja natomiast proszę was, abyście byli rewolucyjni, byście szli pod prąd; tak, proszę, abyście w tym względzie buntowali się przeciwko owej kulturze tymczasowości, która w istocie myśli, że nie jesteście zdolni do odpowiedzialności, że nie jesteście w stanie prawdziwie kochać. Ja pokładam ufność w was, młodych, i modlę się za was. Miejcie odwagę «iść pod prąd». Odważcie się także być szczęśliwi”

(Franciszek, orędzie na 30. ŚDM 2015 w diecezjach)

 

Bądźcie narzędziami Bożego miłosierdzia

„Krzyż jest najbardziej wymownym znakiem Miłosierdzia Boga! Jest potwierdzeniem, że miarą miłości Boga wobec ludzkości jest miłość bez miary! Na krzyżu możemy dotknąć Miłosierdzia Boga i dać się dotknąć Jego Miłosierdziu!”

(Franciszek, orędzie na 31. ŚDM Kraków 2016)

„Miłosierdzie nie jest „postawą na pokaz”, nie jest też zwykłym sentymentalizmem. Jest sprawdzianem autentyczności naszej postawy jako uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie”.

(Franciszek, orędzie na 31. ŚDM Kraków 2016)

„Musimy błagać Pana, by obdarzył nas łaską bycia miłosiernymi wobec tych, którzy wyrządzają nam zło. Tak, jak Jezus, który na krzyżu modlił się za tych, którzy go ukrzyżowali: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Jedyną drogą do przezwyciężenia zła jest miłosierdzie”.

(Franciszek, orędzie na 31. ŚDM Kraków 2016)

„Przyjdźcie, by powiedzieć Mu z głębi waszych serc: „Jezu ufam Tobie!”. Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne Miłosierdzie, abyście wy z kolei, poprzez uczynki, słowa i modlitwę, stali się apostołami miłosierdzia w naszym świecie zranionym egoizmem, nienawiścią i rozpaczą”.

(Franciszek, orędzie na 31. ŚDM Kraków 2016)

„Nasza odpowiedź na świat w stanie wojny ma imię: nazywa się przyjaźnią, nazywa się braterstwem, nazywa się komunią, nazywa się rodziną”.

(Franciszek, 31. ŚDM Kraków 2016, czuwanie modlitewne)

„Musimy nauczyć się przebywania z ubogimi. Nie wypełniajmy naszych ust pięknymi słowami o ubogich! Spotkajmy ich, spójrzmy im w oczy, wysłuchajmy ich. Ubodzy są dla nas konkretną okazją spotkania samego Chrystusa, dotknięcia Jego cierpiącego ciała”. Ale ubodzy są nie tylko osobami, którym możemy coś dać. Również oni mają nam wiele do zaoferowania, aby nas nauczyć.

(Franciszek, orędzie na 29. ŚDM 2014 w diecezjach)

 

Młodość to odwaga ryzykowania

„Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad”.

(Franciszek, 31. ŚDM Kraków 2016, czuwanie modlitewne)

„Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty”.

(Franciszek, 31. ŚDM Kraków 2016, czuwanie modlitewne)

„Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny”.

(Franciszek, 31. ŚDM Kraków 2016, czuwanie modlitewne)

„Kiedy w życiu zdarza nam się, że mierzymy nisko zamiast wysoko, może nam pomóc ta wspaniała prawda: Bóg jest wierny w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej, niż my kochamy samych siebie, że wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie, że zawsze nam „kibicuje” jako najbardziej niezłomny z fanów”.

(Franciszek, Msza na zakończenie 31. ŚDM Kraków 2016)

„Jesteśmy w drodze ku Synodowi i ku Panamie. To ryzykowna droga, ale jeśli młody człowiek nie ryzykuje, to znaczy, że się zestarzał. Musimy podejmować ryzyko!”

(Franciszek, 32. ŚDM 2017, bazylika Santa Maria Maggiore w Rzymie)

„Źle jest widzieć młodego człowieka, który przechodzi na emeryturę w wieku 20 lat. I źle jest także widzieć młodego człowieka, który spędza życie na kanapie. Potrzebujemy młodych w drodze, w trasie, młodych, którzy idą naprzód, jeden obok drugiego, ale patrząc ku przyszłości!”

(Franciszek, 32. ŚDM 2017, bazylika Santa Maria Maggiore w Rzymie)

„Zależy mi, abyście wy, ludzie młodzi, mogli pielgrzymować nie tylko wspominając przeszłość, ale również mając odwagę w chwili obecnej oraz nadzieję na przyszłość”

(Franciszek, orędzie na 32. ŚDM 2017 w diecezjach)

 

Pozostawcie ślad

„Kiedy Pan nas wzywa, nie myśli o tym, kim jesteśmy, kim byliśmy, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie: w chwili, kiedy nas wzywa, patrzy na wszystko, co moglibyśmy zrobić, na całą miłość, jaką jesteśmy w stanie rozsiewać. On zawsze stawia na przyszłość, na jutro. Jezus kieruje cię ku nowym horyzontom. Dlatego, przyjaciele, Jezus dziś ciebie zaprasza, wzywa cię, byś zostawił swój ślad w życiu, ślad, który naznaczyłby historię, który naznaczyłby twoją historię i historię wielu ludzi.

(Franciszek, 31. ŚDM Kraków 2016, czuwanie modlitewne)

„Drodzy młodzi, nie pozwalajcie, aby przebłyski młodości gasły w mroku zamkniętego pokoju, w którym jedynym oknem na świat jest komputer i smartfon. Otwórzcie na oścież drzwi waszego życia! Niech wasze przestrzenie i wasz czas będą zapełnione konkretnymi ludźmi, głębokimi relacjami, w których możecie dzielić się autentycznymi i realnymi doświadczeniami w waszym codziennym życiu”.

(Franciszek, orędzie na 33. ŚDM 2018 w diecezjach)

 

Odważni, by przyjąć powołanie

Z pewności, że łaska Boża jest z nami, wypływa siła posiadania odwagi w chwili obecnej: odwagi realizowania tego, czego Bóg chce od nas tu i teraz, w każdej dziedzinie naszego życia. Odwagi, by przyjąć powołanie, które ukazuje nam Bóg; odwagi, by żyć naszą wiarą, nie ukrywając jej ani nie pomniejszając.

(Franciszek, orędzie na 33. ŚDM 2018 w diecezjach)

„Nieznane, które przyniesie nam przyszłość, nie jest mroczną groźbą, którą musimy przetrwać, ale czasem sprzyjającym, danym nam by żyć wyjątkowością naszego osobistego powołania i dzielić je z naszymi braćmi i siostrami w Kościele i w świecie”.

(Franciszek, orędzie na 33. ŚDM 2018 w diecezjach)

„Kiedy otwieramy się na łaskę Bożą, to, co niemożliwe staje się rzeczywistością”.

(Franciszek, orędzie na 33. ŚDM 2018 w diecezjach)

„Pragnę, aby w Kościele powierzono wam ważne obowiązki, aby była odwaga pozostawiania wam przestrzeni; a Was proszę: przygotujcie się, aby te obowiązki przyjąć”.

(Franciszek, orędzie na 33. ŚDM 2018 w diecezjach)

 

Przeszłość – lekcją dla przyszłości

„Musimy się nauczyć i sprawić, aby fakty z przeszłości stały się rzeczywistością dynamiczną, nad którą trzeba się zastanawiać i z której można zaczerpnąć naukę i sens dla naszej teraźniejszości i przyszłości. Zadaniem trudnym, ale koniecznym jest odkrycie nici przewodniej Bożej miłości, która łączy całą naszą egzystencję”.

(Franciszek, orędzie na 32. ŚDM 2017 w diecezjach)

„Chciałbym wam przypomnieć, że nie ma świętego bez przeszłości, ani grzesznika bez przyszłości. Perła rodzi się z rany ostrygi! Jezus, ze swoją miłością, może uzdrowić nasze serca, przekształcając nasze rany w prawdziwe perły. Jak powiedział św. Paweł, Pan może ukazać swoją moc poprzez nasze słabości (por. 2 Kor 12, 9)”.

(Franciszek, orędzie na 32. ŚDM 2017 w diecezjach)

„Bądźcie twórcami waszej historii, decydujcie o swojej przyszłości!”

(Franciszek, orędzie na 32. ŚDM 2017 w diecezjach)

„Umiejętność upamiętniania przeszłości nie oznacza trwania w tęsknocie lub przywiązaniu do określonego okresu historii, ale umiejętność rozpoznania swoich korzeni, aby zawsze powracać do tego, co istotne i oddać się z twórczą wiernością budowaniu nowych czasów”.

(Franciszek, orędzie na 32. ŚDM 2017 w diecezjach)

 

Budujcie mosty między starszymi a młodymi

„Dziś życie wymaga od młodych podjęcia misji, Kościół wymaga podjęcia misji i ja chciałbym tę misję wam powierzyć: zawróćcie i porozmawiajcie z dziadkami. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek potrzeba tego mostu, tego dialogu między dziadkami i wnukami, między starszymi i młodymi”.

(Franciszek, 32. ŚDM 2017, bazylika Santa Maria Maggiore w Rzymie)

„Papież w Panamie zapyta was: „Czy rozmawialiście z dziadkami? Czy rozmawialiście ze starszymi? Czy przekształciliście marzenia dziadków w konkretne wizje?” To jest wasze zadanie. Niech Pan wam błogosławi”.

(Franciszek, 32. ŚDM 2017, bazylika Santa Maria Maggiore w Rzymie)

„Czy zdajecie sobie sprawę z niezwykłego źródła bogactwa, jakim jest spotkanie ludzi młodych i osób w podeszłym wieku? Jak duże znaczenie mają dla was osoby starsze, wasi dziadkowie? Słusznie dążycie, by „poderwać się do lotu”, niesiecie w waszym sercu wiele marzeń, ale potrzebujecie mądrości i wizji starszych.

Ważne, abyście, szykując się do lotu, odkryli swoje korzenie i podjęli pałeczkę od osób, które były przed wami. Aby budować sensowną przyszłość, trzeba znać wydarzenia minione i zająć wobec nich stanowisko. Wy, młodzi macie siłę, osoby starsze mają pamięć i mądrość”

(Franciszek, orędzie na 32. ŚDM 2017 w diecezjach)

 

Do Panamy!

„Kiedy zbliża się ŚDM w Panamie, zachęcam Was do przygotowania się na to nasze spotkanie z radością i entuzjazmem ludzi, którzy chcą wziąć udział w wielkiej przygodzie. ŚDM jest dla odważnych! Nie dla młodych, którzy szukają jedynie wygody i którzy wycofują się przed trudnościami. Czy przyjmujecie wyzwanie?”

(Franciszek, orędzie na 33. ŚDM 2018 w diecezjach)

„Dziękuję bardzo za waszą odwagę i… do Panamy! Nie wiem, czy będę tam ja, ale będzie tam papież. Módlcie się za mnie i przygotujmy się wszyscy razem do Synodu i Panamy”.

(Franciszek, 32. ŚDM 2017, bazylika Santa Maria Maggiore w Rzymie)


awo/Stacja7.pl

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite