Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń

Maryjo, naucz nas nie stawiać siebie w centrum uwagi.

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Ewangelista Łukasz był precyzyjny w przekazywaniu informacji dotyczących chronologii i czasu poszczególnych wydarzeń. W szóstym miesiącu od poczęcia Jana w małżeństwie Zachariasza i Elżbiety, przyszedł anioł Gabriel do Maryi w Nazaret. Ona po wypowiedzeniu Bogu swojego: „Niech mi się stanie według słowa Twego” wybrała się z pośpiechem do Ain-Karim. Tu pozostała, jak jej wspomnienia tamtych dni zapisał Ewangelista: „około trzech miesięcy; potem wróciła do domu”.

Właśnie w tym miejscu relacji Maryi (Św. Łukasz raczej nie miał dostępu do innych świadków kolejnych wydarzeń w Ain-Karim) następuje bardzo dziwny zabieg, który nie wydaje się wcale być koncepcją dziennikarską św. Łukasza: po zapisaniu informacji o powrocie Miriam do Nazaretu, następuje (Jej przecież) relacja z narodzin dziecka Elżbiety, nadania mu ustalonego wcześniej imienia i uroczystego zerwania pęt ze strun głosowych ojca dziecka – kapłana Zachariasza. Kiedy czytamy tylko ten fragment Ewangelii łukaszowej obecność Matki Jezusa może uciec naszej uwadze.

Matka Jezusa nagle postanowiła usunąć się w cień. W opisie kolejnych wydarzeń nie mamy śladu jej uczestnictwa – mamy jej relację. Dotarła do swojej krewnej, aby po kobiecemu być użyteczną przez kilkanaście tygodni oczekiwania na rozwiązanie oraz przy porodzie i połogu. Była świadkiem i uczestnikiem tych ważnych rodzinnych chwil, radosnych choć trudnych, ale siebie ustawiła całkowicie w cieniu zdarzeń.

 

Rozważania majowe. Odc. 24: Stojąca w cieniu zdarzeń

 

To miejsce Ewangelii wyraźnie wskazuje na wrażliwość Maryi i jej sposób czytania dziejów zbawienia. Dzięki Jej relacji możemy poznawać całą chronologię odkupienia świata, ale to nie wszystko. Dziecię Boże wówczas rozwijało się w Jej łonie, ale Ona pamiętała, że należy zwrócić św. Łukaszowi uwagę także na ten dzień, kiedy według wyznaczonej dla jego oddziału kolei pełnił Zachariasz służbę kapłańską przed Bogiem (nie zapisano „w świątyni”, ale – przed Bogiem!). Maryja uznała, że nie wolno uronić żadnego ze szczegółów, które się poskładały na to boskie preludium do przyjścia na świat Zbawiciela. To była służba Matki Jezusa sprawie boskiego natchnienia tej Księgi świętej Nowego Testamentu. Któż inny kilkadziesiąt lat później, gdy powstawała Ewangelia, mógł przeliczyć te tygodnie i miesiące tak wypełnione Bożym zaangażowaniem w sprawy ludzkie.

 

Naucz mnie Maryjo, swoim przykładem, że kiedy Bóg mówi nie wolno gardzić żadnym Jego słowem, tym bardziej kiedy Bóg działa… We współczesnym świecie i na przekór jego zwyczajom zadbaj Matko, bym pamiętał, że zawsze kiedy Bóg działa: nie wolno mi traktować siebie jako kogoś najważniejszego do wymienienia z imienia, docenienia zasług i odznaczenia właściwym orderem.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni

Maryjo, pomóż nam wypełniać nasze święte obowiązki.

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Św. Łukasz kończąc opowieść o nawiedzeniu domu Elżbiety przez Maryję notuje dosyć lapidarnie: „Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy”. Oczywiście w tekście Ewangelii o Jezusie Zbawicielu to wystarczy, ale dla naszej maryjnej pobożności to zbyt mało, chciałbym wiedzieć więcej.

Jedną ze spraw, która z pewnością była ważna dla Miriam, w czasie jej pobytu w domu kapłana w Ain-Karim, musiało być święte miasto Jeruzalem i jego Świątynia.  Jedyna Świątynia Boga prawdziwego leżała nieopodal miejsca Jej trzymiesięcznego pobytu. Ile razy w tym szczególnym kwartale swojego życia, Matka Jezusa wybrała się do Jerozolimy, do świątyni?

Normalnie z Nazaret, dzieliło Ją od tego wyjątkowego miejsca kilka dni pielgrzymiej wędrówki. Jeżeli tradycja wskazuje właściwe Ain-Karim, leżące 7 km na zachód od Jerozolimy, to miała z niego do Świątyni dwie godziny drogi.

Czytając ten jeden werset św. Łukasza wspominam bardzo dziwne uczucie, które ogarniało mnie w czasie pierwszego pobytu w Jerozolimie. Zamieszkiwaliśmy wówczas przez kilka dni w hotelu położonym w obrębie murów starej Jerozolimy. Od Świątyni Grobu Pańskiego – od skały Golgoty; od miejsca w którym dokonało się odkupienie rodzaju ludzkiego; od pustego grobu Chrystusa – dzielił nas odcinek drogi, wymagający jedynie kwadransa na spokojne przejście. Po powrocie z pielgrzymiego dnia na spoczynek do hotelu, zostawało codziennie do czasu zamknięcia świątyni około dwóch – trzech godzin. W pierwszy dzień nie miałem wątpliwości jak te godziny zagospodarować. Pytanie: „A co zrobić z Tą świątynią dzisiaj?” – pojawiło się w drugim dniu, lecz myśl: „Tylu moich bliskich chciało by się tu znaleźć i iść tam modlić” wyprosiła mnie z klimatyzowanego pokoju na skwarne uliczki. Ale był jeszcze dzień trzeci i czwarty… Niepokoiła też możliwość porannego wyjścia jeszcze przed świtem…

Dla Miriam przebywającej u krewnych w Ain-Karim z pewnością bliskość świątyni jerozolimskiej była wygodną okolicznością pozwalającą na kilkakrotne (?) jej nawiedzenie. Stan podeszłej w latach Elżbiety z pewnością wykluczał jej towarzystwo w drodze, a mógł rodzić w głowie  kłopotliwe pytanie: Czyż nie jestem tu po to, by jej pomagać? Co w te dni jest ważniejsze? Zachariaszowi zamkniętemu na specyficznych rekolekcjach milczenia, też raczej – po naszemu myśląc – wystarczały w tym czasie modlitwy w domu i szabaty w synagodze… nie wyrywał się być może do Jerozolimy…

 

Rozważania majowe. Odc. 23: Obecna w świątyni

 

Matko Boża z Ain-Karim, pomagaj mi – proszę – rozeznawać jak ważne dla mnie jest nawiedzanie miejsc świętych, wchodzenie w przestrzeń i czas sacrum. Poradź, jak znajdować i zachowywać właściwą proporcję między poszukaniem sanktuariów, poświęcaniem czasu na modlitwę, uczestnictwem w Eucharystii – tak łatwo dostępnej. Wyproś mi tą ważną umiejętność u Boga, bym nie zaniedbał ani Jego świętych spraw, ani żadnego zadania, które On mi zlecił do wykonania.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap