Nasze projekty
fot. Cathopic

Niewinna Dziewica, Boża Rodzicielka, Królowa wszystkich

Niewinna Dziewico, Rodzicielko Boża, Maryjo! Królowo wszystkich - pisał o Niej św. Efrem w IV w. po Chrystusie. W 8 dni po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy w Kościele wspomnienie Matki Bożej Królowej.

Reklama

Choć Królową nazywali Matkę Jezusa już Ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, święto to zostało ustanowione dopiero w XX w. Zatwierdził je papież Piusa XII encykliką „Ad caeli Reginam” (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. O ustanowienie takiego wspomnienia postulowano już w XIX w. na Soborze Watykańskim I. 

Jakkolwiek Pismo Święte nie wspomina bezpośrednio o królowaniu Matki Jezusa są fragmenty, które zawierają tę prawdę. Przede wszystkim w Księdze Rodzaju jest Ona nazywana „niewiastą, która skruszy głowę węża”. Błogosławioną między niewiastami” nazywa ją Archanioł w chwili zwiastowania, podobnie też zwraca się do Niej św. Elżbieta. Najbogatszym jednak źródłem do formułowania prawdy wiary o królowaniu Najświętszej Maryi Panny są najstarsze teksty chrześcijaństwa, dowodzące, że Królową nazywano Ją już od samego początku.

Tak zwracał się do niej św. Efrem męczennik na początku IV w.:

Reklama

Nieskalana, nietknięta, cała czysta, niewinna Dziewico, Rodzicielko Boża, Maryjo! Królowo wszystkich, nadziejo pozbawionych nadziei, Pani nasza najchwalebniejsza, wspanialsza od niebian, jaśniejsza od promieni słońca i błyskawic, czcigodniejsza od Cherubinów, świętsza od Serafinów, jedyna nadziejo Ojców, chwało Proroków, sławo Apostołów, chlubo Męczenników, wesele Świętych, korono wszystkich Dziewic!

Piotr Chryzolog (+ 451), również doktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą „Panią” (Domina), co w dawnej terminologii oznaczało godność władcy i króla.

Św. Ildefons, biskup Toledo (+ 669), nazywa Maryję nie tylko Panią, ale „panującą nad wszystkimi ludźmi”. Przy tej okazji wypowiada przepiękne słowa:

Reklama

„Stałem się sługą Twoim, boś Ty się stała Matką mojego Stworzyciela”.

Św. German, patriarcha Konstantynopola (+ 732), nazywa Maryję „Królową wszystkich mieszkańców ziemi”, a św. Jan Damasceński (+ 749) „Królową rodzaju ludzkiego” i „Królową wszystkich ludzi”, „Panią wszechstworzenia”.

Tę samą intuicję wyrażały też najstarsze obrazy przedstawiające Matkę Pana Jezusa. Zawsze autorzy malowali Ją siedzącą na tronie, od X w. zaś niezwykle często malowano ją już wprost w koronie na głowie. Podobno w czasach walki z herezją ikonoklazmu rozpowszechnił się w domach wierzących chrześcijan zwyczaj dodawania koron do posiadanych przez nich wizerunków Maryi. 

Reklama

Ustanawiając natomiast encykliką to święto, papież Pius XII pisał:

Niech tedy wszyscy z większą jeszcze niż dotąd ufnością garną się do tronu miłosierdzia i łaski Królowej i Matki naszej, błagając o pomoc w nieszczęściach, o światło w ciemnościach, o pociechę w cierpieniach i smutkach; a nade wszystko niech się wyrwą z niewoli grzechów i służą z wdziękiem dziecięcej pobożności pod berłem tak wielkiej Matki! Niech tłumy wiernych cisną się do Jej świątyń, niech obchodzą Jej święta; niech Jej błagalna koronka będzie we wszystkich dłoniach i niech przeniknie do kościołów i chat, do szpitali i więzień, na drobne zebrania i masowe manifestacje wiernych, celem głoszenia Jej chwały! Niech Imię Maryi słodsze nad nektar i droższe od pereł będzie w najwyższym poszanowaniu! 

Tak zaś sformułowała prawdę o królowaniu Matki Bożej przyjęta na Soborze Watykańskim II Konstytucja „Lumen Gentium”:

Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci (KK 59).

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę