“Reforma Kurii Rzymskiej postawi ewangelizację w centrum”

Przygotowywana od sześciu lat reforma Kurii Rzymskiej, która zaowocuje konstytucją apostolską „Praedicate Evangelium” na pierwszym miejscu umieści ewangelizację – twierdzi w artykule dla agencji AGI włoski watykanista Nicola Graziani. Przypomina, że obecnie dokument znajduje się w fazie sprawdzania i nanoszenia poprawek.

Polub nas na Facebooku!

Włoski watykanista zaznacza, że najważniejsze z wprowadzanych zmian, to zrównanie w prawie kongregacji i papieskich rad, a przede wszystkim umieszczenie na pierwszym miejscu dykasterii ds. ewangelizacji. Zrodzi się ona z połączenia dotychczasowej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, wskazując, że ewangelizacji domagają się zarówno krańce ziemi jak i kraje od dawna uważana za chrześcijańskie.

Druga nowość to fakt, że w opisie zadań nowych dykasterii zwrócona zostanie uwaga na to, iż mają one służyć nie tylko Ojcu Świętemu ale także kolegium episkopatu co ma być wyrazem silniejszego głosu diecezji i biskupów w decyzjach Stolicy Apostolskiej. Zdaniem Grazianiego być może wyraża się w tym także doświadczenie samego papieża, który w przeszłości będąc arcybiskupem Buenos Aires mógł się czuć w Kurii, jakby odwiedzał centrum zarządzające.

Trzecią nowością ma być utworzenie dykasterii ds. Papieskich Dzieł Miłosierdzia, do której zostanie włączony kierowany przez kard. Konrada Krajewskiego Urząd Dobroczynności Apostolskiej. Natomiast obniżeniu ulec ma rola Sekretariatu ds. Gospodarczych. Fundusze kierowane z całego świata na ręce Ojca Świętego mają być posyłane do Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA). Włoski watykanista nie porusza szerzej informacji podanej w październiku ub. roku przez kard. Petera Turksona na temat ustanowienia „ministerstwa skarbu”, koordynującego działania wszystkich urzędów watykańskich podejmujących inwestycje finansowe.

Wreszcie uznany ma być oficjalnie status Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, utworzonej przez papieża Franciszka w 2014 r. Nie będzie to dykasteria, ale instytucja formalnie związana ze Stolicą Apostolską. Ma to na celu uniknięcie jakiegokolwiek osłabienia jej niezależności i autonomii.

Można zatem powiedzieć, że Kuria Rzymska po zmianach wprowadzonych przez Ojca Świętego nadal będzie pełniła istotną rolę, ale ma wypełniać władzę, która nie narzuca, a słucha, pośredniczy i nie wydaje orzeczeń, interweniuje, ale nie jest głucha – stwierdza Nicola Graziani.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Papież przyjął metropolitę Hilariona z Moskwy

Papież Franciszek przyjął dziś rano na prywatnej audiencji metropolitę Hilariona - szefa Departamentu Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. Przebywa on w Rzymie z okazji 4. rocznicy historycznego spotkania papieża Franciszka z patriarchą Moskwy i całej Rosji Cyrylem.

Polub nas na Facebooku!

Dzień wcześniej metropolita Hilarion wziął udział w zorganizowanej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Święci – znak i nasienie jedności”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Stolicy Apostolskiej pod przewodnictwem kard. Kurta Kocha i Patriarchatu Moskiewskiego z metropolitą Hilarionem na czele.

W rozmowie z serwisem Vatican News Hilarion podkreślił, jakie znaczenie ma dla niego wizyta w Rzymie.

– Rzym jest dla nas miastem związanym z pamięcią Świętych Apostołów Piotra i Pawła i za każdym razem, gdy tu przybywam, odczuwam szczególne uczucie, mogąc dotknąć prawie starożytnej historii chrześcijaństwa. Ale historia chrześcijaństwa trwa i jesteśmy uczestnikami, a nawet twórcami tej samej historii – powiedział. Przypomniał znaczenie spotkania, do jakiego doszło 4 lata temu między papieżem Franciszkiem a patriarchą Cyrylem w Hawanie. – Nazywamy to „historycznym spotkaniem” nie tylko dlatego, że było to pierwsze tego rodzaju spotkanie, ale raczej dlatego, że spotkanie to otworzyło zupełnie nową stronę w relacjach między rosyjskim Kościołem prawosławnym a Kościołem rzymskokatolickim. Zadaniem naszej Grupy Mieszanej – pod przewodnictwem kard. Kocha z jednej strony – jest realizacja tego, co zostało powiedziane i uzgodnione przez Papieża i Patriarchę. Obecnie w tej grupie mamy dwa rodzaje współpracy: współpraca kulturalna i współpraca w mieszanych projektach społecznych – powiedział Hilarion.

Podkreślił, że obecnie wielką troską duchownych prawosławnych i katolickich, współpracujących w ramach tej Grupy, jest sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie. – Obecnie omawialiśmy zwłaszcze nasze wspólne projekty humanitarne. Jednym z nich jest ten, który bezpośrednio wspiera dzieci z Syrii poszkodowane wskutek wojny: straciły rękę, nogę, lub inną część ciała.

Naszym priorytetem jest projekt polegający na udzielaniu pomocy syryjskim dzieciom, które z powodu działań wojennych straciły rękę, stopę lub inną część ciała. Jest to projekt dość złożony i bardzo kosztowny, ponieważ nie chodzi tylko o zapewnienie protez dla tych dzieci, ale też o zorganizowanie pełnej rehabilitacji, która pomoże tym dzieciom zintegrować się ze społeczeństwem. Chciałbym, aby takie projekty te były w centrum naszej współpracy, ponieważ one przynoszą pomoc cierpiącym, chorym, a przede wszystkim dzieciom. Wierzę, że właśnie takie działania nie tylko realizują to, do czego zobowiązali się papież i patriarcha, ale głównie to, o co prosił nasz Zbawiciel – powiedział Hilarion w rozmowie z Vatican News.

ad, Vatican News/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap