Watykan: Rozmawiano o ochronie Amazonii

REPAM, czyli Panamazońską Sieć Kościelną chroniącą ten olbrzymi ekosystem i jego mieszkańców przed zniszczeniem zaprezentowano w Watykanie.

Polub nas na Facebooku!

Inicjatywa ta ma m.in. zapobiegać niszczeniu lasów tropikalnych, stanowiących „płuca Ziemi”, dzięki współpracy instytucji kościelnych, działających na miejscu misjonarzy oraz wspólnot lokalnych ze wsparciem instytucji międzynarodowych, jak Caritas Internationalis.

 

Jak zaznaczył podczas prezentacji kard. Peter Turkson, Amazonia stanowi przedmiot zainteresowania różnych grup interesu, stąd istnieje pilna potrzeba monitorowania stanu przestrzegania tam praw człowieka i zasad ochrony środowiska. Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” wskazał też na potrzebę wypracowania zrównoważonego rozwoju tego regionu Ameryki. Osiągnąć to można dzięki „inkluzywnemu i demokratycznemu zarządzaniu zgodnemu z zasadą dobra wspólnego ludzkości”.

 

Uczestnicy prezentacji zwracali też uwagę na rolę Amazonii, gdy chodzi o globalne zjawiska klimatyczne, a także na zagrożenie miejscowych kultur indiańskich przez rabunkowe inwestycje międzynarodowych korporacji.
 


RV / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Papież: trzeba położyć kres “nieznośnej brutalności”

Do jak najszybszego położenia kresu "nieznośnej brutalności", której ofiarą padają chrześcijanie i inne mniejszości w Syrii i Iraku wezwał papież Franciszek po południowej modlitwie "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie

Polub nas na Facebooku!

Wezwał też do odrzucenia przemocy i podjęcia dialogu w Wenezueli.

Oto polskie tłumaczenie papieskiego apelu:

Drodzy bracia i siostry,

Niestety nieustannie docierają dramatyczne wieści z Syrii i Iraku o przemocy, porwaniach i prześladowaniach chrześcijan oraz innych grup. Chcemy zapewnić osoby, których dotykają te sytuacje, że o nich nie zapominamy, ale jesteśmy blisko nich i modlimy się usilnie, aby jak najszybciej położono kres nieznośnej brutalności, której są ofiarami. Wraz z członkami Kurii Rzymskiej w tej intencji sprawowałem ostatnią Mszę św. podczas zakończonych w miniony piątek rekolekcji. Jednocześnie proszę wszystkich, w zależności od ich możliwości, by przyczynili się do złagodzenia cierpień tych, którzy przeżywają trudne doświadczenia, często jedynie ze względu na wyznawaną przez nich wiarę. Módlmy się za tych braci i siostry, którzy cierpią za wiarę w Syrii i Iraku. Módlmy się w ciszy.

Chciałbym także przypomnieć Wenezuelę, która znowu przeżywa chwile ostrego napięcia. Modlę się w intencji ofiar, a szczególnie młodego człowieka zabitego kilka dni temu w San Cristóbal. Wzywam wszystkich do odrzucenia przemocy i poszanowaniu godności każdej osoby oraz świętości życia ludzkiego i zachęcam do podjęcia na nowo wspólnej drogi dla dobra tego kraju, otwierając na nowo przestrzeń dla szczerego i konstruktywnego dialogu. Powierzam ten drogi naród macierzyńskiemu wstawiennictwu Najświętszej Maryi Pannie z Coromoto.


st, pb / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap