Nasze projekty

46% Polaków wypowiada się pozytywnie o Kościele katolickim. Nowe badania CBOS

Według najnowszych badań CBOS niemal połowa dorosłych Polaków pozytywnie wypowiada się na temat działalności Kościoła katolickiego. 42% ocenia ją negatywnie.

Fot. Freepik

Ocena działalności instytucji publicznych

W przeprowadzonych we wrześniu badaniach CBOS pytał o ocenę funkcjonowania różnych działalności publicznych. Wśród kilkunastu ocenianych podmiotów znalazł się Kościół katolicki.

Najnowsze opinie o funkcjonowaniu Kościoła są bardzo podobne do wyników badań sprzed pół roku. Mniej niż połowa Polaków (46%) wypowiada się o Kościele pozytywnie, a negatywnie wyraziło się o nim 42% ankietowanych. W marcowym badaniu pozytywnie o Kościele katolickim wypowiadało się 47% respondentów, a negatywnie również 42%.

Pozytywna opinia a praktyki religijne

Jak wskazuje w swoim raporcie CBOS, z pozytywną opinią na temat Kościoła widocznie związane jest zaangażowanie – przynajmniej raz w tygodniu – w praktyki religijne. Można także dostrzec, że z aprobatą o działalności Kościoła wypowiadają się respondenci o prawicowych poglądach politycznych.

Reklama

Raport zwraca także uwagę, że w większym stopniu osobami pozytywnie oceniającymi działalności Kościoła są respondenci ze starszej grupy wiekowej (55+), osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, mieszkańcy wsi, osoby pracujące w prywatnych gospodarstwach rolnych, w tym rolnicy, a także respondenci uzyskujący niskie dochody per capita (poniżej 2000 zł).

42% ankietowanych negatywnie o Kościele

Krytyczne opinie o Kościele dominowały wśród respondentów niezaangażowanych religijnie oraz identyfikujących się z poglądami lewicowymi. Były wśród nich także osoby młode, poniżej 35 r.ż., uczniowie i studenci, osoby deklarujące wyższe wykształcenie.

W tej grupie znaleźli się również przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści, pracownicy administracyjno-biurowi, technicy i średni personel, prywatni przedsiębiorcy oraz ankietowani uzyskujący wysokie dochody per capita (od 3000 zł), a także respondenci niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej.

Reklama

Przy okazji publikacji wyników badań CBOS przypomina, że treść pytania o ocenę funkcjonowania instytucji Kościoła była kilkakrotnie zmieniana. Obecnie, od grudnia 1997 brzmi ono: „Proszę Pana(ią) o ocenę działalności różnych instytucji i organizacji. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Kościoła rzymskokatolickiego?”. Jednocześnie jak wynika z analizy wyników poszczególnych badań, zmiany w brzmieniu pytania nie wpływały znacząco na odpowiedzi badanych.

os, KAI / Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę