Nasze projekty
fot. Cathopic

Dary Ducha Świętego – co oznaczają i jak je otrzymać?

Gdy słyszymy o siedmiu darach Ducha Świętego, na myśl przychodzi nam czas przygotowań do pierwszej komunii lub bierzmowania, kiedy trzeba było nauczyć się tych darów “na pamięć”. Jednak nie wszyscy, którzy mają te sakramenty już za sobą, z łatwością wymieniliby wszystkie dary. Warto nie tylko je znać, ale także rozumieć, o czym one mówią.

Reklama

Dary Ducha Świętego – ile ich jest?

Dary Ducha Świętego to tak naprawdę Siedem elementów. Ich nazwy pochodzą z Pisma Świętego, z prorockiej Księgi Izajasza. We fragmencie zapowiadajacym przyjście Mesjasza, czytamy: “wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.

I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.” (Iz 11, 2-3).

Jak widzimy, w tym fragmencie wymienionych jest 6 darów. W hebrajskim tłumaczeniu powtórzona jest “bojaźń Pańska”, a w tłumaczeniu greckim w jednym miejscu przetłumaczono ją jako “pobożność”. Stąd do tradycji przeszła liczba 7 darów Ducha Świętego. Dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Liczba 7 symbolizuje także tutaj “pełnię” i “doskonałość”.

Reklama

Czytaj także >>> Duch Święty. Obrońca. Rzecznik. Opiekun. Przyjaciel

Do czego są potrzebne dary Ducha Świętego?

Nie tylko do “zaliczenia” na katechezie! Jak czytamy w KKK dary Ducha Świętego “dopełniają i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują” (1830-1831) oraz sprawiają, że chętniej poddajemy się Bożym natchnieniom. Dary Ducha pomagają nam podejmować dobre decyzje i zachować czyste sumienie. Są to specjalne uzdolnienia, które ułatwiają nam żyć po chrześcijańsku.

Co oznaczają dary?

Dar mądrości to dar, który często jest źle rozumiany. Nie chodzi tu o inteligencję czy wykształcenie, dużą wiedzę. Dar mądrości od Ducha Świętego sprawia, że potrafimy zachwycić się tym, co stworzył Bóg. Jest to mądrość serca – mądrość, która sprawia, że patrzymy na świat oczami Boga.

Reklama

Dar rozumu również nie jest darem, który można wiązać tylko z intelektem. Ten dar pomaga dostrzec, że ponad różnymi aspektami rzeczywistości, prawami nauki jest Boży plan zbawienia, tajemnica zbawienia człowieka. Jest to także dar, który pomaga nam rozumieć to, co Bóg chce nam powiedzieć w swoim Słowie.

Dar rady to dar, który podpowiada nam, co powinniśmy zrobić w danej sytuacji, jaką podjąć decyzję. Dzięki niemu wiemy, co będzie bardziej budujące i pożyteczne dla naszej wiary. Jest to dar, przez który – jak mówi Papież Franciszek – Bóg “oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść”

Dar męstwa – to chyba jeden z tych darów, który rozumiemy najlepiej. Jest to dar, który pomaga przeżywać różne życiowe trudności z wytrwałością i w zaufaniu do Pana Boga. Męstwo jest nam potrzebne także w walce duchowej, w rozeznawaniu pokus i w pokonywaniu wszystkiego, co oddala nas od Boga. Papież zwraca natomiast uwagę, że męstwo powinno być codzienną cechą życia chrześcijańskiego.

Reklama

Dar umiejętności to dar, dzięki któremu potrafimy widzieć obecność Pana Boga wokół nas. W przyrodzie, w sztuce, w innych ludziach. Dzięki darowi umiejętności patrzymy na otaczający nas świat z wdzięcznością za wszystko, co dał nam Stwórca.

Dar pobożności bynajmniej nie mówi o religijności i praktykowaniu. Dziś “pobożność” nie zawsze kojarzy się pozytywnie. Nie jest to dar, który uzdalnia do odmówienia jak największej liczby modlitw w ciągu dnia, ale który mówi o głębokiej więzi z Jezusem, o prawdziwej, szczerej relacji pełnej przyjaźni i zażyłości. Jest to dar, który naturalnie zachęca nas do modlitwy, pobudza serce do kontaktu z Bogiem.

Dar bojaźni Bożej rzeczywiście jest darem, który mówi o strachu. Nie chodzi jednak o strach przed Bogiem, ale przed grzechem, który nas od Niego oddala. Bojaźń Boża to dar, który w chwilach pokus pomaga nam dobrze rozeznać, co powinniśmy zrobić. Dzięki temu darowi jesteśmy przekonani o tym, że Bóg opiekuje się nami, troszczy się o nas, że jesteśmy w Jego ręku bezpieczni i nie warto z tego rezygnować.

Czytaj także >>> Kim jest Duch Święty. 7 biblijnych faktów

Jak zdobyć Siedem Darów Ducha Świętego?

Na to pytanie odpowiedź nie może być inna – modląc się o nie! Duch Święty został nam dany we chrzcie świętym i wraz z Nim zostaliśmy napełnieni Jego darami. Jednak musimy o nie dbać przez całe życie, nie tyle zabiegać o nie, ale modlić się o ich rozwój i umocnienie.

Jak się modlić o dary Ducha Świętego? Można to zrobić własnymi słowami. Pomyśl, którego daru najbardziej potrzebujesz teraz w swoim życiu i powiedz o tym Panu Bogu na modlitwie. Możesz też skorzystać z gotowych tekstów. Poniżej znajdziecie modlitwy z prośbą o dary Ducha Świętego.

——————————————–

MODLITWY

Modlitwa do Ducha Świętego, którą codziennie odmawiał  Jan Paweł II nauczył się odmawiać od swojego taty i którą odmawiał każdego dnia.

Duchu Święty, proszę Cię: 

– o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
– o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
– o dar umiejętności, abym umiał w życiu kierować się zasadami tejże wiary,
– o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
– o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
– o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
– o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża… Amen. 

Czytaj także >>> Co daje Duch Święty?

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy,
– racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;
– daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
– daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata;
– daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
– daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;
– daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
– daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwania,
abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.
Amen.

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę