Nasze projekty

Wolność na Jasnej Górze

Najpierw Wolność przyszła na Jasną Górę – takim hasłem ojcowie paulini zapraszają do jubileuszowego świętowania odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Reklama

Publikujemy rozmowę Małgorzaty Bochenek z o. Mariuszem Tabulskim, definitorem generalnym Zakonu Paulinów. Wywiad ukazał się na łamach Naszego Dziennika.


W pierwszą niedzielę listopada biało-czerwona flaga zawieszona na wieży Jasnogórskiej obwieści radość wolności – podobnie jak sto lat temu. Co się wydarzyło 4 listopada 1918 roku?

Pododdział wojska polskiego z 22 Pułku Piechoty, pod dowództwem podporucznika Artura Wiśniewskiego, uwolnił Jasną Górę spod władzy zaborcy. Znakiem wolności tego świętego skrawka naszej Ojczyzny było właśnie wywieszenie na wieży jasnogórskiej biało czerwonej flagi. Wiemy ze świadectw ojców, z kroniki klasztornej, że przeor Jasnej Góry o. Piotr Markiewicz przyjął polskich żołnierzy z wielkimi honorami. Niezwykłym przeżyciem, zarówno dla zakonników, jak i dla żołnierzy, było sprawowane w Kaplicy Cudownego Obrazu Nabożeństwo dziękczynne za przywrócenie Jasnej Górze wolności. Na kilka dni przed 11 listopada, który to dzień został przyjęty jako data odzyskania przez Polskę niepodległości, przed tronem Królowej Polski już dziękowaliśmy za odzyskaną wolność po 123 niewoli.

Reklama
Reklama

W jaki sposób obwieszczono wolność Jasnej Góry?

Jednym ze znaków odzyskanej wolności, było zdemontowanie stojącego na błoniach jasnogórskich pomnika cara Aleksandra II. Na jego miejscu postawiono kamienną figurę Matki Bożej Niepokalanej. Była ona świadkiem modlitw Polaków w 1920 roku, gdy wydarzył się Cud nad Wisłą. W czasach komunizmu patrzyła na rzesze przybywających do sanktuarium pielgrzymów, także tych obecnych w tym miejscu podczas składania Jasnogórskich Ślubów Narodu.  Napisane przez kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w czasie jego uwięzienia w Komańczy, złożone zostały na Jasnej Górze, w obecności około miliona Polaków – 26 sierpnia 1956 roku. Działo się to w trzechsetną rocznicę Ślubów wypowiedzianych 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie przez króla Jana Kazimierza, który ogłosił Maryję Królową Polski.

Reklama
Reklama

W ramach przeżywanego jubileuszu wiele razy podkreślana jest rola Maryi w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Na ile zdajemy sobie sprawę ze znaczenia roli Matki Bożej w dziejach naszego narodu?

Święty Jan Paweł II opierając się na doświadczeniach pokoleń, powtarzał: tu na Jasnej Górze zawsze byliśmy wolni. Ta duchowa wolność motywowała Polaków do walki o wolność zewnętrzną. Kolejne pokolenia przybywały tu szukać nadziei także w czasach zaborów. Mając przekonanie o wyjątkowym znaczeniu duchowym Jasnej Góry, wielu opatrznościowych Pasterzy Kościoła rozbitego Narodu wskazywało na jednoczącą rolę utrwalonego przez wieki w naszej tradycji i potwierdzonego aktami państwowymi tytułu wiązanego z Maryją – Królowa Polski. Miało to znaczenie nie  tylko w wymiarze symbolicznym, ale także jako realne umocnienie uciemiężonego Narodu.

Abp lwowski Józef Bilczewski w 1903 r. pisał: U stóp Matuchny w Częstochowie wodzowie dobre odbierali natchnienie, tchórzliwi otuchę, wojska odwagę, a cały Naród – życie! Miejsce to z tego względu ważne, bo jest to punkt zbiorczy, gdzie ludzie jednej Matki zbliżywszy się do siebie, wiążą się jakby w jedno wielkie narodowe bractwo*. Abp Bilczewski kult Matki Bożej uważał za jeden z najważniejszych czynników odrodzenia narodu. To dzięki jego staraniom papież Pius X wprowadził do litanii loretańskiej na terenie diecezji lwowskiej i przemyskiej wezwanie: Królowo Polski módl się za nami. Rok później papież ustanowił liturgiczne święto Królowej Korony Polskiej dla tych diecezji, a w roku 1923 Pius XI rozszerzył je na całą Polskę i przeniósł na 3 maja.

Reklama

Inny wielki czciciel Matki Bożej – kapucyn o. Honorat Koźmiński, inicjator Narodowej Pielgrzymki na Jasną Górę w 1906, przyczynił się do ustanowienia święta Matki Bożej Częstochowskiej, obchodzonego w Polsce właśnie od tego 1906 roku.  Znamienne wydają się jego słowa: „O, gdyby cały naród skupił się w duchu u stóp tej naszej Matki i Królowej, gdyby choć jedno «Zdrowaś», ale ogólnie na tę intencję z wielką ufnością odmawiał, przekonalibyśmy się wszyscy, że bez jednego wystrzału mielibyśmy upragnione swobody”. 

Obecnie Duchową Stolicę Polski rocznie nawiedza około 4 milionów pielgrzymów. To pokazuje, że z pokolenia na pokolenie, przekazywane jest wielkie duchowe dziedzictwo.

Obecnie Duchową Stolicę Polski rocznie nawiedza około 4 milionów pielgrzymów. To pokazuje, że z pokolenia na pokolenie, przekazywane jest wielkie duchowe dziedzictwo. Przez wieki płonie ogień naszej miłości do Matki Bożej, ale także Jej troski o Polskę. Nasi rodacy zabierali wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej wszędzie tam gdzie rzucił ich los, to dawało im świadomość jedności z Ojczyzną, i wolności wewnętrznej. Dlatego  bardzo zależy nam, aby dziękczynienie za niepodległość przeżywać  także w sposób duchowy. W sercu człowieka dokonuje się to co najistotniejsze. Tylko spotkanie z Jezusem, do którego prowadzi Matka Boża, uzdalnia nas do rozumienia w sposób dojrzały i odpowiedzialny czym jest wolność. To z wolności wewnętrznej, do której wciąż, i wciąż wychowuje nas Maryja – wskazując na swego Syna i mówiąc: zróbcie wszystko cokolwiek wam powie – rodzi się wolność zewnętrzna.

Jasna Góra na przestrzeni wieków była świadkiem wielu aktów zawierzenia Maryi, składanych przed Nią ślubów. Polacy otrzymywali to o co prosili przed tronem Królowej Polski, ale czy pamiętają o tym co przyrzekali?

Ktoś kiedyś pytał, czy powinniśmy składać akty oddania, zawierzenia wobec Matki Bożej skoro ich nie dopełniamy, skoro o nich zapominamy. Jednak ktoś inny odpowiedział, że Maryja zawsze pamięta. Formuła przymierza – obecna w każdym akcie oddania, czy zawierzenia – jest odzwierciedleniem przymierza, które Bóg zawarł z narodem wybranym. Bóg zawsze był wierny. Matka Boża poprzez troskę o nasz naród również pokazuje, że jest wierna wybraniu Jej na Królową Polski. Jednak niezmiennie czeka także na naszą odpowiedź, abyśmy zawsze słuchali Jej Syna.  To pozostaje naszym zadaniem, bo w wielu sferach życia rodzinnego, społecznego odrzucamy naukę Chrystusa. Na przykład jeżeli chodzi o łamanie przykazania „Nie zabijaj” – wciąż polskie prawo nie stoi na straży życia od poczęcia.

Czy zatem wielkie dziękczynienie, za odzyskaną niepodległość, na Jasnej Górze jest też wezwaniem do pielęgnowania wolności ducha Polaków, poprzez realizację składanych Maryi na przestrzeni wieków przyrzeczeń?

Dziękczynienie za stulecie odzyskania niepodległości jest szczególną okazją, aby zobaczyć, że na Jasnej Górze mamy wielki skarb. Tym skarbem jest Maryja – Królowa naszej Ojczyzny. Ona jest naszą Matką  i pragnie prowadzić nas do Jezusa. Szczególnym znakiem tej niezwykłej relacji, jaka wiąże nas z Jasnogórską Królową jest „Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego”. Tego zawierzenia na Jasnej Górze 3 maja 1966 r. dokonał Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński wraz z całym Episkopatem. Papież Paweł VI podkreślił, że żaden naród w taki sposób nie poświecił się Maryi za Kościół. Milenijny Akt Oddania w Niewolę Maryi – o którym powinniśmy bardziej pamiętać – jest dla nas swoistą gwarancją duchową. Matka Boża nigdy nie wycofa się z tego przymierza. Maryja będzie walczyła o to, abyśmy jako naród byli wierni Chrystusowi. Ten akt, jak to w teologiczno-duszpasterskim komentarzu do niego napisał kard. Karol Wojtyła, stwarza zawsze możliwość odpowiedzi Matce Bożej, która prowadzi nas do wolności najgłębszej, możliwej tylko w Jezusie Chrystusie. Każdy Polak swoim życiem, realizacją swego powołania powinien odpowiadać na zawarte w akcie zobowiązania. „(…) Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością.”

rozmawiała Małgorzata Bochenek


* Brewe papieża Pawła VI znajduje w srebrnej tubie w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, Archiwum jasnogórskie.

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite