video-jav.net

Kard. Parolin do Polaków: dobrze korzystajcie z odzyskanej wolności!

Apel do Polaków, by dobrze korzystali z odzyskanej wolności, to główne przesłanie wizyty w Polsce sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietra Parolina. Spotykając się dziś z dziennikarzami, kardynał zwrócił uwagę na zbieg 25. rocznicy odzyskania wolności przez nasz kraj z kanonizacją wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Z tego wynika właśnie przesłanie, aby przeżywać wolność w zgodzie z wartościami, w sposób solidarny.

Polub nas na Facebooku!

Kardynał przypomniał, że wznowienie 25 lat temu stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską towarzyszyło odzyskaniu wolności przez nasz kraj. Wyraził wielką radość, że może razem z całym narodem polskim obchodzić tę wyjątkową rocznicę i towarzyszyć naszym nadziejom z związanym z odzyskaną wolnością.

Według sekretarza stanu, nawiązywanie przez Stolicę Apostolską stosunków dyplomatycznych ma dwa główne cele: zapewnienie Kościołowi swobód niezbędnych do wypełniania swojej misji oraz współpraca ze społeczeństwem, w których Kościół działa. Relacje te stanowią instytucjonalne ramy współpracy z państwami. W tych ramach zarówno państwo, jak i Kościół mają swoje narzędzia służące rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów – stwierdził.

Rozwijając myśl wypowiedzianą w kazaniu w Święto Dziękczynienia, że św. Jan Paweł II może być uważany za patrona wolności Polski, kardynał stwierdził, że wynika to zarówno z zawartego w jego nauczania przesłaniu wolności, jak i z tego, że przez cały czas towarzyszył Polakom w ich drodze do wolności. – Św. Jan Paweł II wskazywał, jak przeżywać wolność, jak z niej korzystać, jak unikać wiążących się z nią niebezpieczeństw. Dlatego powiedziałem w homilii [w niedzielę, przed świątynią Opatrzności Bożej – przyp. KAI], że Papież był nauczycielem wolności dla swojego narodu – stwierdził kard. Parolin.

Stolica Apostolska bardzo liczy na współpracę z Polską na forum międzynarodowym – stwierdził watykański dostojnik. – Ta współpraca już zresztą trwa, na przykład w organizacjach międzyrządowych, głównie w dziedzinie obrony wolności religijnej – dodał. Jak stwierdził kardynał, wolność religijna jest podstawą wszystkich innych wolności, a jest ona w wielu krajach zagrożona. Inny wymiar możliwej współpracy to – zdaniem kard. Parolina – kwestia solidarności, zwłaszcza wobec najsłabszych, których jest tak wielu. Ta sprawa bardzo leży na sercu Papieżowi – zauważył jego najbliższy współpracownik. Trzeci wymiar możliwej współpracy dotyczy promocji wartości.

Pytany o możliwą rolę Kościoła w kwestii Ukrainy, kardynał zauważył, że we wszystkich kryzysach Kościół może służyć pojednaniu. Podkreślił, że rozwiązanie konfliktów i kryzysów może nastąpić w drodze negocjacji i dialogu. – To jest główna droga i my ją właśnie sugerujemy i staramy się realizować – stwierdził kardynał. – Wierzymy, że właśnie dialog może zapewnić wszystkim stronom zaspokojenie ich słusznych interesów – stwierdził i dodał, że odnosi się to również do sytuacji na Ukrainie.

Kardynał uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy Polacy pozostali wierni dziedzictwu Jana Pawła II. – Wierzę, że kanonizacja pomoże Polakom zastanowić się dogłębnie nad tym, jak można jeszcze lepiej zrealizować testament Jana Pawła II, jak można go wcielić w życie – powiedział watykański dostojnik. Zauważył, że nauczanie Papieża dotyczyło harmonijnego rozwoju zarówno każdej osoby ludzkiej, jak i całego społeczeństwa.

Pytany o zwołane przez papieża Franciszka spotkanie władz Izraela i Palestyny, kardynał stwierdził: – To jest spotkanie modlitewne, nie ma więc bezpośrednich celów politycznych. Odwołując się do wcześniejszej inicjatywy Franciszka – modlitwy i postu w intencji pokoju w Syrii – kard. Parolin wyraził nadzieję, także w imieniu Papieża i Stolicy Apostolskiej, że spotkanie władz izraelskich i palestyńskich pomoże odbudować atmosferę wzajemnego zaufania miedzy obu stronami, które ostatnio się załamało.


tw / KAI / Warszawa

Papież: pierwszą przeszkodą w reformie kurii rzymskiej jestem ja

Pierwszą przeszkodą w reformie kurii rzymskiej jestem ja sam - powiedział papież Franciszek w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu w drodze powrotnej z Izraela do Rzymu.

Polub nas na Facebooku!

Ujawnił, że cała kuria była konsultowana w sprawie reformy, zaczęło się badanie możliwości „odchudzenia” struktur, np. przez łączenie dykasterii. – Praca trwa – zapewnił Ojciec Święty. Zapowiedział, że w lipcu i we wrześniu odbędą się kolejne czterodniowe posiedzenia [rady ośmiu kardynałów – KAI] w tej sprawie.

Za bardzo ważną na drodze reformy papież uważa perswazję, bo „są osoby, które nie widzą jasno” potrzeby zmian. – Ale jestem zadowolony, pracujemy wystarczająco – zapewnił Franciszek.

Przyznał, że „nie widać jeszcze wszystkich rezultatów” tych działań i że jednymi z kluczowych okazały się sprawy gospodarcze, o których szeroko pisała prasa. Dodał więc jedynie, że nowo powstała „dykasteria ds. gospodarki” powinna współpracować z Sekretariatem Stanu.

Wspomniana dykasteria to ustanowiony przez papieża Sekretariat ds. Gospodarczych (prefekt – kard. George Pell), który ma władzę nad wszystkimi działaniami administracyjnymi i gospodarczymi Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego, odpowiadając m.in. za przygotowanie ich rocznych budżetów, a także za planowanie finansowe. Jego rolą jest unowocześnienie procedur przez dostosowanie do obowiązujących w tych dziedzinach współczesnych standardów oraz poprawienie przejrzystości operacji finansowych. Np. te same osoby nie będą podejmowały decyzji budżetowych i prowadziły działań kontrolnych. Co kwartał poszczególne instytucje Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego poddawane będą rewizji wydatków, aby zapewnić utrzymanie dyscypliny finansowej. Kard. Pell podkreśla, że Watykan dysponuje bardzo ograniczonymi środkami, a rolą Sekretariatu będzie ich jak najlepsze zagospodarowanie. Zdaniem watykanisty Johna Allena, wprowadzenie racjonalnych działań księgowych może doprowadzić do oszczędności rzędu dziesiątków milionów dolarów.

Sekretariat ma wdrażać dyrektywy nowo powołanej Rady ds. Gospodarczych (koordynator – kard. Reinhard Marx), składającej się z ośmiu kardynałów i siedmiu ekspertów świeckich. Będzie ona m.in. analizować sprawozdania z działalności gospodarczo-administracyjnej Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Franciszek postanowił też utworzyć urząd audytora generalnego, uprawnionego do przeprowadzania audytów wszystkich tamtejszych instytucji. Zapowiedział również, że bankiem centralnym Watykanu będzie APSA. Kard. Marx zauważa, że ustanowienie tego swoistego „ministerstwa finansów” w Kurii Rzymskiej jest głęboką cezurą w historii Stolicy Apostolskiej. Jego zdaniem postępowanie z pieniędzmi w Watykanie będzie transparentne i odpowiadać międzynarodowym standardom. „Musimy to uporządkować, aby przejść do innych ważnych rzeczy. Papież wie, że od tego zależy wiarygodność Kościoła” – podkreśla niemiecki purpurat.


pb / Watykan / KAI