Nasze projekty

Beatyfikacja kard. Pironio odbędzie się jeszcze w tym roku. Ogłoszono datę

Beatyfikacja kard. Eduarda Pironio odbędzie się 16 grudnia w narodowym sanktuarium maryjnym Argentyny w Luján koło Buenos Aires. Uroczystości będzie przewodniczył w imieniu papieża hiszpański kardynał Fernando Vérgez Alzaga, który przez 23 lata był sekretarzem nowego błogosławionego.

fot. domena publiczna/wikipedia.org

Papież Franciszek w środę zatwierdził dekret o cudownym uzdrowieniu za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego kard. Edoardo Francesco Pironio. Oznacza to zgodę papieża na jego beatyfikację. Kard. Pironio był między innymi organizatorem wielu edycji Światowych Dni Młodzieży.

Eduardo Francesco Pironio urodził się 3 grudnia 1920 r. w Nueve de Julio (Argentyna) w ubogiej rodzinie włoskich emigrantów jako ostatnie, dwudzieste drugie dziecko. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w seminarium duchownym w San José de la Plata, oraz na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie.

PRZECZYTAJ: Przebaczenie. Wyrok w twoich rękach

Reklama

5 grudnia 1943 r. w bazylice Matki Bożej z Luján otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie był wykładowcą w seminarium duchownym w diecezji Mercedes. W 1958 r. został mianowany wikariuszem generalnym tej diecezji. W 1960 r. objął stanowisko rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego Villa Devoto w Buenos Aires. W następnych latach piastował funkcje wizytatora apostolskiego uniwersytetów katolickich w Argentynie i dziekana wydziału teologicznego tamtejszego Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego. Brał udział w pracach Soboru Watykańskiego II.

24 marca 1964 r. papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji La Plata. Sakrę biskupią otrzymał 31 maja 1964 r. W 1967 został powołany na stanowisko administratora apostolskiego diecezji Avellaneda. W tym samym roku wybrano go na sekretarza generalnego Latynoamerykańskiej Rady Biskupiej (CELAM). W 1968 r., z nominacji Pawła VI, został sekretarzem generalnym II Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej. W 1970 r. ponownie wybrano go na stanowisko sekretarza generalnego CELAM, a w dwa lata później został przewodniczącym tej Rady. 19 kwietnia 1972 r. otrzymał nominację na stolicę biskupią w Mar del Plata.

Był zaangażowany w organizację kilku Światowych Dni Młodzieży

20 września 1975 r. Paweł VI podniósł go do godności arcybiskupiej i powierzył mu stanowisko proprefekta Kongregacji ds. Zakonów i Instytutów Świeckich. Na Konsystorzu 24 maja 1976 r. Paweł VI mianował go kardynałem diakonem, powierzając mu urząd prefekta Kongregacji ds. Zakonów i Instytutów Świeckich. Papież mianował go także członkiem kilku kongregacji i papieskich komisji. 9 kwietnia 1984 r. Jan Paweł II mianował go przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Świeckich. Kard. Pironio był organizatorem dwóch spotkań młodych w Rzymie w 1984 i 1985 r. oraz kolejnych Światowych Dni Młodzieży: na placu św. Piotra w Watykanie (1986), w Buenos Aires w Argentynie (1987), w Santiago de Compostela w Hiszpanii (1989), w Częstochowie (1991), w Denver w USA (1993) i w Manili na Filipinach (1995).

Reklama

11 lipca 1995 r. Jan Paweł II włączył go do grona kardynałów-biskupów. Z urzędu ustąpił 20 sierpnia 1996 r. ze względu na stan zdrowia i podeszły wiek. Zmarł w Rzymie 5 lutego 1998 r., został pochowany w bazylice Matki Bożej w Luján, w której 55 lat wcześniej przyjął święcenia kapłańskie.

Cud uzdrowienia małego chłopca

Jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym rozpoczął się 23 czerwca 2006 r. w Rzymie, gdyż tam kard. Pironio spędził ostatnie 23 lata życia i zmarł. Argentyńska faza procesu rozpoczęła się w Buenos Aires 22 lutego 2007 r. W lutym 2022 r. papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót kard. Pironio, a dwa dni temu – dekretu o niewytłumaczalnym medycznie uzdrowieniu za wstawiennictwem argentyńskiego purpurata.

Półtoraroczny chłopczyk, Juan Manuel, otruł się proszkiem porporinowym, używanym przez matkę do prac konserwatorskich. Z zespołem ostrej niewydolności oddechowej trafił do szpitala. Był bliski śmierci. Było to 2 grudnia 2006 r. i wówczas odbywał się tak zwany Marsz Nadziei, zainicjowany niegdyś przez kard. Pironio. Z tej okazji proboszcz rozdał książeczkę z duchowym testamentem kardynała. Od tego momentu rodzice chłopca zaczęli prosić go o wstawiennictwo, odmawiając modlitwę z broszury. Już 13 grudnia dziecko opuściło szpital w dobrym stanie.

Reklama

KAI,pa/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę