Trwają prace nad rewizją tłumaczenia Biblii Tysiąclecia

Obowiązująca jako tekst liturgiczny Biblia Tysiąclecia wkrótce doczeka się 6. wydania. Jego walorem będzie uwspółcześniony język i mocno zrewidowany aparat krytyczny.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Prace nad przygotowaniem najnowszego wydania trwają od czerwca 2016 r,. kiedy to Episkopat powołał pięcioosobową radę naukową planowanego VI wydania Biblii Tysiąclecia. Od tego czasu ukonstytuował się także zespół tłumaczy Starego i Nowego Testamentu, który odbył cykl spotkań warsztatowych organizowanych w Rzymie wspólnie z amerykańskim NIDA Insitute oraz Papieskim Uniwersytetem Urbaniana. Obecnie trwają intensywne prace nad rewizją tekstu, których owoce przedstawione zostaną na spotkaniach zespołów roboczych we wrześniu podczas Zjazdu Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

– Nowe wydanie to rewizja V wydania Biblii Tysiąclecia, ponieważ nie dokonujemy tłumaczenia od nowa, ale bazujemy na tekście poprzedniej edycji. Zrewidowane zostaną tylko niektóre elementy tekstu, natomiast przygotowujemy zupełnie nowe wstępy, przypisy i słownik, opierając je na uwspółcześnionej wiedzy biblijnej – mówi ks. dr hab. Marcin Kowalski, członek Zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie nowego wydania.

Biblia Tysiąclecia to tłumaczenie Pisma Świętego z języków oryginalnych, które powstało jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, w związku z tysiącleciem Chrztu Polski (1966). Do dziś jest obowiązującym w liturgii tekstem i jednocześnie najpopularniejszym wśród Polaków tłumaczeniem Pisma Świętego. Z biegiem lat użyte w latach 60. wyrażenia zestarzały się, a perykopy trzeba było oddawać bardziej zrozumiałym dla współczesnych językiem. Odpowiedzią na to były kolejne wydania, poprawiające i ujednolicające styl, a także rozbudowujące przypisy.

– Zasadniczym powodem, dla którego księża Pallotyni zwrócili się do Stowarzyszenia Biblistów Polski z prośbą o rewizję dotychczasowego tłumaczenia była potrzeba uaktualnienia języka. Od V wydania z 1999 r. minęło już ponad 20 lat. Drugim, niemniej ważnym powodem była potrzeba uwspółcześnienie zawartej w przypisach i wprowadzeniach wiedzy biblijnej. Nowe opracowanie nie będzie zawierało komentarza do tekstu, ale szersze niż dotychczas zarysowanie kontekstu kulturowo-historycznego danej księgi z gruntownym przepracowaniem aparatu krytycznego – mówi ks. dr hab. Marcin Kowalski. W przypisach znajdą się inne możliwe warianty tłumaczenia problematycznych tekstów wraz z informacjami pozwalającymi na ich lepsze zrozumienie.

Efekty tego, nad czym teraz pracuje zespół biblistów poznamy najwcześniej za 2 lata.

ad/Stacja7

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Ks. Wojciech Wójtowicz zginął w wypadku

Nie żyje ks. Wojciech Wójtowicz - rektor koszalińskiego seminarium, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, zginął w wypadku samochodowym. Do zdarzenia doszło 13 stycznia wieczorem na Drodze Wojewódzkiej nr 206 między Polanowem a Nacławiem, niedaleko Koszalina. Duchowny miał 44 lata.

Polub nas na Facebooku!

O śmierci ks. Wojciecha Wójtowicza mówi bp Edward Dajczak: – Dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci ks. Wojciecha Wójtowicza. Zginął człowiek, który był dla diecezji kimś więcej niż rektorem seminarium. Teologicznie, osobowościowo i pod każdym innym względem, był księdzem niezwykłej wartości. Boli nas bardzo ta śmierć, która przyszła o wiele za wcześnie. Ufamy jednak, że jego życie w Bogu, którego głosił z taką determinacją i pięknem słowa, będzie szczęśliwe. Niech odpoczywa w pokoju. Modlę się także za mamę śp. Księdza Rektora, za rodzeństwo i wszystkich jego bliskich.

Jego śmierć poruszyła wiele osób w Kościele w Polsce.

 


 


 

Ks. dr Wojciech Wójtowicz urodził się 3 grudnia 1976 r. w Miastku. Święcenia prezbiteratu przyjął 2 czerwca 2001 r. Jako wikariusz pracował w parafii pw. św. Kazimierza w Koszalinie. Po trzech latach posługi został przez biskupa oddelegowany na studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył je pracą doktorską w roku 2010.

Po powrocie ze studiów był m.in. duszpasterzem akademickim w Koszalinie oraz wykładowcą teologii fundamentalnej w diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. 1 lipca 2013 r. został jego rektorem. Wykładał także w Instytucie Teologicznym w Koszalinie.

Zmarły kapłan był cenionym rekolekcjonistą, kierownikiem duchowym i teologiem.

We wrześniu 2017 r. ks. dr Wojciech Wójtowicz został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminarium Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap