Litania do Matki Bożej Bolesnej

Boże, Ty sprawiłeś,że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.
Matko Bolesna, módl się za nami.
Matko płacząca, módl się za nami.
Matko żałosna, módl się za nami.
Matko opuszczona, módl się za nami.
Matko stroskana, módl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.
Matko trwogą przerażona, módl się za nami.
Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami.
Matko najsmutniejsza, módl się za nami.
Krynico łez obfitych, módl się za nami.
Opoko stałości, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Umocnienie słabych, módl się za nami.
Ucieczko umierających, módl się za nami.
Korono Męczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Perło panieńska, módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś,że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Modlitwa w czasie huraganu

Autorem "modlitwy w czasie huraganu" jest Al Volpe, kapłan parafii Cameron w Luizjanie. Jej tekst dedykował ofiarom huraganu Audrey, który w 1957 spowodował śmierć ponad 400 osób, z czego większość była mieszkańcami Luizjany. Huragany w strefie oceanu atlantyckiego są zjawiskiem coraz częstszym. Niszczący huragan Irma, który od kilku dni doświadcza mieszkańców Karaibów i Florydy, jest najpotężniejszym w historii Atlantyku.

Polub nas na Facebooku!

Załączamy tłumaczenie modlitwy oraz jej oryginalny tekst.


O Boże, Stworzycielu świata, który przemija, usłysz pokorne wołanie Twoich dzieci. Morze galilejskie usłuchało Twego rozkazu i uspokoiło się – Ty zawsze będziesz Panem lądów i wód.

Żyjemy w cieniu zagrożenia, nad którym nie mamy kontroli. Otchłanie, jak rozdrażniony i pełen złości olbrzym, mogą obudzić się z pozornego uśpienia, uderzając w nasz kraj i siejąc chaos i zniszczenie.

W czasie huraganów zwracamy się do Ciebie, kochający Ojcze. Ocal nas od tragedii, które wydarzały się w przeszłości, o których pamięć jest wciąż żywa, a rany przez nią zadane wciąż nie są uleczone mimo upływu czasu.

Dziewico Maryjo, Gwiazdo Morza, nasza najukochańsza Matko, prosimy Cię – wstaw się za nami u Twojego Syna, abyśmy zachowani od nieszczęść typowych dla miejsca, w którym mieszkamy i prowadzeni w prawdziwym duchu wdzięczności, doszli śladami Twojego Boskiego Syna do niebieskiego Jeruzalem, gdzie czeka nas wieczność bez burz. Amen

 

Tekst oryginalny

O God, Master of this passing world, hear the humble voices of your children. The Sea of Galilee obeyed your order and returned to its former quietude; you are still the Master of land and sea.

We live in the shadow of a danger over which we have no control. The Gulf, like a provoked and angry giant, can awake from its seeming lethargy, overstep its conventional boundaries, invade our land and spread chaos and disaster.

During this hurricane season, we turn to You, O loving Father. Spare us from past tragedies whose memories are still so vivid and whose wounds seem to refuse to heal with the passing of time.

O Virgin, Star of the Sea, Our Beloved Mother, we ask you to plead with your Son in our behalf, so that spared from the calamities common to this area and animated with a true spirit of gratitude, we will walk in the footsteps of your Divine Son to reach the heavenly Jerusalem where a storm-less eternity awaits us. Amen.

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap