Nasze projekty

Stolica pielgrzymuje do Matki Bożej. W sierpniu na Jasną Górę dotrze 11 pielgrzymek z Warszawy

Pielgrzymują pieszo, na rowerach, na rolkach i wózkach inwalidzkich. Łączą się w grupy wiekowe (jest nawet dziecięca!), stanowe, zawodowe czy ze względu na zainteresowania. Podkreślają, że pielgrzymka to czas łaski, wzmacniający duchowe siły na cały rok. W tym roku z Warszawy do Częstochowy wyruszy 11 pielgrzymek.

fot. Marcin Jończyk/ Stacja7

Pątnicy tradycyjnie zmierzają na Jasną Górę w dwóch terminach: na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia i na święto Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia. Pierwsze cztery pielgrzymki wyruszą z Warszawy już 5 sierpnia.

43. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna

Z akademickiego kościoła św. Anny 5 sierpnia po Mszy św. o godz. 5.30 wyruszy 43. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna.

Po raz pierwszy pielgrzymka wyszła ze stolicy w 1981 r. z inicjatywy bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Skupia młodzież szkół średnich i studentów warszawskich uczelni. Szlak liczy ok. 300 km i wiedzie przez najpiękniejsze sanktuaria maryjne: Matki Boskiej Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie, Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie, Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach, sanktuarium św. Anny w Smardzewicach, sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia. Przewodnikiem pielgrzymki jest każdorazowo rektor kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie. Pielgrzymka dojdzie na Jasną Górę w przeddzień uroczystości Wniebowzięcia, czyli 14 sierpnia. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa z Ewangelii św. Jana: „Pan Bóg i Bóg mój”. Na pielgrzymkę zapisać się można wyłącznie na stronie internetowej: www.wapm.waw.pl/zapisy/.

Reklama

40. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin

Kolejna pielgrzymka wyruszająca 5 sierpnia to 40. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin. Po raz pierwszy wyruszyła w 1983 r. To jedyna pielgrzymka, która posiada oddzielną grupę dla dzieci tzw. Białą. Rodzice uczestniczący w pielgrzymce mogą oddać swoje dzieci do lat dwunastu pod całodzienną opiekę do „wędrującego przedszkola”. Pielgrzymka wyruszy po Mszy św. o godz. 7.00 z sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. W tym roku pątnikom towarzyszy hasło „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

SPRAWDŹ: Święta wędrówka. Jak pielgrzymka może przemienić twoje życie i rozwijać duchowość

17. Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków

Pielgrzymka Strażaków idzie w ramach Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin i wyrusza wraz z nią 5 sierpnia, by dotrzeć do jasnogórskiego sanktuarium 14 sierpnia. Łączy w swoich szeregach strażaków zawodowych, ochotników i ich rodziny. Pątników jednoczy hasło: „Maryjo, umocnij naszą wiarę”. Podczas wejścia na Jasną Górę strażacy i druhowie zakładają umundurowanie wyjściowe ze sznurami.

Reklama

32. Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Rodzin

5 sierpnia o godz. 6 rano z sanktuarium św. Józefa na Kole wyruszy 32. Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Rodzin. Organizuje ją Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Trasa jest dostosowana zarówno do wózków inwalidzkich, jak i dziecięcych.

312. Warszawska Pielgrzymka Piesza (paulińska)

6 sierpnia na trasę wyruszą pielgrzymi w najstarszej polskiej pielgrzymce – zwanej paulińską. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1711 r. po ustaniu zarazy; wyruszyła z kościoła Św. Ducha na Jasną Górę z dziękczynnym wotum Warszawy dla Matki Najświętszej. Od tego roku datuje się ciągłość Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej prowadzonej do dnia dzisiejszego przez paulinów.

Pielgrzymka, złożona z 22 grup, wyruszy po Mszy świętej odprawionej przez kard. Nycza o godz. 6.00 w kościele Św. Ducha – w 2019 roku ustanowionym diecezjalnym sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. Pątnicy codziennie będą pokonywali ok. 30 km, a towarzyszyć im będzie hasło: „Sakramenty dają życie”. Zapisy także poprzez stronę: warszawa.paulini.pl.

Reklama

ZOBACZ: W sierpniu na Jasną Górę wyruszą dwie największe warszawskie pielgrzymki. Jak się zapisać?

Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademickich Grup „17”

Historia „Siedemnastki” sięga 1967 r. Do istniejących wtedy już 16 grup Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej ojców paulinów została dołączona 17. grupa studencka, prowadzona przez duszpasterzy akademickich. Dzięki temu młodzi mieli sprofilowane rozważania i modlitwy a także pieśni, bardziej odpowiadające ich emocjom.

„Siedemnastki” wyruszą na pielgrzymi szlak 6 sierpnia o godz. 5.30 sprzed kościołem św. Anny na Krakowskim Przedmieściu, by dotrzeć na Jasną Górę 14 sierpnia. Młodym będzie towarzyszyć hasło: „Chrystus drogą Kościoła”. Organizatorem jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (pallotyni). Więcej informacji na stronie: 17-ka.org.pl.

29. Pielgrzymka Tradycji Łacińskiej

6 sierpnia rozpocznie się 29. Pielgrzymka Tradycji Łacińskiej, która od roku 1995 nieprzerwanie wyrusza na pątniczy szlak. Początkowo stanowiła osobną grupę w Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej, później przez wiele lat szła z „Siedemnastką”. Pielgrzymkę organizuje Warszawskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej we współpracy z Instytutem Dobrego Pasterza. Pielgrzymka wyruszy po Mszy św. o godz. 5.30 z kolegiaty św. Anny w Wilanowie.

Specyfiką pielgrzymki jest kultywowanie tradycyjnej liturgii łacińskiej, chorału gregoriańskiego, a także starych pieśni religijnych oraz tradycyjnych modlitw. Pątnicy zostaną wyposażeni w blisko 500-stronicowe „Modlitewniki pielgrzyma” zawierające modlitwy po łacinie z tłumaczeniem, kilkaset dawnych pieśni religijnych polskich i łacińskich. Na pielgrzymce nie śpiewa się piosenek rozrywkowych czy skocznych, a w trakcie drogi nie używa się instrumentów muzycznych podkreślając w ten sposób pokutny i modlitewny charakter. Najważniejszym punktem każdego dnia jest Msza św. w klasycznym rycie rzymskim, odprawiana po łacinie według dawnego Mszału Rzymskiego, promulgowanego przez św. Jana XXIII w 1962 r.

Pielgrzymka wiedzie szlakiem sanktuariów Maryjnych, nawiedzając m.in. Powsin, Lewiczyn, Studziannę, Wielgomłyny czy dominikańskie Gidle. Podczas pielgrzymki wygłoszone będą rozważania o Kościele Chrystusowym pod hasłem „Credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam” (Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół). Więcej informacji na stronie: pielgrzymkatradycjilacinskiej.pl.

Dwie Warszawskie Pielgrzymki Rowerowe

Tegoroczne pielgrzymki rowerowe z Warszawy na Jasną Górę wyruszą w dwóch terminach: 11 sierpnia z sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (na Siekierkach); i 22 sierpnia z parafii św. Łukasza Ewangelisty (na Jelonkach). Pątnicy na jednośladach mają do pokonania codziennie od 75 do 90 km, a całość trasy wynosi ok. 290 km. Pojadą pod hasłem: „Chrześcijaninem jest się dla innych, nie tylko dla siebie”.

ZOBACZ TEŻ: 600 pątników dotarło w jednej pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę. To rekordowa liczba

20. Pielgrzymka na Rolkach

22 sierpnia po Mszy św. o godz. 7.00 z kościoła Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie wyruszy po raz dwudziesty Pielgrzymka na Rolkach. Liczba miejsc na „Rolkową” jest ograniczona, ze względu na bezpieczeństwo może w niej wziąć udział maksymalnie 100 osób. Pielgrzymi na rolkach będą mieli do pokonania w 5 dni ok. 270 km, czyli codziennie od 50 do 75 km. Trasa prowadzi przez okolice Żyrardowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska. Pielgrzymkę organizują księża michalici. Pątnikom będzie towarzyszyło dwóch księży i kleryk – oczywiście też na rolkach. Informacje na stronie: rolkowa.pl.

40. Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Matki Kościoła

16 sierpnia pod hasłem „Oddani Maryi za Kościół Chrystusowy” wyrusza już po raz 40. (nieprzerwanie od 1984 roku) Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Matki Kościoła. Pielgrzymkę rozpocznie Msza św. pod przewodnictwem bpa Romualda Kamińskiego w konkatedrze na Kamionku o godz. 6.00. Pątnicy dotrą do sanktuarium w Częstochowie 25 sierpnia około godziny 9.00, by uczestniczyć we Mszy św. o 10.30. Przywilejem pielgrzymki jest także prowadzenie w tym dniu nocnego czuwania (od Apelu do Mszy o 24.00) przed obrazem jasnogórskim. Oficjalnie pielgrzymkę zakończy Suma odpustowa w dniu 26 sierpnia sprawowana na Wałach Jasnogórskich o godz. 11.00.

Pielgrzymki duchowe

Wielu grupom pielgrzymkowym towarzyszą tzw. pielgrzymki duchowe. Pielgrzymi pozostając w domach łączą się duchowo i modlitewnie z pątnikami na trasie i chociaż w części wypełniają praktyki religijne realizowane przez pielgrzymów pieszych. Starają się codziennie uczestniczyć w Mszy świętej, także za pośrednictwem radia lub telewizji, odmawiać różaniec oraz inne tradycyjne modlitwy pątników.

Wszystkie pielgrzymki docierają na Jasną Górę najczęściej w wigilię uroczystości Wniebowzięcia – 14 sierpnia oraz 25 sierpnia w przeddzień święta Matki Bożej Częstochowskiej. W ubiegłym roku w sierpniu z Warszawy na Jasną Górę przyszło w pielgrzymkach ponad 8 tys. pątników.

KAI, pa/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę