Nasze projekty

“Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura”. Konkurs na grant dla małych grup, wspólnot i organizacji chrześcijańskich

Jesteście grupą składającą się co najmniej z trzech osób? Realizujecie lub chcecie realizować działania związane z kulturą chrześcijańską? Zgłoście się!

Fot. muzadei.pl

“Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura” to konkurs, który ma na celu zwiększenie zaangażowania organizacji i grup w życie publiczne, poprzez realizację działań z obszaru promocji kultury chrześcijańskiej. ​

Kto może ubiegać się o dotacje?

• młode organizacje pozarządowe – podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesiące przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30.000,00 zł;

• grupy samopomocowe i nieformalne podejmujące lokalne przedsięwzięcia – grupy składające się nie mniej niż z trzech osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, a także dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w strefie zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem)

Reklama

Jakie działania można podjąć?

• organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym: koncertów, szkoleń, spotkań, warsztatów, rekolekcji, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, widowisk artystycznych, happeningów, spektakli teatralnych, działań edukacyjno-animacyjnych, promujących polską kulturę chrześcijańską;

• organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo narodowe w kontekście roli Kościoła i wiary w życiu społecznym;

• organizacja konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, poświęconych roli kultury chrześcijańskiej w Polsce;

Reklama

• produkcja filmów dot. tematyki chrześcijańskiej na wszystkich etapach realizacyjnych;

• wsparcie w wydaniu płyt, książek, czasopism, albumów etc., które korelują z tematyką kultury chrześcijańskiej.

Termin składania ofert został przedłużony do 18 lipca 2022 roku do północy. Szczegóły na: https://muzadei.pl/laczynaskultura/

Reklama

mat. prasowe

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę