Nasze projekty

Księdzu z Dąbrowy Górniczej „grożą najcięższe kary kanoniczne”. Jest komunikat diecezji

"Fakty ustalone przez Komisję pozwoliły stwierdzić, że ks. Tomasz Z. wraz z dwiema innymi osobami świeckimi dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia" - czytamy w komunikacie kurii diecezji sosnowieckiej.

fot. Romain Dancre/Unsplash

Komunikat diecezji sosnowieckiej został opublikowany w piątek, 6 października w związku z wynikami pracy komisji powołanej „po wpłynięciu do Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu pisemnego zawiadomienia od proboszcza parafii NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej o „interwencji pogotowia i policji” w mieszkaniu ks. Tomasza Z.”.

„Biskup Sosnowiecki podjął decyzję o wszczęciu procedury karnej i zdecydował, dla podkreślenia bezstronności procesu, że zostanie on przeprowadzony przez kościelny wymiar sprawiedliwości spoza Diecezji Sosnowieckiej” – czytamy w komunikacie sosnowieckiej kurii.

Dalej poinformowano, że „fakty ustalone przez Komisję w oparciu o świadectwa przesłuchanych osób pozwoliły stwierdzić, że ks. Tomasz Z. wraz z dwiema innymi osobami świeckimi dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia”.

Reklama

„Zdarzenie stało się powodem wielkiego zgorszenia dla wiernych i słusznego oburzenia opinii publicznej. Ks. Tomasz Z. swoim postępowaniem poważnie naruszył zobowiązania wynikające ze stanu duchownego, co może być uznane za przestępstwo w rozumieniu prawa kanonicznego” – napisano w komunikacie.

ZOBACZ: Kuria sosnowiecka pisze o „słusznym oburzeniu opinii publicznej”. I reaguje na oświadczenie ks. Tomasza Z.

Sprawa prowadzona będzie poza diecezją sosnowiecką

Kuria podkreśla, że „biorąc pod uwagę wielkie zgorszenie wśród wiernych, Biskup Sosnowiecki zdecydował o wszczęciu procesu karnego, na mocy którego można zastosować wobec duchownego najcięższe kary kościelne, w tym wydalenie ze stanu duchownego”.

Reklama

W komunikacie zaznaczono, że w celu „podkreślenia bezstronności procesu karnego” sprawa będzie prowadzona poza diecezją sosnowiecką, a po zakończeniu działań procesowych „wszystkie akta sprawy do Stolicy Apostolskiej, która podejmie ostateczną decyzję wobec ks. Tomasza Z.”.

Kuria jednocześnie poinformowała, że ks. Tomasz Z. został poinformowany o decyzji biskupa sosnowieckiego, odwołującej go ze wszystkich podejmowanych do tej pory funkcji i urzędów. ” Zgodnie z prawem kościelnym Biskup Sosnowiecki upomniał go kanonicznie. Ponadto na obecnym etapie nakazał ks. Tomaszowi Z. podjęcie pokuty aż do ostatecznej decyzji Stolicy Apostolskiej” – napisano.

Komisja nadal będzie pracować i z uwagą „śledzić postępowanie prokuratorskie w tej sprawie. Wyniki tego dochodzenia zostaną włączone do materiału dowodowego strony kościelnej i będą uwzględnione w dalszych pracach Komisji”.

Reklama

KAI, pa/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę