Z KRAJU

Ks. Boniecki upomniany. Powodem wystąpienia medialne

"Wypowiedzi ks. Bonieckiego stają się źródłem kolejnych rozdarć i moralnych niepewności wśród wiernych Kościoła Katolickiego" - głosi komunikat Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów. Prowincjał marianów, ks. Tomasz Nowaczek, udzielił mu upomnienia, choć nie zakazał występowania w mediach.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Komunikat dotyczący “ostatnich wypowiedzi ks. Adama Bonieckiego” został nad ranem opublikowany na stronie internetowej polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Prowincjał udzielił upomnienia, “wzywając raz jeszcze do bezwzględnego zachowania przewidzianych przez prawo norm regulujących udział i zaangażowanie duchownych w świecie mediów”. Chodzi o wydane przez Konferencję Episkopatu Polski w marcu 2005 roku Normy o udziale duchownych w mediach. Komunikat wprost cytuje 8 i 9 punkt dokumentu, który przypomina m. in., że “duchowni i zakonnicy winni pamiętać, że są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii”.

 

“Wypowiedzi duchownego mają być przepełnione wiernością Ewangelii, nieskażonym przekazem doktryny głoszonej przez Urząd Nauczycielski Kościoła, ewangeliczną troską o zbawienie wszystkich – wskazuje komunikat podpisany przez rzecznika prasowego polskiej prowincji Zgromadzenia, ks. Piotra Kieniewicza. – Wypadałoby również unikać wszystkiego, co np. rodzi nieuzasadniony podział, wprowadza zamęt odnośnie interpretacji zagadnień moralnych, narusza dobre imię wspólnoty kościelnej, rani wrażliwość religijną wiernych, bądź rodzi podejrzenie o stawanie się „rzecznikiem” jakiejkolwiek partii politycznej.”

 

W komunikacie nie wskazano, jakie dokładnie wypowiedzi ks. Bonieckiego są powodem upomnienia. Ostatnio w wywiadzie dla “Gazety Wyborczej” wypowiedział się m. in. o śmierci mężczyzny, który podpalił się przed PKiN w Warszawie. Jego zdaniem, “To mocny znak protestu, obok którego nie można przejść obojętnie”, a “ten dramatyczny gest pokazuje, ilu ludzi czuje się zranionych”. “Nie wiem, czy ta śmierć zmusi szerokie kręgi społeczne do refleksji. Bardzo jest łatwa ta ucieczka, że albo to jest produkt “opozycji totalnej”, albo psychicznie chory człowiek. Takie alibi, żeby mieć spokój – powiedział.

 

To nie pierwsza reakcja przełożonych na wystąpienia medialne ks. Adama Bonieckiego. W marcu 2011 roku poprzedni prowincjał, ks. Paweł Naumowicz, ograniczył mu “przywilej występowania w mediach” do “Tygodnika Powszechnego”. Pod koniec lipca tego roku nowy prowincjał, ks. Tomasz Nowaczek, cofnął to ograniczenie, a raczej – jak to precyzuje pismo – “udzielił ks. Bonieckiemu pozwolenia na zabieranie głosu szerzej, aniżeli tylko na łamach pisma, któremu poświęcił niemal całe swoje życie”. Jak dowiadujemy się z komunikatu, wcześniej odbyła się rozmowa z nowym przełożonym prowincji, w której między innymi przypomniano ks. Bonieckiemu wydane przez władzę kościelną i obowiązujące duchownych występujących w mediach przepisy i normy.

 

Ks. Adam Boniecki (ur. 1934) marianin, przez niemal całe życie związany jest z “Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 1979-91 był też redaktorem polskiej edycji “L’Osservatore Romano”, poproszony do przygotowywania polskiej wersji watykańskiego pisma przez Jana Pawła II. W latach 1993-99 był przełożonym generalnym Zgromadzenia Księży Marianów. Obecnie mieszka w Warszawie, choć piastuje funkcję “redaktora seniora” krakowskiego “Tygodnika Powszechnego”.

 

Pełna treść komunikatu

www.marianie.pl/index.php?page=nowosci&id=1830

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

KEP: zamiast aborcji – adopcja

Jeśli rodzice nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych otoczyć je swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja – piszą biskupi w apelu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Polub nas na Facebooku!

Oto pełen tekst apelu Prezydium Episkopatu:

 

Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka.

Święty Jan Paweł II nie znajdował żadnego usprawiedliwienia dla zabijania dzieci. W encyklice Evangelium vitae stwierdził: «Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać”» (Evangelium Vitae, 57).

W związku z tym, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego (www.zatrzymajaborcje.pl). Jest to ważny krok w stronę ochrony każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za kilka dni kończy się czas wyznaczony na zbieranie podpisów, dlatego raz jeszcze zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Karty z podpisami należy przesłać do organizatorów, aby trafiły do Parlamentu RP do końca listopada.

Kościół katolicki w Polsce stale wspiera rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli rodzice – pomimo dostępnej pomocy psychologicznej, medycznej i materialnej – nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych z otwartym sercem przyjąć je i otoczyć swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja!

Prosimy o modlitwę za nienarodzone dzieci, aby wszystkie od chwili swego poczęcia cieszyły się miłością i miały zagwarantowane prawo do narodzin i dalszego szczęśliwego życia.

 

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Artur Miziński
Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski


BP KEP / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap