Nasze projekty

Imię biskupa w modlitwie eucharystycznej. Diecezja przypomina księżom obowiązujące normy

W modlitwach eucharystycznych należy zawsze wymienić imię biskupa diecezjalnego. Nie wymienia się natomiast imiennie biskupów seniorów oraz biskupa przewodniczącego liturgii, jeśli nie jest on biskupem miejsca - przypomina komisja liturgiczna diecezji warszawsko-praskiej.

fot. Cristian Gutiérrez, LC/Cathopic

W opublikowanym komunikacie komisja liturgiczna przypomina wskazania Kongregacji ds. Kultu Bożego dotyczące wymawiania imienia biskupa w modlitwie eucharystycznej. „Kongregacja podkreśla, że wymienianie imienia biskupa w modlitwie eucharystycznej ma charakter eklezjologiczny, a nie grzecznościowy czy okazjonalny” – przypomina komisja.

Nie wymienia się imion biskupów seniorów

Ponadto, jak podkreślono, w modlitwie eucharystycznej nie wymienia się imion biskupów seniorów np. w czasie liturgii papieskiej nie wymienia się w modlitwie eucharystycznej imienia papieża seniora, nawet jeśli jest obecny.

„Kongregacja zachęca, aby za biskupa seniora modlić się w modlitwie powszechnej podczas Mszy, na której jest on obecny lub gdy przypada szczególna okazja, np. rocznica jego święceń biskupich” – przypomina komisja.

Reklama

Diecezja przypomina

W komunikacie komisja przytacza obowiązujące zasady dotyczące wypowiadania imienia biskupa podczas modlitwy eucharystycznej w czasie liturgii sprawowanych w parafiach diecezji warszawsko-praskiej, „w oparciu o najnowsze normy, z zachowaniem odpowiednich przystosowań, w przypadkach nie sprecyzowanych jeszcze przez Stolicę Apostolską”.

I tak, jak wyjaśnia komisja, w modlitwach eucharystycznych należy zawsze wymienić imię biskupa diecezjalnego. Nie wymienia się natomiast imiennie biskupa przewodniczącego liturgii, jeśli nie jest on biskupem miejsca. „Nie stosuje się zatem np. grzecznościowej formuły „obecnym wśród nas biskupem N.” – czytamy.

„Jeżeli celebrans chce wspomnieć imię biskupa pomocniczego, co jest fakultatywne, stosuje formuły do tej pory przyjęte w Mszale dla diecezji polskich, to znaczy w diecezji warszawsko-praskiej właściwa formuła brzmi: „z naszym biskupem Romualdem i z biskupem Jackiem” – przypomina komisja.

Reklama

Msza sprawowana w innej diecezji

Gdy ksiądz sprawuje mszę świętą poza swoją diecezją, ale dla grupy wiernych z niej pochodzących np. przy okazji pielgrzymi, może „wypowiedzieć dostosowaną formułę podaną w Mszale rzymskim dla diecezji polskich: z naszym biskupem Romualdem i z biskupem tutejszego Kościoła N”.

Jednakże, jak podkreśla komisja, na terenie diecezji tarnowskiej „formuła powinna brzmieć: z naszym biskupem Romualdem i z biskupem tutejszego Kościoła Andrzejem”. „Powyższa formuła wynika z analogii względem nowych norm podanych we wzorcowym Mszale z 2008 r.” – wyjaśnia komisja.

kh, diecezja.waw.pl/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę