Nasze projekty

Beatyfikacja męczenniczek, Lednica, proces synodalny. 2022 rok w polskim Kościele

Beatyfikacja elżbietanek zamordowanych w czasie wojny, spotkanie młodych na Lednicy, ogólnopolskie dziękczynienia za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, to niektóre wydarzenia zaplanowane w polskim Kościele na ten rok.

fot. Wikimedia Commons / selzbietanki.com / Facebook.com/Lednica2000

Dzień Judaizmu

17 stycznia już po raz 25. obchodzony będzie Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Centralne obchody, których hasłem są słowa “Moje myśli nie są myślami waszymi” zaczerpnięte z Księgi Izajasza (Iz 55,8), odbędą się tym razem w Poznaniu. W programie znalazły się m.in.: modlitwa chrześcijan i Żydów przy symbolicznym grobie rabina Akivy Egera, wspólne nabożeństwo biblijne oraz podsumowanie 25-letniej historii Dnia Judaizmu. Ponadto zostanie wręczona Nagroda “Menora Dialogu”, którą przyznaje Stowarzyszenie Coexist i Fundację Signum “Za zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów”. Tegorocznym laureatem jest prof. Jan Grosfeld.

ZOBACZ: Dzień Judaizmu już 17 stycznia. Centralne obchody w Poznaniu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W dniach 18-25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku wydarzeniu towarzyszą słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt, 2,2). Choć w wymiarze ograniczonym z powodu pandemii, także w tym roku wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach i wysłuchają homilii przedstawicieli innych Kościołów. W Polsce centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie w niedzielę 23 stycznia. Tegoroczne materiały na Tydzień Modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu.

Reklama

Niedziela Słowa Bożego

23 stycznia Kościół w Polsce włączy się w obchody Niedzieli Słowa Bożego, którą Franciszek ogłosił w 2019, w 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima, który przetłumaczył Pismo święte z greki na łacinę. Zgodnie z wolą papieża, inicjatywa obchodzona w III niedzielę okresu zwykłego ma służyć temu, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”.

Dzień Islamu

26 stycznia, pod hasłem “Chrześcijanie i muzułmanie świadkami nadziei”, obchodzony będzie XXII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Podczas obchodów centralnych przedstawiciele obydwu religii czytać będą fragmenty Biblii i Koranu odnoszące się do motta tegorocznego spotkania. Organizatorem wydarzenia jest Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.

W 2022 r. przypadają ważne rocznice związane z działalnością misyjną Kościoła, w związku z czym także w Polsce zaplanowano szereg wydarzeń. Pierwszym z nich będzie sympozjum „400 lat Kongregacji Ewangelizacji Narodów” i spotkanie Stowarzyszenia Misjologów Polskich połączone z Radą Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych. Odbędzie się ono w dniach 6-9 lutego w Borzęcinie pod Warszawą. Z kolei w dniach 3-4 czerwca odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę połączona z II Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym. Będzie to czas świętowania 200-lecia powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Misyjny charakter będzie miało też tegoroczne Spotkanie Młodych nad Lednicą, podczas którego zaplanowano m.in. spotkania z misjonarzami i posłanie wolontariuszy misyjnych. 17 września na kampusie UKSW (Dewajtis) zorganizowany zostanie Misyjny Synod Dzieci. Będzie to czas świętowania uznania za papieskie Dzieła Misyjnego Dzieci. Ponadto 22 maja w Lyonie we Francji odbędzie się beatyfikacja służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Reklama

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Od 27 lutego do 5 marca obchodzony będzie 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W ub. roku Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych alarmował, że “choroba alkoholizmu powoli, ale systematycznie wyniszcza nasz narodowy organizm”. W 2020 r. Polacy wydali na alkohol prawie 40 mld zł.

Dzień modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy wykorzystania seksualnego osób małoletnich

4 marca, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, obchodzony będzie Dzień modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Ustanowienie takiego dnia przez polski episkopat (jesienią 2016 r.) nastąpiło w odpowiedzi na apel papieża Franciszka do krajowych konferencji biskupich z 30 czerwca 2015 r.

Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

13 marca przypada Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Tego dnia odbędzie się Ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na pomoc polskim misjonarkom i misjonarzom (Dzieło Pomocy Ad Gentes).

Reklama

Święto Chrztu Polski

14 kwietnia po raz czwarty obchodzone będzie Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm RP. Ma ono skłaniać Polaków do manifestowania patriotyzmu i podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. Przypomina też, że chrzest był elementem, od którego zaczęła się historia Polski i jej chrześcijańskie dziedzictwo.

Uroczystości ku czi św. Wojciecha i dziękczynienie za beatyfikacje

23-24 kwietnia odbędą się w Gnieźnie ogólnopolskie uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Będzie to także okazja do ogólnopolskiego dziękczynienia za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. Podobny charakter będą miały uroczystości ku czci Matki Boskiej Królowej, 3 maja na Jasnej Górze oraz 14. Dzień Dziękczynienia obchodzony w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

24 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się centralne uroczystości Święta Miłosierdzia Bożego. Tego dnia przypada także Święto patronalne Caritas i inauguracja Tygodnia Miłosierdzia.

W piątek, 29 kwietnia, obchodzony będzie Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

Narodowe Czytanie Pisma Świętego

1 maja po raz szósty odbędzie się narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie, które honorowym patronatem objęli Przewodniczący KEP i Premier RP, będzie początkiem XIV Tygodnia Biblijnego. W tym roku będzie on przebiegał pod hasłem : „Słowa moje są Duchem i Życiem” (por. J 6,63). Organizatorem Narodowego Czytania Pisma świętego jest „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”. Jest to publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Pisma Świętego oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych. Przewodniczącym Dzieła Biblijnego jest ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, który jest także przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Koniec konsultacji synodalnych

W związku z ogłoszonym przez Franciszka synodem Kościoła na temat synodalności, do połowy maja 2022 r. będą trwać konsultacje synodalne na poziomie parafialnym oraz w ruchach apostolskich. Następnie w ciągu około miesiąca zostaną przygotowane syntezy na poziomie diecezji, które do końca czerwca winny trafić do Sekretariatu Episkopatu Polski, aby mogła zostać sporządzona synteza krajowa.

W dniach 21-22 maja odbędzie się 98. Ogólnopolska pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę.

24 maja, w liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych, przypada Dzień modlitw za Kościół w Chinach.

W niedzielę 29 maja odbędzie się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich.

Spotkanie młodych LEDNICA 2000

Pod hasłem “Na krańce świata”, 4 czerwca odbędzie się 26. Spotkanie Młodych nad Lednicą. Tym razem wspólnie z dominikanami wydarzenie przygotowują Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Jak co roku, oprócz przejścia przez Bramę-Rybę i wyboru Chrystusa jako przewodnika na drogach życia, wydarzenie będzie miało swoją specyfikę nawiązującą do tematu spotkania. W tym roku będzie nim Apostoł Paweł, nazywany Apostołem Narodów, który zanim zaczął głosić Ewangelię był prześladowcą chrześcijan. Z powodu trwającej pandemii dwie ostatnie edycje wydarzenia odbyły się głównie online. Nie wiadomo jeszcze jaka formułę będzie miało tegoroczne spotkanie.

ZOBACZ: Znamy hasło i datę XXVI Spotkania Młodych Lednica 2000

6 czerwca w Zakopanem świętowana będzie 25. rocznica spotkania Jana Pawła II z mieszkańcami Podhala. W wydarzeniu upamiętniającym tzw. “Hołd górali” wezmą udział polscy biskupi, którzy w dniach 6-7 czerwca spotykają się w Zakopanem na zebraniu plenarnym.

Beatyfikacja elżbietanek z Wrocławia

11 czerwca we Wrocławiu odbędzie się beatyfikacja s. Marii Paschalis Jahn i 9 towarzyszek, sióstr elżbietanek pochodzenia niemieckiego. Wobec inwazji wojsk sowieckich pod koniec II Wojny Światowej na terenie Dolnego Śląska, nie zdecydowały się one na ucieczkę lecz zostały przy osobach, którymi się opiekowały. Wszystkie zginęły z rąk żołnierzy radzieckich broniąc czystości własnej i innych osób.

ZOBACZ: Jest data beatyfikacji elżbietanek męczenniczek. Zostały zamordowane pod koniec wojny

Światowe Spotkanie Rodzin

W dniach 22-26 odbędzie się w Watykanie 10. Światowe Spotkanie Rodzin wieńczące ogłoszony przez Franciszka Rok Rodziny “Amoris laetitia”. Do Rzymu pojadą delegaci duszpasterstwa rodzin, którzy wezmą udział w Festiwalu Rodzin, Kongresie Duszpasterskim i Mszy Świętej, które będą transmitowane na cały świat. W tych samych dniach każda diecezja będzie mogła stać się ośrodkiem lokalnego spotkania dla swoich rodzin i wspólnot. Rok Rodziny Papież zainaugurował 19 marca 2021 roku, w 5. rocznicę ogłoszenia adhortacji apostolskiej “Amoris laetitia” – o pięknie i radości miłości rodzinnej.

Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

W dniach 24-31 lipca obchodzony będzie 23. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Ta coroczna inicjatywa przypomina o potrzebie zachowania bezpieczeństwa na drodze i połączona jest z akcją „1 grosz za 1 kilometr”, której celem jest zakup środków transportu potrzebnych w pracy misyjnej.

Tradycyjnie już w sierpniu Kościół w Polsce apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o dobrowolny dar abstynencji.

20. rocznica zawierzania świata Bożemu Miłosierdziu

14 sierpnia przypada 20. rocznica Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach.

20-22 września w Żdżarach k. Rawy Mazowieckiej odbędą się ogólnopolskie rekolekcje duszpasterzy akademickich oraz konferencja tego środowiska.

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 50-lecia diecezji opolskiej, miejscem ostatniego w tym roku zebrania plenarnego KEP – dniach 11-12 października – będzie Opole. 11 października biskupi odprawią uroczystą liturgię w tamtejszej katedrze.

kh, KAI/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę