Nasze projekty

Beatyfikacja Matki Róży Czackiej i kardynała Wyszyńskiego. Poznaliśmy szczegóły

Poznaliśmy szczegóły beatyfikacji siostry Elżbiety Róży Marii Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 12 września w Warszawie. Uroczystość odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, a będzie jej przewodniczyć kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji ds. kanonizacyjnych. "Wspólna beatyfikacja tych postaci nie jest kwestią przypadku, bo ich drogi przecinały się przez 40 lat" - powiedział kard. Kazimierz Nycz.

Fot. beatyfikacjamatkielzbietyczackiej.wordpress.com / Instytut Prymasowski

Beatyfikacja będzie w Świątyni Opatrzności Bożej. bo ma to być beatyfikacja skromna, godna, na miarę możliwości pandemii, a taką można zrobić jedynie w dużej świątyni, a taką świątynię mamy w Warszawie – mówi kard. Kazimierz Nycz. Wspólna beatyfikacja nie jest kwestią przypadku, bo ich drogi przecinały się przez 40 lat bardzo często.

Uczestnicy beatyfikacji będą podzieleni na trzy grupy. Pierwsza to koncelebransi z Polski i zagranicy, druga to osobistości, w tym osoby związane z Matką Czacką i kard. Wyszyńskim, a trzecia to przedstawiciele Kościoła w Polsce. Na dzień dzisiejszy w uroczystościach będzie mogło wziąć udział 7-8 tysięcy osób. W górnym kościele będzie około 2,5 tysiąca osób, w dolnym tysiąc, a na placu przed świątynią 3,5 tysiąca wiernych.

Dzisiaj w Polsce i w kościele potrzeba nam takich patronów, jakimi będą kard. Wyszyński i Matka Czacka – dodał kard. Nycz.

Reklama
Reklama

Reprezentacja z każdej diecezji

Bp Rafał Markowski przekazał, że beatyfikacja ma dotrzeć do ludzi przede wszystkim drogą medialną. Myślimy o przesłaniu tego sygnału do katedr i poszczególnych kościołów w Polsce, ale na ten temat jeszcze rozmawiamy z biskupami ordynariuszami.

Z każdej diecezji ma się pojawić kilkuosobowa reprezentacja świeckich i duchownych. Przewidujemy na zaproszenie do koncelebry po kilku księży z każdej diecezji, szczególnie tych, którzy mogli być święceni przez kard. Wyszyńskiego. Przewidujemy też reprezentacje każdej diecezji z ludzi świeckich. Zależy nam, aby beatyfikacja miała charakter zarówno międzynarodowy jak i krajowy. W świątyni będą przedstawiciele wszystkich diecezji. Na dzień dzisiejszy to jest tyle co możemy zrobić dla Polski w bezpiecznych warunkach dla ludzi – przekazał duchowny.

Prowadzone są też rozmowy z władzami Warszawy, aby zapewnić bezpieczeństwo na placu przed świątynią, gdzie zostanie zaproszonych kilka tysięcy osób.

Reklama
Reklama

Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostaną wyznaczone dni patronalne nowych błogosławionych, ale jak przekazał kard. Nycz, dla kard. Wyszyńskiego może to być 28 maja, kiedy przypada rocznica jego śmierci. 

Przełożona beatyfikacja

Pierwotnie beatyfikacja prymasa miała odbyć się 7 czerwca 2020 roku. Jednak już w kwietniu zeszłego roku została bezterminowo przełożona ze względu na pandemię. W grudniu 2020 roku kard. Kazimierz Nycz zapowiedział, że razem z kardynałem Wyszyńskim beatyfikowana zostanie Matka Elżbieta Czacka. Ostateczny termin został ogłoszony 23 kwietnia tego roku.

Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na jego pogrzeb 31 maja w Warszawie przybyły dziesiątki tysięcy ludzi. Za życia i po śmierci cieszył się szeroką sławą świętości. Osiem lat po śmierci w Warszawie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 

Reklama

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1989 r. a zakończył 6 lutego 2001 r. Trwał prawie 12 lat, w jego trakcie odbyło się 289 sesji, przesłuchano 59 świadków, dokładnie przebadano całą spuściznę kard. Wyszyńskiego – co w efekcie dało 2050 stron akt.

Akta zebrane w toku procesu – w sumie 37 tomów – wraz załącznikami (książkami, artykułami autorstwa kandydata na ołtarze) zostały 27 kwietnia 2001 r. złożone w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Etap watykański

Watykańska część procesu beatyfikacyjnego rozpoczęła się 7 czerwca 2001 r. oficjalnym otwarciem akt beatyfikacyjnych. Kongregacja wyznaczyła relatora, tym samym rozpoczął się etap studium i udowadniania heroiczności cnót sługi Bożego. 

Trzytomowy zbiór materiałów tzw. Positio o świętości  życia i heroiczności cnót Sługi Bożego kard. Kazimierz Nycz złożył 22 listopada 2015 r.na ręce prefekta watykańskiej kongregacji kard. Angelo Amato . Przekazana dokumentacja dotyczyła cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości; kardynalnych – roztropności, sprawiedliwości, męstwa, umiarkowania oraz moralnych – czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i pokory w życiu Prymasa Wyszyńskiego. 

Następnie komisje teologów oraz kardynałów i biskupów analizowały czy sługa Boży praktykował  te cnoty chrześcijańskie w stopniu heroicznym. 25 kwietnia 2016 r. – zebrał się kongres teologów konsultorów. Spotkanie to służyło dyskusji nad „Positio super virtutibus”, czyli dokumentacją o heroiczności cnót Prymasa Polski.

Natomiast 12 grudnia 2017 r. odbyła się sesja kardynałów i biskupów pod przewodnictwem prefekta kard. Angelo Amato. Grono to uznało, że sługa Boży praktykował cnoty teologalne w stopniu heroicznym. Prefekt kongregacji podczas audiencji przekazał papieżowi Franciszkowi dokumentację  oraz zdanie komisji. Papież potwierdził opinię kardynałów i polecił Kongregacji opublikować dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego. Dekret o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia datowany jest na 18 grudnia 2017 r. Od tego dnia kard. Wyszyńskiemu przysługuje tytuł “Czcigodny Sługa Boży”, a do zakończenia procesu beatyfikacyjnego potrzeba było już tylko przeprowadzenia postępowania w sprawie cudu za przyczyną kandydata na ołtarze. To postępowanie ma także dwa etapy: diecezjalny, a potem watykański.

Proces w sprawie cudu

Diecezjalny etap proces toczył się w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ponieważ to tam, w 1988 roku, nastąpiło domniemane uzdrowienie młodej osoby za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego. Chodzi o niewytłumaczalne medycznie zdarzenie, dotyczące 19-latki, która zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. Proces diecezjalny w sprawie cudu zakończył się 28 maja 2013 r. podczas uroczystej sesji w bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Licząca 300 stron kompletna dokumentacja medyczna oraz zeznania świadków zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót kard. Wyszyńskiego sprawa domniemanego uzdrowienia za jego wstawiennictwem została przebadana przez grupę biegłych lekarzy pracujących na zlecenie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 29 listopada 2018 r. konsylium lekarskie uznało to zdarzenie za niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia.

 Następnym etapem były obrady komisji teologów, której zadaniem było stwierdzenie czy  uzdrowienie miało związek z modlitwą za przyczyną Sługi Bożego. 24 września 2019 r. (a nie 1 października, jak błędnie spekulowały niektóre media) zebrała się komisja kardynałów i biskupów, która potwierdziła autentyczność uzdrowienia za wstawiennictwem sługi Bożego i zaopiniowała pozytywnie papieżowi. 

Papież Franciszek podczas wczorajszej audiencji dla prefekta upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie.

Założycielka Lasek

Czcigodna Służebnica Boża m. Elżbieta Roża Czacka to założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W wieku 22 lat zupełnie straciła wzrok.

Własną ślepotę potraktowała jako wezwanie do zajęcia się innymi niewidomymi. Młoda, wykształcona, religijna dziewczyna rozpoczęła życie „po niewidomemu”. Uczy się alfabetu Braille’a, zapoznaje z najnowszymi osiągnięciami nauki o niewidomych, dużo podróżuje po Europie (m.in. do Francji, Austrii, Szwajcarii). W 1911 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. W Warszawie powstała ochronka, szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka brajlowska oraz tzw. patronat, obejmujący na terenie miasta dorosłych niewidomych i ich rodziny.

Lata I wojny światowej Róża Czacka spędziła w Żytomierzu. Był to dla niej czas swoistych rekolekcji. Pojawiła się myśl o podjęciu życia zakonnego oraz o powołaniu nowego zgromadzenia zakonnego, które służyłoby ludziom niewidomym. W 1917 roku Róża Czacka przyjęła habit franciszkański i złożyła śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka.

Wróciła do Warszawy jako siostra Elżbieta

W maju 1918 roku wróciła do Warszawy jako siostra Elżbieta. Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń przyjęła kandydatki do nowego zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 roku zaczęło istnieć jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego charyzmatem staje się służba ludziom niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Opiekunem duchowym Zgromadzenia i całego Dzieła został ksiądz Władysław Korniłowicz.

W 1922 roku, dzięki otrzymanej ziemi w Laskach, Matka Elżbieta rozpoczęła budowę zakładu dla niewidomych. To tutaj stopniowo zostały przeniesione placówki dla niewidomych dzieci – szkoła i warsztaty; powstał dom macierzysty Zgromadzenia.

Do wybuchu II wojny światowej, Laski kierowane przez Matkę Czacką stały się nowoczesną placówką dającą niewidomym wychowankom wykształcenie podstawowe i zawodowe, pozwalające na samodzielne i niezależne finansowo życie, przywracające im ludzką godność.

We wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania Warszawy, Matka Czacka została ranna w głowę i straciła oko. Po powrocie do Lasek kierowała odbudową zakładu.

Zmarła w opinii świętości

W 1950 roku rozpoczęła się trwająca do śmierci choroba Róży Czackiej. Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach. Została pochowana na cmentarzu, który znajduje się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kardynał Stefan Wyszyński, z którym współpracowała przez szereg lat.

Jej proces beatyfikacyjny trwa od 1987 r. 9 października 2017 r. za zgodą papieża Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych promulgowała dekret o heroiczności jej życia i cnót.

Proces w sprawie cudu za wstawiennictwem m. Elżbiety Czackiej zakończył się 5 czerwca 2018 r. i dokumentacja została przekazana do Watykanu.

ag/KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę