640 nienarodzonych dzieci spoczęło na cmentarzu w Gończycach

640 ciał dzieci zmarłych przed urodzeniem - w wyniku aborcji albo naturalnych poronień - spoczęło na cmentarzu w Gończycach niedaleko Garwolina. W ostatniej drodze towarzyszył im biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Polub nas na Facebooku!

Ciała dzieci zostały zawinięte w pieluszki i złożone w małych trumienkach, które wypełniły prawie cały gończycki kościół. Na każdej z 350 trumienek spoczęła biała lub czerwona róża. Całonocne czuwanie zakończyła Eucharystia, sprawowana przez biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdę, po czym zmarłe dzieci spoczęły na parafialnym cmentarzu.

Kiedy dowiedziałem się, że poszukiwane jest miejsce pochówku dzieci, które zmarły przed narodzeniem, od razu zgodziłem się, żeby urządzić im mogiłę na naszym cmentarzu – mówi ks. Jan Spólny, proboszcz parafii św. Trójcy w Gończycach. Jestem przekonany, że taki grób na cmentarzu będzie łaską dla naszej parafii, bo będziemy mieli wstawienników w Niebie. 

 

 

Pochówek  zorganizowała Maria Bienkiewicz z Fundacji Nowy Nazaret, która od lat troszczy się o prawo do życia każdego człowieka i dba o godne pożegnanie dzieci zmarłych przed urodzeniem. Fundacja sfinansowała trumny a parafianie z Gończyc zadbali o wystrój kościoła i przygotowanie miejsca na cmentarzu. Całość przedsięwzięcia zrealizowano zaledwie w przeciągu tygodnia.

 

 

Dobrze, że coraz częściej mówi sie “dziecko martwo urodzone” zamiast “płód” – dzięki temu te dzieci są traktowane osobowo – mówi ks. Spólny. Ten pogrzeb ma nas skłonić do refleksji, że mała istotka to też wielki człowiek, a skoro jego życie zaistniało to Pan Bóg tego chciał. Dziś szczególnie trzeba przypominać, że kobieta w ciąży to są dwie osoby, dziecko pod jej sercem też ma swoje prawa. Chciałbym, aby to przekonanie weszło w polską mentalność.

 

 

ah, Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

“Apelujemy o opamiętanie”. 1700 profesorów w obronie Jana Pawła II

1706 profesorów podpisało się pod apelem w obronie dobrego imienia Jana Pawła II w zakończonej wczoraj zbiórce. - Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym – stwierdzają sygnatariusze dokumentu i apelują o opamiętanie. „Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym” - ostrzegają.

Polub nas na Facebooku!

Wśród sygnatariuszy apelu są m.in. prof. Krzysztof Zanussi, prof. Hanna Suchocka (UAM), prof. Stanisław Krajewski (UW), prof. Jerzy Olędzki (UKSW), prof. Stefan Chłopicki (Collegium Medicum UJ), prof. Tomasz Dietl (PAN), prof. Wojciech Roszkowski (PAN), prof. Agnieszka Zalewska (PAN), prof. Julian Gembalski (Akademia Muzyczna w Katowicach), prof. Maciej Żylicz (PAN). Apel podpisali także polscy naukowcy pracujący na uczelniach zagranicznych.

Autorzy listu zaznaczyli, że „Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na historię świata, był w wymiarze globalnym ważnym promotorem idei wolności ludzi i narodów”. Profesorowie podkreślili także „ogromną rolę papieża w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowej i Wschodniej spod panowania Związku Radzieckiego”. Ich zdaniem, „papież był duchowym przywódcą Polaków w okresie Solidarności i stanu wojennego”.

Profesorowie wskazali, że „imponująco długa lista zasług i osiągnięć Jana Pawła II jest dziś podważana i przekreślana”. „Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym” – zauważyli w liście. Autorzy zaapelowali o „opamiętanie do wszystkich ludzi dobrej woli”.

 

Oto pełna treść listu w obronie dobrego imienia Jana Pawła II:

Sygnatariuszami tego listu są osoby pracujące na polskich uniwersytetach i w instytutach badawczych. W naszej pracy naukowej i dydaktycznej jesteśmy zobowiązani do szukania prawdy oraz przekazywania jej studentom. Jako obywatele czujemy się też współodpowiedzialni za prawdę jako fundament debat publicznych.

W ostatnich dniach obserwujemy falę oskarżeń wysuwanych wobec Jana Pawła II. Zarzuca mu się tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród duchownych katolickich i nawołuje do usunięcia jego publicznych upamiętnień. Działania te mają doprowadzić do zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku w kogoś współwinnego odrażających przestępstw. Pretekstem do wysuwania radykalnych żądań stał się opublikowany przez Stolicę Apostolską „Raport na temat wiedzy instytucjonalnej i procesów decyzyjnych Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do byłego kardynała Theodore’a McCarricka”. Dokładna analiza tego raportu nie wskazuje jednak na żadne fakty, które dawałyby podstawę do powyższych oskarżeń pod adresem Jana Pawła II.

Przepaść dzieli sprzyjanie jednemu z najcięższych przestępstw od podejmowania błędnych decyzji personalnych wynikających z niepełnej wiedzy czy wręcz fałszywych informacji. Wspomniany Theodore McCarrick cieszył się zaufaniem wielu wybitnych osób, w tym prezydentów Stanów Zjednoczonych, potrafiąc głęboko ukrywać ciemną, przestępczą stronę swojego życia. Wszystko to nasuwa przypuszczenie, że pomówienia i niepoparte źródłowo ataki na pamięć o Janie Pawle II motywowane są z góry przyjętą tezą, co odbieramy ze smutkiem i głębokim niepokojem. Jako ludzie zajmujący się nauką rozumiemy potrzebę wnikliwego badania biografii wybitnych postaci historycznych. Jednak wyważona refleksja i rzetelna analiza nie mają nic wspólnego z emocjonalnym, nieopartym na racjonalnych przesłankach lub motywowanym ideologicznie rujnowaniem wizerunku.

Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na historię świata, był w wymiarze globalnym ważnym promotorem idei wolności ludzi i narodów. Do członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił 5 października 1995 roku:

„Wolność jest miarą godności i wielkości człowieka. Życie w warunkach wolności, do której dążą jednostki i narody, jest wielką szansą rozwoju duchowego człowieka i moralnego ożywienia narodów”.

Jan Paweł II odegrał ogromną rolę w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowej i Wschodniej spod panowania Związku Radzieckiego, był duchowym przywódcą Polaków w okresie „Solidarności” i stanu wojennego. Liczni rodacy uznawali jego wielki autorytet również w latach późniejszych. Nauczanie Papieża-Polaka zawierało idee, które wielu obywateli Rzeczpospolitej przyjęło za rozstrzygające podczas referendum potwierdzającego akcesję Polski do Unii Europejskiej. Dzięki Janowi Pawłowi II polska historia i kultura w swych najlepszych przejawach stawały się znane na całym świecie. Przemawiał z mocą do tłumów, a jednocześnie wywierał niezatarty wpływ na ludzi mających z nim osobisty kontakt. Dla katolików stanowił przykład świętości życia, dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia.

Jan Paweł II wielokrotnie miał odwagę podejmowania działań przełomowych, zawsze budując jedność, zasypując historyczne podziały. Takimi były między innymi: wizyta w synagodze w Rzymie w 1986 r., zaproszenie przedstawicieli głównych religii świata na wspólną modlitwę do Asyżu, wyznanie grzechów Kościoła katolickiego w 2000 r. Innym doniosłym gestem, szczególnie dla nas ważnym, była rehabilitacja Galileusza, którą papież antycypował już w roku 1979 podczas uroczystego wspomnienia Alberta Einsteina w stulecie jego urodzin. Rehabilitacja ta, dopełniona na życzenie Jana Pawła II przez Papieską Akademię Nauk trzynaście lat później, była symbolicznym uznaniem autonomii i wagi badań naukowych. Jak to podkreślił sam inicjator: „Sprawa Galileusza może stać się lekcją także dla nas, przydatną w analogicznych sytuacjach, które istnieją dziś lub mogą się pojawić w przyszłości”.

Imponująco długa lista zasług i osiągnięć Jana Pawła II jest dziś podważana i przekreślana. Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym. Pokazujemy w ten sposób, że nie mamy szacunku dla dziejowych dokonań i najjaśniejszych kart w naszej współczesnej historii. Jeśli takie ich traktowanie nie zostanie powstrzymane, to z czasem pozostaną nam w świadomości tylko klęski i momenty hańby Rzeczpospolitej, obraz z gruntu nieprawdziwy, jednak z wszystkimi tego konsekwencjami. A z nich najpoważniejszą stanie się przekonanie następnego pokolenia, że nie ma żadnego powodu, by wspólnotę z taką przeszłością podtrzymywać.

Akron – Białystok – Biała Podlaska – Białowieża – Boston – Bydgoszcz – Chełm – Częstochowa – Dęblin – Exeter – Gdańsk – Gdynia – Gliwice – Hokkaido – Katowice – Kędzierzyn-Koźle – Kielce – Kjeller – Kórnik – Kraków – Krosno – Lublin – Łódź – Montreal – Muenster – Olsztyn – Opole – Ostrowiec Świętokrzyski – Ottawa – Płock – Polkowice – Poznań – Puławy – Radom – Raszyn – Reykjavik – Roanoke – Rzeszów – Skierniewice – Słupsk – Sydney – Szczecin – Tarnów – Toruń – Valenciennes – Vancouver – Watykan – Wrocław – Zielona Góra

 

ah, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap