Od grudnia rozpoczynają się “Rekolekcje dla świata” przed ŚDM

"Rekolekcje dla świata" - nowy projekt ewangelizacyjny, który będzie transmitowany na cały świat z krakowskich Łagiewnik. Wezmą udział w nim najbardziej znani rekolekcjoniści z wielu krajów świata. Mówił o tym bp Damian Muskus, kierujący pracami Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, podczas obrad 370 zebrania plenarnego KEP w Warszawie.

Polub nas na Facebooku!

Wraz z rozpoczęciem Roku Miłosierdzia rozpocznie się nowy projekt: “Rekolekcje dla świata” realizowany z sanktuarium w Łagiewnikach przez krakowski Komitet Organizacyjny ŚDM. Każdego miesiąca, poczynając od grudnia, będzie organizowane w tamtejszym sanktuarium Miłosierdzia Bożego spotkanie ewangelizacyjne, polegające na przybliżaniu idei miłosierdzia. Będą one transmitowane w internecie i tłumaczone na wszystkie oficjalne języki Światowych Dni Młodzieży. Wszyscy młodzi, na całym świecie przygotowujący się do przyjazdu do Krakowa, będą mogli z nich korzystać i propagować je w swoich środowiskach.

“Będziemy zapraszać najbardziej uznanych rekolekcjonistów nie tylko z Polski, ale ze świata” – wyjaśnił biskup i dodał, że dokładny program oraz nazwiska rekolekcjonistów zostaną ogłoszone niebawem.

Bp Muskus poinformował także, że na terenie całej Polski, we wszystkich diecezjach, trwają intensywne przygotowania duchowe do Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczą setki tysięcy młodych. “Docierają do nas informacje m. in. o wieczorach uwielbienia, wszędzie tam, gdzie przybywają symbole Światowych Dni Młodzieży”.

Jest też nowy program ogólnopolskich przygotowań duchowych w Roku Miłosierdzia. Będzie nosił tytuł “Deo profil”. “Chcemy żeby był on naznaczony przez postawę miłosierdzia młodego człowieka, który najpierw sam odkryje Bożą miłość i miłosierdzie w sobie, wybierze Jezusa jako Pana i Zbawiciela, i później będzie apostołem uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Konkretnie chcemy, by co miesiąc były analizowane i wypełniane te uczynki miłosierdzia, które znamy, chodzi o obudzenie wyobraźni miłosierdzia” – wyjaśnił biskup.

Bp Muskus prosił ponadto biskupów, aby promowali wśród księży w swoich diecezjach ideę materialnego wsparcia przez nich młodych z rodzin wielodzietnych oraz z rodzin ubogich. Apelował do biskupów, aby zachęcali swoich księży do takiej “adopcji” młodych, których nie stać na przyjazd do Krakowa.

Bp Muskus poinformował też biskupów o przewidywanych kosztach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wyjaśnił, że jako “bazowy” został przyjęty budżet z ŚDM w Madrycie z 2011 r. Wynosi on 50 mln Euro.


mp / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

NEWSY ŚDM

Ks. Adamczyk: ŚDM odpowiedzią na potrzeby współczesnej młodzieży

O wirtualnym i realnym świecie młodych Polaków mówił podczas wtorkowych obrad Zebrana Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski ks. Marek Adamczyk. Diecezjalny duszpasterz młodzieży z Radomia wskazał trzy aspekty Światowych Dni Młodzieży, które odpowiadają na potrzeby młodych ludzi.

Polub nas na Facebooku!

Wskazał, że jedną z najważniejszych potrzeb współczesnej młodzieży jest doświadczenie istnienia Boga w ich życiu. Zaznaczył, że bardzo ważna dla młodego człowieka jest potrzeba wspólnoty. Mimo tego, że młodzi mają kłopot z tworzeniem realnych i mocnych więzi, to jednak odczuwają ich deficyt.

Radomski duszpasterz młodzieży, zwracając uwagę na częste korzystanie przez młodych z mediów społecznościowych i internetu podkreślił, że należy wypracować w duszpasterstwie nowe formy zaangażowania młodych, które oprze się na ich realnej obecności i autonomii.

Ks. Adamczyk zwrócił uwagę na to, że Światowe Dni Młodzieży doskonale odpowiadają na potrzeby współczesnego młodego pokolenia. Są bowiem okazją do doświadczenia obecności Boga i spotkaniem się z międzynarodową wspólnotą chrześcijan. Podczas tych wydarzeń młodzi ludzie mają czas na osobistą adorację Chrystusa, słuchanie świadectw innych ludzi, obserwowanie osób modlących się, śpiewających, tańczących, którzy publicznie wyznają swoją wiarę.

Jak podkreślił duszpasterz, Światowe Dni Młodzieży umacniają tożsamość małych wspólnot, które przyjeżdżają na spotkanie z papieżem. Lecz jednocześnie pomagają dostrzec powszechną wspólnotę Kościoła.

Duchowny zaznaczył też w referacie skierowanym do biskupów, że okazją do kreatywnego zaangażowania młodych jest wolontariat.


mip / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. prof. Solak: młodzi potrzebują autentyczności

Nie ma jednego prostego obrazu polskiej młodzieży. Na pewno młodzi potrzebują dziś autentyczności - diagnozuje ks. prof. Adam Solak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który na rozpoczętym we wtorek w Warszawie dwudniowym 370. zebraniu Konferencji Episkopatu Polski przedstawił biskupom portret psychologiczny młodego Polaka.

Polub nas na Facebooku!

Zdaniem ks. prof. Adama Solaka, obraz młodych Polaków można porównać do mozaiki. – Całość mozaiki stanowi piękno, w tej mozaice mamy różne kamienie, różne kolory, jest ona sama w sobie wartością i ma innych zachwycać. Podobnie jest z ogólnym, panoramicznym spojrzeniem na świat ludzi młodych – powiedział.

Przyglądając się bliżej tej mozaice można dostrzec jej blaski, cienie i półcienie. Blaskiem, jak wyjaśnił ks. prof. Solak, są ludzie “zakorzenieni w świecie wartości, tradycji, mądrości, poszukiwania prawdy, miłości, dobra, prawdy i piękna”.

– Cieniem, który domaga się rzucenia światła ze stroni promieni aksjologicznych są ludzie młodzi, którzy nie mają zakorzenienia w rodzinie, nie mają zakorzenienia własnej psychiki i własnego wnętrza w świecie wartości. Nie mówię nawet o wartościach chrześcijańskich, ale wartościach uniwersalistycznych – dobra, prawdy i piękna.

Zdaniem ks. Solaka, są to ludzie młodzi, którzy “nawet nie tyle żyją tylko dniem dzisiejszym, co żyją kategorią konsumpcjonizmu własnego życia. Nie tworzenia własnego życia, ale zużywania go”. Tę kategorię ludzi młodych nazwał ks. Solak bezdomnością.

Trzecia kategoria to kategoria pośrednia. – Według mojego zdania, ta kategoria między zakorzenieniem a bezdomnością ludzi młodych, to kategoria, która wynika z ich prawa rozwoju, a więc prawo dylematów, poszukiwań, a więc ludzie na bezdrożu – wyjaśnił. Zdaniem ks. prof. Solaka, dobrą okazją, by pokazać młodym żyjącym na rozdrożu światło Chrystusa, są Światowe Dni Młodzieży.

Jak podkreślił ks. Solak, zadanie Kościoła wobec młodych wynika z Ewangelii. – Idźcie i nauczajcie. Ale to nauczanie dzisiaj musi być oparte o refleksję. Nie może być to pouczanie, moralizatorstwo, ale refleksja, przygoda intelektualna, która jakże pożądana jest przez ludzi młodych. Ludzie młodzi to naprawdę nie dyskietki, które można byle czym zapisać, ale to ludzie – i to pragnę podkreślić – powiedział.

Młodzież, jak wynika z doświadczenia ks. prof. Solaka, potrzebuje dzisiaj nauczycieli, o ile są oni świadkami, i kapłanów, o ile są świadkami tego co czynią. – Młodzi potrzebują autentyczności – podkreślił.

Jak zauważył, “wymagania młodych ludzi są dzisiaj o wiele wyższe niż 20 czy 30 lat temu”. I te wymagania, jak diagnozuje wykładowca UP w Krakowie, będą coraz wyższe, a są one związane z rozwojem cywilizacji i z wymaganiami płynącymi z życia w świecie międzykulturowym.


am / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

NEWSY ŚDM

Ks. Suchodolski o praktycznych ukierunkowaniach duszpasterstwa młodzieży

O praktycznych ukierunkowaniach duszpasterstwa młodzieży w kontekście Światowych Dni Młodzieży mówił dziś ks. Grzegorz Suchodolski podczas obrad 370. zebrania Konferencji Episkopatu Polski. Zdaniem dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego, wszystko, co uda się wypracować w ramach przygotowań do ŚDM może stać się dziedzictwem Kościoła.

Polub nas na Facebooku!

– Chodzi o to, żeby wszystko, co zdobędziemy w ramach przygotowań do ŚDM, stało się dziedzictwem, czyli żeby nie zaprzepaścić tego wszystkiego, co zostanie wspólnie wypracowane, zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i na płaszczyźnie poszczególnych diecezji i wspólnot – powiedział w rozmowie z KAI ks. Grzegorz Suchodolski.

Zdaniem dyrektora KBO, przez przygotowania do ŚDM rodzi się nowe pokolenie duszpasterzy młodzieży i liderów świeckich, którzy odkrywają swoje miejsce w Kościele. Jak wyjaśnił, “tym miejscem jest aktywna posługa na rzecz młodego pokolenia”. – Widzimy pewien dynamizm, który temu towarzyszy i myślę, że na kanwie tych nowych osób, ale także tych, którzy byli wcześniej, ale z nowym entuzjazmem wchodzą w to dzieło, warto to kontynuować – powiedział ks. Suchodolski.

W wielu diecezjach pojawiły się już konkretne struktury, zarówno jeśli chodzi o lokum dla duszpasterstwa młodzieży jak i struktury terytorialne. Jak dodał, “część diecezji już bardzo świadomie pracuje nad tym, żeby po ŚDM została struktura duszpasterstwa młodzieży, jako praktyczna szkoła kontynuowania tego dzieła”.

– To ukierunkowanie praktyczne w kontekście ŚDM dotyczy młodych, którzy są na rozdrożu, na obrzeżach Kościoła, młodych poszukujących – wyjaśnił.

Stąd apeluje do biskupów, aby wsparli inicjatywę ewangelizacyjną, którą jest program określony nazwą Deo profil. Chodzi o zaangażowanie księży biskupów i parafii w całej Polsce w dzieło ewangelizacji młodego pokolenia, poprzez przybliżenie im, podczas czterech miesięcy, czterech praw życia duchowego.

Przez pierwsze cztery miesiące młodzież będzie poznawać cztery prawa życia duchowego. W grudniu młodzi usłyszą, że Bóg ich miłuje i ma dla ich życia wspaniały plan. W styczniu usłyszą o grzechu, w lutym – o tym, że tylko w Jezusie jest ratunek i odkupienie, nie w żadnych innych dopalaczach, używkach, ale w tej bezpośredniej relacji z Chrystusem.

– Punkt kulminacyjny będziemy przeżywać w marcu, podczas Wielkiego Tygodnia – a więc ŚDM w wymiarze kościołów diecezjalnych w Niedzielę Palmową, a później Triduum Paschalne, z wyborem Jezusa jako Pana i Zbawiciela w trakcie wigilii liturgii paschalnej. Myślę, że jeśli księża biskupi i parafie stworzą tę przestrzeń dla młodych, to będzie to praktyczne przygotowanie na to, co najważniejsze, czyli na wybór Jezusa Chrystusa – poinformował ks. Suchodolski.

Jak to zrobić? Odpowiedź na to pytanie muszą znaleźć poszczególne diecezje. – My dajemy inspirację i nakreślamy kierunek, ale to wymaga zastosowania w konkretnych warunkach, w każdej polskiej diecezji. I wiem, że to się w bardzo wielu diecezjach dzieje, jeśli nie we wszystkich – podkreślił dyrektor KBO.


am / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap