Nasze projekty

W Emiratach powstaje komitet dialogu międzyreligijnego. Papież komentuje

Papież Franciszek odniósł się dziś do ubiegłotygodniowej informacji o powołaniu w Emiratach Arabskich Komitetu Międzyreligijnego. "Ojciec Święty wspiera prace Komitetu służące propagowaniu Dokumentu, dziękuje Zjednoczonym Emiratom Arabskim za konkretne zaangażowanie na rzecz ludzkiego braterstwa i ufa, że podobne inicjatywy będą mogły mnożyć się w świecie" - napisał.

W wydanym dziś oświadczeniu Biura Prasowego Watykanu czytamy:

„W związku z niedawnym powstaniem wyższego Komitetu dla realizacji celów zawartych w Dokumencie o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia, podpisanego w lutym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z Wielkim Imamem Al Azharem, Ojciec Święty z radością przyjął wiadomość o tej inicjatywie i powiedział: «Chociaż, niestety, często zło, nienawiść, podział mają rozgłos, istnieje ukryty ocean dobra, które rośnie i pozwala nam mieć nadzieję na dialog, na wzajemne poznanie, na możliwość budowania, wraz z wierzącymi innych religii i z wszystkimi mężczyznami i kobietami dobrej woli, świata braterstwa i pokoju».

Ojciec Święty wspiera prace Komitetu służące propagowaniu Dokumentu, dziękuje Zjednoczonym Emiratom Arabskim za konkretne zaangażowanie na rzecz ludzkiego braterstwa i ufa, że podobne inicjatywy będą mogły mnożyć się w świecie.”

Reklama

Komitet, którego powstanie skomentował dziś papież Franciszek, będzie realizował propozycje i cele deklaracji katolicko-islamskiej podpisanej w lutym m.in. przez Ojca Świętego podczas jego podróży do ZEA. W dokumencie „Braterstwo między ludźmi dla światowego pokoju i współistnienia” papież i wielki imam potępili ekstremizm w imię Boga. Podkreślili m.in. że wiara w Boga sprawia, iż człowiek wierzący dostrzega w drugim brata, którego ma wspierać i kochać. Wezwali przywódców religijnych, politycznych i gospodarczych do „poważnego zaangażowania się” w upowszechnianie „kultury tolerancji, wzajemnego współżycia i pokoju”, w działania na rzecz powstrzymywania „przelewu niewinnej krwi i do położenia kresu wojnom, konfliktom, niszczeniu środowiska naturalnego oraz schyłkowi kulturowemu i moralnemu, jaki obecnie przeżywa świat”.

Członkami komitetu są m.in. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, bp Miguel Ayuso Guixot, przewodniczący uniwersytetu Al-Azhar, Mohamed Mahrasawi oraz osobisty sekretarz papieża, egipski ksiądz Yoannis Lahzi Gaid. W komitecie znaleźli się też islamski sędzia i doradca wielkiego imama, sekretarz generalny muzułmańskiej Rady Starszych oraz przewodniczący oddziału ds. kultury i turystyki w Abu Zabi.

Komitet ma sprawować opiekę nad „Domem Rodziny Abrahamowej” w Abu Zabi, którego jednym z celów jest także wspieranie aktywności międzyreligijnych. Gazeta „The National” zacytowała w tej sprawie słowa następcy tronu, księcia Mohameda bin Zayeda, według którego nowe gremium ma rozwijać „tolerancję, współpracę i współżycie” nie tylko w Emiratach, ale także w innych częściach świata arabskiego.

Reklama

19 sierpnia został utworzony w Abu Zabi „Wysoki Komitet Międzyreligijny”, którego zadaniem będzie popularyzowanie i wcielanie w życie dokumentu o braterstwie międzyludzkim. Dokument podpisali papież Franciszek i wielki imam uniwersytetu Al-Azhar, szejk Ahmad Mohammad Al-Tayyeb 4 lutego w Abu Zabi.

ad, Vatican.va, KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę