Na całym świecie jest ponad 820 tys. osób konsekrowanych

Spadek liczby osób konsekrowanych w 2018 r. zanotowała Watykańska Agencja Misyjna FIDES. Na świecie łączna liczba zakonnic i zakonników, a także członków instytutów świeckich wynosi 846 873 osób. To o 1,06 % mniej niż w 2017 roku.

Z okazji 94. Światowego Dnia Misyjnego,18 października 2020 Watykańska Agencja Misyjna FIDES opublikowała oficjalne dane z 2018r. przedstawiające liczbę osób zakonnych i konsekrowanych w Kościele Katolickim. W 2018 roku naszą planetę zamieszkiwało niespełna 7,5 miliarda ludzi, czyli o ponad 88 mln więcej niż w 2017 roku. W tej liczbie plasują się także katolicy, których według statystyk w 2018r. było 1,33 mld, co oznacza, że stanowią oni 17,7 % populacji całego świata.

Spadek liczby osób konsekrowanych w Kościele 

Dla Kościoła Katolickiego statystyki wyglądają obiecująco, bowiem liczba wiernych wzrosła o 15,7 mln. W tym samym czasie jednak łączna liczba kapłanów wyniosła 414 065, czyli o 517 mniej niż w 2017 roku. Wśród księży zakonnych spadek był jeszcze większy i wyniósł -581, podobnie wśród braci zakonnych -594. Najgorsze statystyki zaobserwowano u żeńskich zgromadzeń zakonnych, których liczba zmalała aż o 7249 osób. Bolesne, wydawać by się mogło statystyki, nie są jednak dobrym odniesieniem do całego świata.

Zjawisko zmniejszenia liczby osób konsekrowanych w Kościele zaobserwowano przede wszystkim w Europie i Ameryce, szczególnie Ameryce Północnej. Dotkliwy spadek w tych częściach świata powoduje zaniżanie światowych statystyk, które budująco wyglądają przede wszystkim w Afryce i Azji, gdzie występuje wyraźny wzrost powołań zwłaszcza w żeńskich zgromadzeniach. Dane ukazują, że w 2018 r. w Europie i Ameryce liczba zakonnic spadła o 10 420 członkiń, a wśród braci zakonnych o 898 osób. W Afryce i Azji natomiast zaobserwowano wzrost liczby sióstr zakonnych o 3418, a braci zakonnych o 304 osoby.

Reklama

Sprawdź: Dzisiaj ofiarowanie Pańskie. W Polsce Święto Matki Boskiej Gromnicznej 

Statystyki świeckich instytutów życia konsekrowanego 

Wygląda na to, że instytuty życia konsekrowanego w Kościele stanowią zjawisko marginesowe wobec całej działalności zakonów. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż jest to duża grupa poświęcających swoje życie Bogu. W 2018r. zaangażowanych w tę formę konsekracji było 22 080 osób, z czego względem poprzedniego roku zanotowano spadek o 562 osoby. Większość wśród świeckich instytutów stanowią kobiety w liczbie 21 466 członkiń. Statystycznie mężczyźni stanowili 614 członków, co powoduje wzrost wobec 2017 roku o 29 osób.

Tak, jak w przypadku statystyki zakonów, liczba osób zaangażowanych w działalność świeckich instytutów życia konsekrowanego zależy od kontynentu, na którym odbywa się dana formacja. Dane ukazują, że znów zaobserwowano wzrost liczby członkiń i członków świeckich instytutów wśród wiernych pochodzących z Afryki i Azji. Statystyki były jednak dotkliwe dla Europy i Ameryki, które wykazały spadek -798 osób.

Reklama

Polskie statystyki zakonne 

Polskie dane statystyczne z 2019 roku przedstawiają się następująco.  Liczba zakonników i członków stowarzyszeń życia apostolskiego wyniosła 11,2 tys. osób, z czego 8,9 tys. stanowili prezbiterzy posiadający święcenia kapłańskie. Za granicą działa 2,9 tys. zakonników polskich prowincji. Najliczniejszymi zgromadzeniami męskimi w Polsce są: franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

Liczba sióstr zakonnych w Polsce, w 2019 wyniosła 17,2 tys. kobiet, które skupione są w 2,1 tys. wspólnotach zakonnych. Statystyki w porównaniu do 2018 r. zanotowały spadek o około 2 % członkiń. Liczba profesek czasowych w 2019 r. wynosiła 573, nowicjuszek – 170 i postulantek – 149. Około 2 tysiące sióstr prowadziło posługę za granicą. Najliczniejszymi zakonami żeńskimi w Polsce są: Służebniczki NMP Starowiejskie, elżbietanki oraz szarytki.

Statystyki w Polsce i na świecie wyglądają dosyć niepokojąco, jednak warto zauważyć, że zanotowano wzrost liczby kandydatów do kapłaństwa zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych. W 2018 roku było ich łącznie 115 880 – o 552 więcej, przy czym znów była to zasługa kontynentów uważanych ciągle jeszcze za misyjne, a więc Afryki: o 964 więcej, Azji  +354 i Oceanii  +52.

Reklama

Sprawdź: Dzień życia konsekrowanego. Uroczysta Msza Święta. Transmisja

kw/kai/stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę