Zmarł ks. prof. Alfons Skowronek, wybitny ekumenista i teolog

Jak dowiedziała się Stacja7, w Domu Księży Seniorów w Kiełpinie zmarł dziś ks. prof. Alfons Skowronek. Przez wiele lat swojej kapłańskiej posługi był oddany idei ekumenizmu. Miał 92 lata. Zostanie pochowany na cmentarzu w Laskach.

Polub nas na Facebooku!

Jak wspomina ks. Skowronka Grzegorz Polak, dziennikarz, był to człowiek niesamowicie otwarty na dialog ekumeniczny, przyjaźnie nastawiony do ewangelików, utrzymywał też bliskie relacje z teologami niemieckimi, dzięki czemu korzystał z ich bogatej literatury. – Zabieganie o zbliżenie chrześcijan było u niego nacechowane dużym zniecierpliwieniem. Można było odnieść wrażenie, że kolejne ustalenia ekumeniczne są dla niego wciąż niewystarczające, zawsze chciał iść o krok dalej. Narażał się przez to na zarzuty, że naraża na szwank doktrynę Kościoła katolickiego. Ale nie przejmował się tym, był bardzo zaangażowany – powiedział Stacji7 Grzegorz Polak.

Jako jedno z największych osiągnięć ks. Skowronka wspomina zorganizowanie dużego sympozjum ekumenicznego w 500. rocznicę urodzin Marcina Lutra w 1983 r. Grzegorz Polak przypomniał też, że ks. Skowronek jako teolog poświęcił dużo swojego zaangażowania upowszechnieniu idei ekumenizmu, był aktywnym publicystą, współpracował z wieloma tytułami. Niezapomniane także, jak mówi, było poczucie humoru ks. profesora a także jego umiejętność dotarcia z tematyką ekumeniczną również do osób młodych.

Ks. prof Alfons Skowronek urodził się 26 stycznia 1928 r. w Piekarach Śląskich. Tam też w 1954 r. przyjął święcenia jako kapłan diecezji katowickiej. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1964 r. obronił doktorat. Swą wiedzę pogłębiał także zagranicą, na uniwersytetach w Nijmegen, Louvain, Paderborn i Münster (gdzie w 1970 r. uzyskał habilitację, której jednym z recenzentów byli światowej sławy teolog Karl Rahner). W 1977 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1985 r. – zwyczajnym.

Na ATK m.in. kierował katedrą Teologii Ekumenicznej. Wykładał też w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Współpracował z „Encyklopedią Katolicką” i wieloma czasopismami katolickimi. W 1978 r. otrzymał Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka.

Przez dziesięciolecia był zaangażowany w ruch ekumeniczny, m.in. jako członek Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, Komisji Mieszanej i Podkomisji ds. Dialogu z Polską Radą Ekumeniczną. W 1970 r. wszedł w skład redakcji międzynarodowego przeglądu teologicznego „Concilium”. W 1993 r. założył i był pierwszym przewodniczącym Polskiego Oddziału Światowej Konferencji Religii dla Pokoju. W 1996 r. podjął obowiązki duszpasterza katolików niemieckojęzycznych w Warszawie.

Jest autorem kilkunastu książek, w tym pięciotomowej sakramentologii w ujęciu ekumenicznym, a także „Sakrament in der evangelischen Theologie der Gegenwart” (Sakrament we współczesnej teologii ewangelickiej), „Aniołowie są wśród nas”, „Kim jest Jezus z Nazaretu?”, „Kościół w burzliwych czasach”, „Teologia w czasach kryzysu”, „Światła ekumenii”, „Odkrywanie jedności”, „Teologiczne zbliżenia: węzłowe problemy Vaticanum II w aspekcie ekumenicznym”. Udzielił także wywiadu-rzeki „O wierze i teologii współczesnego Kościoła”.

Informację o śmierci ks. prof. Alfonsa Skowronka potwierdził ks. Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej.

 

os/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

W diecezji włocławskiej “kolęda” po feriach lub po Wielkanocy

"Tradycja kolędowa jest mocno zakorzeniona w praktyce Diecezji Włocławskiej. Dlatego nie chcemy rezygnować z kolędy, ale zalecić jej przeprowadzenie w różnych formach, dostosowanych do obowiązujących norm i obostrzeń sanitarnych, oraz w odpowiednim do tego czasie" – napisał biskup włocławski Wiesław Mering w specjalnym komunikacie dotyczącym tegorocznej wizyty duszpasterskiej.

Polub nas na Facebooku!

W „Zarządzeniu w sprawie wizyty kolędowej w Diecezji Włocławskiej” bp Mering napisał, że będzie ona mogła odbyć się w przesuniętym terminie, najwcześniej po zakończeniu ferii, czyli od 18 stycznia 2021 roku, lub nawet w innym późniejszym terminie, np. po Wielkanocy. Będzie to uzależnione od przepisów sanitarnych i obowiązujących obostrzeń.

Jak czytamy w komunikacie, formę “kolędy” trzeba będzie dostosować do miejscowej tradycji, lokalnych uwarunkowań i z uwzględnieniem opinii wiernych. Może być tradycyjna wizyta duszpasterska lub na zaproszenie wiernych. W miejscach, gdzie duszpasterze zrezygnują ze znanej dotąd formy odwiedzin, można parafian zaprosić na Mszę świętą dla wskazanej grupy – przykładowo dla mieszkańców, którzy danego dnia przyjmowali księży w swoich domach. Jest także prośba, by w miastach duszpasterze uzgodnili jedną formę “kolędy” dla wszystkich parafii na terenie miasta.

O formie kolędy decyduje proboszcz parafii. “Decydująca jest zatem roztropność duszpasterza, jego odpowiedzialność, znajomość lokalnych uwarunkowań oraz dostosowanie się do wszystkich zaleceń państwowych. Każda forma kolędy wymaga od księdza zastosowania maksymalnego reżimu sanitarnego, postępowania zgodnego z wytycznymi państwowymi” – przypomina w dokumencie bp Wiesław Mering.

Jak podkreśla w Zarządzeniu, zabronione jest podejmowania “inicjatyw duszpasterskich, które naruszałyby obowiązujące przepisy sanitarne”. Bp Mering prosi księży, by na bieżąco śledzili decyzje rządu dotyczące obostrzeń i w oparciu o nie realizowali plan kolędowy, “mając świadomość, że w zależności od rozwoju sytuacji, w skrajnych przypadkach, może ona zostać zawieszona lub odwołana”.

Biskup Włocławski w komunikacie, że “duszpasterz powinien uwzględniać wrażliwość wiernych swojej parafii, w tym lęk przed zarażeniem wirusem, w wyniku którego poszczególne osoby mogą odmówić włączenia się w tegoroczną kolędę”.

Na koniec w komunikacie znajduje się apel “o modlitwę w intencji ustania pandemii, chorych, zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem oraz w intencji personelu medycznego i wszystkich niosących pomoc osobom chorym”. “Duszpasterzy, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, proszę o szczególną modlitwę wypraszającą Boże błogosławieństwo dla wiernych ich parafii” – napisał bp Wiesław Mering.

 

os, KAI/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap