Tydzień Modlitw o Jedność. Chrześcijanie spotkają się na nabożeństwach ekumenicznych

Przez cały tydzień wierni różnych wyznań będą się spotykali na nabożeństwach o jedność chrześcijan. "Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2) to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który potrwa od 18 do 25 stycznia.

fot. Exe Lobaiza/Cathopic

Podczas tygodnia modlitw niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, a inne spotykają się każdego dnia.

Na modlitwy zapraszani są duchowni i świeccy z bratnich Kościołów chrześcijańskich. Zalecane jest organizowanie nabożeństwa Słowa Bożego. Zwyczajem przyjętym w Polsce jest międzywyznaniowa wymiana kaznodziejów.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne w Polsce odbędzie się w tym roku w Warszawie, w soborze prawosławnym św. Marii Magdaleny na Pradze, w niedzielę 23 stycznia o godzinie 17.00. Jako kaznodzieja został zaproszony bp Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

Reklama

Gwiazda betlejemska. Temat tegorocznego tygodnia modlitw

„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” to temat tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, zaczerpnięty z Ewangelii św. Mateusza. Mędrcy przybywają z odległych krajów i reprezentują różne kultury, ale wiedzie ich to samo pragnienie, aby zobaczyć i poznać nowonarodzonego króla i zjednoczyć się w prostym akcie składania hołdu i ofiarowania darów.

Gwiazda, którą ujrzeli mędrcy/królowie/magowie doprowadziła ich do Jezusa narodzonego w Betlejem. Do Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Mędrcy odnaleźli Zbawiciela i odkryli najgłębszą prawdę o rzeczywistości. Słowa Ewangelii św. Mateusza odsyłają do Jezusa. Wszyscy chrześcijanie są zobowiązani, aby jeszcze bardziej iść za światłem prawdy Chrystusa. Ona jest fundamentem jedności – podkreśla bp Jacek Jezierski, przewodniczący rady KEP ds. ekumenizmu.

Materiały do nabożeństw przygotowali przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich Bliskiego Wschodu. Istnieje tam Rada Kościołów Bliskiego Wschodu, do której należą różne Kościoły: Libanu, Syrii, ale także Iraku. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie należą do starożytnych Kościołów różnych obrządków oraz wyznań. Część z nich utrzymuje jedność ze Stolicą Apostolską. Niektóre zaś nie posiadają takiej więzi (nestorianie, monofizyci).

Reklama

Bliski Wschód wydał tysiące chrześcijańskich świadków i tysiące chrześcijańskich męczenników. A dziś, bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje, by niebiańskie światło zajaśniało jego mieszkańcom. Gwiazda betlejemska jest znakiem, że Bóg towarzyszy swojemu ludowi, odczuwa jego ból, słyszy jego płacz, okazuje mu współczucie i uczestniczy w jego niedoli.

Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała zniszczenie miast i wsi, domów i świątyń, a także prześladowania religijne ze strony fundamentalistów islamskich. W Libanie przebywa ok. 1800 rodzin z Kościoła chaldejskiego (Irak) oraz ok. 2 miliony Syryjczyków (ks. Waldemar Cisło). Są oni pozbawieni własnych domów, pracy, dostępu do pełnej opieki zdrowotnej, edukacji, ale też życia kościelnego według własnej tradycji. Koczują w libańskich obozach dla uchodźców.

Modlitwy o jedność chrześcijan zaczęły się w XIX wieku

W różnych Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich od XIX wieku dojrzewało pragnienie pojednania, porozumienia i zjednoczenia. Modlitwy o jedność chrześcijan zapoczątkował w 1908 roku ks. Paul Wattson, jednak wówczas inicjatywa nie została przyjęta szerzej.

Reklama

Do praktyki tygodnia modlitwy o zjednoczenie chrześcijan powrócił ojciec Paul Couturier z Lyonu. Od 1936 roku modlitwy rozprzestrzeniły się w krajach Europy zachodniej w różnych społecznościach. Ustalono, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie obchodzony od 18 do 25 stycznia.

Dekret o ekumenizmie (1964) Soboru Watykańskiego II potwierdził znaczenie ekumenizmu duchowego, a więc także modlitwy o jedność oraz wspólnej modlitwy o zjednoczenie.

Przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów zaczęli w roku 1966 wspólnie przygotowywać coroczne tygodnie modlitwy i zjednoczenie chrześcijan.

Z czasem odpowiedzialnymi za przygotowanie tematyki i materiałów stały się: Papieska Rada ds. popierania jedności chrześcijan oraz Komisja Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów.

Część materiałów na tydzień modlitwy przygotowują wstępnie chrześcijańskie społeczności lokalne różnych wyznań. W ten sposób wydane co roku materiały ukazują problemy ekumenizmu i życia w różnych środowiskach i krajach.

kh, KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę