W Watykanie opublikowano “Vademecum ekumeniczne” dla biskupów

4 grudnia 2020 r. Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan opublikowała dokument dotyczący ekumenicznego zaangażowania Kościoła Katolickiego: „Biskup i jedność chrześcijan: Vademecum ekumeniczne”.

Polub nas na Facebooku!

Ten zwięzły dokument ma na celu wspieranie i prowadzenie biskupów katolickich w promowaniu jedności chrześcijan. Vademecum ekumeniczne wydano z okazji 60. rocznicy ustanowienia Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan przez Jana XXIII w 1960 r.

Vademecum zostało zatwierdzone przez Ojca Świętego Franciszka, który odniósł się do niego w liście z okazji 25-lecia encykliki Ut unum sint (1995). Przypominając, że „służba jedności jest istotnym aspektem misji każdego biskupa”, Papież Franciszek wyraził nadzieję, że Vademecum będzie „zachętą i przewodnikiem w wypełnianiu ich ekumenicznych obowiązków”.

 

Misja ekumeniczna Kościoła

Vademecum ekumeniczne składa się z dwóch głównych części:

Pierwsza, zatytułowana „Promocja ekumenizmu w Kościele katolickim”, określa wymagania wobec Kościoła katolickiego w wypełnianiu jego misji ekumenicznej. W części tej dokument prezentuje struktury na poziomie diecezjalnym i krajowym, służące budowaniu jedności Kościoła, opisuje organizację formacji ekumenicznej oraz wykorzystanie mediów diecezjalnych.

Druga część, zatytułowana „Kościół katolicki w relacjach z innymi chrześcijanami”, analizuje cztery sposoby, na które Kościół katolicki utrzymuje relacje z innymi wspólnotami chrześcijańskimi.

Vademecum określa, w jaki sposób biskupi mogą prowadzić wiernych w modlitwie, nawróceniu i świętości w imię jedności chrześcijan, podkreślając w szczególności znaczenie Pisma Świętego, uzdrowienia pamięci i „ekumenizmu krwi”.

Dialog miłości odnosi się do „kultury spotkania” na płaszczyźnie codziennych kontaktów i współpracy, pielęgnacji i pogłębiania więzi, jakimi chrześcijanie już są złączeni przez chrzest.

Dialog prawdy odnosi się do poszukiwania prawdy Bożej, podejmowanego wraz z innymi chrześcijanami poprzez ekumeniczny dialog teologiczny.

Dialog życia obejmuje różne możliwości wymiany i współpracy z innymi chrześcijanami w działalności duszpasterskiej („ekumenizm duszpasterski”), w dawaniu świadectwa przed światem („ekumenizm praktyczny”) i w kulturze („ekumenizm kulturowy”).

 

Praktyczne zalecenia

Wytyczne opierają się na Dekrecie o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II Unitatis redintegratio; encyklice Świętego Jana Pawła II o ekumenizmie Ut unum sint; oraz dwóch dokumentach Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan: „Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu” oraz „Wymiar ekumeniczny w formacji osób zaangażowanych w duszpasterstwo”.

Każda sekcja Vademecum ekumenicznego kończy się listą „Praktycznych zaleceń”, które w prosty i bezpośredni sposób podsumowują zadania i inicjatywy, jakie można podjąć na szczeblu lokalnym i regionalnym. Wśród nich znajdują się zachęty do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ruch ekumeniczny zarówno w każdej diecezji, jak i parafii czy wprowadzenie obowiązkowego kursu ekumenicznego w seminariach i na wydziałach teologicznych.  Proponowane jest też organizowanie modlitw ekumenicznych, organizowania wspólnych spotkań, pielgrzymek czy innych symbolicznych gestów, a także informowanie wiernych o tych wydarzeniach. Przywódcy chrześcijańscy mają być zapraszani na uroczystości liturgiczne a biskupi zachęcani są do udziału w ważnych wydarzeniach wspólnot chrześcijańskich na terenie swojej diecezji.  Aneks zawiera krótki opis międzynarodowych dialogów teologicznych, w których uczestniczy Kościół katolicki.

 

ah, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Reforma Kurii Rzymskiej coraz bliżej. „Więcej decentralizacji”

Przed Wielkanocą powinna być przyjęta nowa konstytucja apostolska regulująca funkcjonowanie Kurii Rzymskiej – zapowiedział kard. Marcello Semeraro, który jest członkiem Rady Kardynałów, najbliższych współpracowników papieża.

Polub nas na Facebooku!

Do połowy października Semeraro był sekretarzem Rady Kardynałów, która od 2013 r. wypracowuje tekst tego dokumentu. Jego prowizoryczny tytuł brzmi „Praedicate Evangelium”.

Według prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych konstytucja jest gotowa „w 70 procentach”. Podkreśli ona „misyjny wymiar Kościoła, ze zwróceniem szczególnej uwagi na decentralizację.

Dotychczas Kuria Rzymska funkcjonuje na postawie konstytucji apostolskiej „Pastor bonus”, wydanej w 1988 roku prze św. Jana Pawła II.

SPRAWDŹ: Abp Gänswein: papież-senior nie stracił zupełnie głosu

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap