Abp Guzdek: pragnąc przemiany świata, należy zaczynać od siebie

"Jeśli chrześcijanie będą naśladować służebne przywództwo Chrystusa, jest nadzieja, że podziały w świecie i w Kościele zostaną przezwyciężone. Pamiętajmy jednak, że pragnąc przemiany świata, należy zaczynać od siebie" - mówił abp Józef Guzdek w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Nabożeństwo odbyło się w ramach tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Fot. episkopat.pl

Podczas ekumenicznego nabożeństwa w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w czasie Wielkiej Wieczerni w przeddzień drugiego dnia święta Chrztu Pańskiego w homilii metropolita białostocki podkreślał, że Boże Narodzenie jest czasem spotkania się dwóch odmiennych postaw: pokory i pychy.

Uosobieniem pokory jest Jezus, Syn Boży, Pan wszechświata, który przyszedł na świat w niesprzyjających okolicznościach, przyjmując ubóstwo i odrzucenie, a także Mędrcy ze Wschodu, którzy „nie rozsiedli się wygodnie w fotelu wiedzy i mądrości, ale z pokorą nieustannie jej poszukiwali. Dzięki pokorze zachowali otwartość na to, co nowe, co jeszcze nieznane”. Uosobieniem pychy był zaś Herod, który „strzegł swej władzy z chorobliwą zazdrością i podejrzliwością”.

„Wzorem dobrego, odpowiedzialnego przywódcy jest Jezus”

Arcybiskup zachęcał zgromadzonych na wspólnej modlitwie do postawienia sobie zasadniczego pytania: „Którego z nich chcielibyśmy naśladować? Za którym z królów chcielibyśmy iść przez życie?”. I dalej, nawiązując do tekstu odczytanej Ewangelii opisującej spotkanie Jezusa z matką synów Zebedeusza, która prosiła, aby jej synowie dostąpili zaszczytu udziału we władzy Syna Bożego, wskazywał, że istotą władzy nie są zaszczyty lecz służba.

Reklama

Nasz świat zwaśniony, podzielony i targany konfliktami zbrojnymi, niestety, czasem także sporami religijnymi, pragnie pokornych przywódców, którzy będą służyć sprawie pokoju i pojednania. Warto więc ponownie odkryć, że wzorem dobrego, odpowiedzialnego przywódcy jest Jezus – Książę Pokoju narodzony w Betlejem, który pragnie, aby «wszyscy stanowili jedno» – mówił.

„Przychodzi, aby służyć, nie zaś aby Jemu służono”

Hierarcha zaznaczył, że jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do naśladowania Jezusa przez praktykowanie w świecie i w Kościele Jego pokornej postawy. Chrystus jest Tym, który przychodzi, aby służyć, nie zaś aby Jemu służono. Pamiętajmy o przestrodze zapisanej w Pierwszym Liście św. Piotra, że «Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje» – przypominał.

Zarówno w przeszłości, jak i dziś, tak wiele podziałów w rodzinach, we wspólnotach narodowych i relacjach pomiędzy narodami, a także w Kościele zostało spowodowanych pragnieniem posiadania władzy, troską o dominację i zdobywanie własnych korzyści – stwierdził.

Reklama

Jeśli chrześcijanie będą naśladować służebne przywództwo Chrystusa, jest nadzieja, że podziały w świecie i w Kościele zostaną przezwyciężone. Pamiętajmy jednak, że pragnąc przemiany świata, należy zaczynać od siebie. Jeśli chcemy, aby świat stał się choć odrobinę lepszy, aby zostały zasypane rowy i zburzone mury podziałów – także między chrześcijanami, musimy zacząć od przemiany naszego serca na wzór pokornego serca Jezusa – zaapelował na zakończenie abp Guzdek.

„Wezwaniem do zbliżenia pomiędzy chrześcijańskimi wspólnotami na świecie”

Przedstawiciel Kościoła prawosławnego, witając przybyłych na nabożeństwo przypomniał, że dzisiejsze spotkanie jest wypełnieniem przykazania miłości i jedności z modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa. Jest to wezwanie do braterskiej współpracy, wzajemnego zbliżenia i wyrozumiałości. Przykazanie to stanowi fundament, na którym budujemy relacje z Bogiem i naszymi najbliższymi, jest również wezwaniem do zbliżenia pomiędzy chrześcijańskimi wspólnotami na świecie – wskazywał.

Pod nieobecność prawosławnych hierarchów z powodu choroby, nabożeństwu Wielkiej Wieczerni przewodniczył ks. mitrat Jerzy Boreczko, proboszcz prawosławnej parafii Świętego Ducha w Białymstoku.

Reklama

Wraz z duchownymi i wiernymi prawosławnymi do świątyni przybyli towarzyszący metropolicie białostockiemu ks. kan. dr Piotr Augustynowicz, sekretarz i kapelan arcybiskupa, ks. dr Adam Matan, nowo mianowany archidiecezjalny delegat ds. ekumenizmu oraz siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

W modlitwie udział wzięli: ks. Tomasz Wigłasz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, radni miejscy oraz przedstawiciele dyrektorów białostockich szkół.

W ramach Tygodnia Ekumenicznego dziś, 20 stycznia o godz. 16:30, w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku odprawione zostaną nieszpory ekumeniczne. Przewodniczył im będzie bp Henryk Ciereszko.

pa, KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę