Nasze projekty
fot. Christ Walton / Flickr

Kanony z Taizé, które znasz i śpiewasz, a nie wiesz, że są z Taizé

Kilkanaście kanonów, powstałych właśnie w tej francuskiej wspólnocie zakonnej, przeniknęło już, przetłumaczone na język polski, do codziennych śpiewów w naszych kościołach. Nierzadko śpiewamy kanony z Taizé nawet nie zdając sobie z tego sprawy - niektóre z nich także po łacinie. Oto najpopularniejsze z nich!

Reklama

Śpiew, który jednoczy chrześcijan różnych wyznań

Na przełomie grudnia i maja, co roku w innym miejscu, odbywa się tradycyjnie Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez braci ze wspólnoty Taizé. Z powodu epidemii nie odbyło się spotkanie w Turynie w 2020 roku, a w tym roku zdecydowano o jego przeniesieniu na lipiec 2022. Jednak bracia nie chcą rezygnować z tradycyjnego końcoworocznego spotkania. Zgodnie z restrykcjami do Turynu przyjadą tylko młodzi mieszkający na terenie tamtejszej diecezji, a dla pozostałych przygotowano transmisję online.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów wspólnoty – a zarazem jednym z tych, które właśnie służą budowaniu jedności między wyznaniami – jest śpiew. Wspólnota Taizé wykorzystuje proste formy muzyki kościelnej, śpiewy Jacques’a Berthiera, kompozycje Josepha Gelineau oraz tradycyjne melodie prawosławne.

fot. Alan C. / Flickr

Modlitwa i medytacja

Wszystkie te śpiewy mają w wersji podstawowej prosty układ i krótki tekst, co sprzyja szybkiemu nauczeniu się oraz zapamiętaniu go. To z kolei ułatwia odkrycie modlitewnego charakteru śpiewu i wejściu w medytację – a warto zauważyć, że wiele kanonów z Taize ma słowa oparte na Piśmie Świętym. Można je wykonywać w jednogłosie, chóralnie, a także z partiami solowymi.

Reklama

Aby jeszcze mocniej zaznaczyć charakter modlitewny tych pieśni, bracia z Taize zachęcają m.in. aby przygotować je, nauczyć się ich wcześniej, a w czasie samej modlitwy – nie dyrygować śpiewem, by każdy mógł być zwrócony twarzą w stronę ołtarza lub ikony. Radzą też, by akompaniament był dla śpiewu jedynie elementem towarzyszącym, nie wybijającym się, ale by służył utrzymaniu wygodnej do śpiewu tonacji i tempa.

Każdy śpiewa w swoim języku

Uczestnicy Taize modlą się śpiewem na każdym spotkaniu. Każdy też może włączyć się w tę modlitwę w znanym sobie języku, bowiem większość kanonów oficjalnie tłumaczona jest na kilka języków.

W oryginalnych śpiewnikach można w dodatku zauważyć, że choć kanon przetłumaczony jest na różne języki, to pod nutami znajduje się jeden, przewodni język danego śpiewu. I tak znane kanony “Wielbić Pana chcę” czy “Pan blisko jest” zapisane są po angielsku (“Bless the Lord my soul”, “Wait for the Lord”), “Zostań tu i ze mną się módl” – po niemiecku (“Bleibet hier”) a “Pan jest mocą swojego ludu” po katalońsku (“El Senyor, és la meva força”) Jest także polski akcent – w kanonie “Bóg jest miłością” to właśnie polski język jest pierwszym, jaki zapisano przy nutach.

Reklama

Oto kilka najpopularniejszych w Polsce kanonów z Taize. Polecamy wykorzystać je w codziennej modlitwie.


Wielbić Pana chcę

Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest

(sł. Ps 103, 1-4; m. J. Berthier)

Reklama

Pan jest mocą

Pan jest mocą swojego ludu,
Pieśnią moją jest Pan
Moja tarcza i moja moc
On jest mym Bogiem, nie jestem sam /x2

(sł. Iz 12, 2; m. J. Berthier)


Misericordias Domini

Misericordias Domini
In aeternum cantabo

(m. J. Berthier)

Bóg jest miłością

Bóg jest miłością,
Miejcie odwagę żyć dla miłości.
Bóg jest miłością,
Nie lękajcie się.

(m. J. Berthier)

Pan blisko jest

Pan blisko jest, oczekuj Go
Pan blisko jest, w nim serca moc.

(m. J. Berthier)

Ubi caritas (znane także jako “Tam gdzie miłość jest”)

Ubi caritas et amor,
Ubi caritas – Deus ibi est

(m. J. Berthier)

os / Stacja7

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę