Nasze projekty

Muzyczny początek Wielkiego Tygodnia. Niezwykły koncert w sercu warszawskiej Starówki

Koncert Scholii Cantorum Beati Vladislai to wyjątkowa okazja, aby rozpocząć najważniejszy tydzień roku liturgicznego na modlitewnym czuwaniu z chorałem gregoriańskim i muzyką wielogłosową.

FOT. FUNDACJA BŁOGOSŁAWIONEGO WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA/FACEBOOK/nastyaofly/freepik.com

Wielki Tydzień od wieków inspirował swoją dramaturgią i przejmował głębią obrzędów. Artyści tworzyli piękne, monumentalne kompozycje na cześć Pana Boga, a ich dzieła do dziś pomagają wczuć się w wielotygodniowy, modlitewny nastrój.

Będą mogli doświadczyć tego uczestnicy koncertu „Recessit Pastor noster. Śpiewy Wielkiego Tygodnia”, który wykona Schola Cantorum Beati Vladislai w Niedzielę Palmową (24 marca) o 18.30 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10 tuż przy warszawskiej katedrze na Starym Mieście. Po raz trzeci wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym bp. Michała Janochy, biskupa pomocniczego warszawskiego oraz przewodniczącego Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

CZYTAJ>>> “Biada Stolicy samotnej!”. Matka Boża Łaskawa, patronka Warszawy

Reklama

Koncert muzyki sakralnej u progu Wielkiego Tygodnia jest już małą tradycją dla naszej Scholi oraz Fundacji. W odpowiedzi na duże zainteresowanie tą tematyką trzeci rok z kolei zapraszamy na duchową podróż po utworach związanych z tym świętym czasem. Chcemy dzielić się muzyczną perspektywą, która dla nas, jako wykonawców muzyki sakralnej jest szczególnie bliska. Tym razem zapraszamy do sanktuarium, które słynie również ze świetnej akustyki oraz bogatej tradycji organizowania w nim koncertów na chwałę Bożą – mówi Piotr Ulrich, dyrygent Scholi, a także prezes Fundacji Błogosławionego Władysława z Gielniowa. Co szczególnie cenne, ten przejmujący repertuar wykonamy w dniu, gdy przed laty wprowadzono słynący dziś łaskami obrazu do staromiejskiej świątyni – dodaje.

„Muzyka jest integralną częścią liturgii”

Wśród wykonywanych utworów znajdą się wielogłosowe opracowania – polifonie, śpiew własny Kościoła zachodniego – chorał gregoriański, a także głęboko zakorzenione w polskiej pobożności tradycyjne pieśni nabożne. Będzie można usłyszeć m.in. antyfony chorałowe pochodzące z liturgii mszalnych Wielkiego Tygodnia oraz Ciemnych Jutrzni.

Oprócz tego nie zabraknie śpiewów takich jak maryjna Już cię żegnam najmilszy Synu Chrystusie czy Płaczcie anieli. W zrozumieniu głębokiego znaczenia wykonywanych tekstów pomocne będą przygotowane przez organizatorów broszury.

Reklama

Sobór Watykański II przypomniał, że muzyka nie stanowi jedynie dodatku do obrzędów, a jest integralną częścią liturgii. Niestety w rzeczywistości zazwyczaj trudno o możliwość usłyszenia w jej trakcie chorału gregoriańskiego, który stanowi muzykę liturgiczną w sensie ścisłym. A obcowanie ze śpiewami, które od wieków stanowią część obrzędów Wielkiego Tygodnia może być dla nas pomocne w odczytaniu wielu duchowych wątków liturgii tego czasu – podsumowuje Piotr Ulrich.

Wstęp na koncert jest bezpłatny. Ma on przede wszystkim formę duchowego rozważania, a dopiero później artystycznego wyrazu.

materiały prasowe

Fundacja Błogosławionego Władysława z Gielniowa została założona przez kantorów Scholi Cantorum Beati Vladislai, w trosce o muzykę liturgiczną Kościoła łacińskiego, która jest częścią jego duchowej tożsamości.

Reklama

Podstawowym celem Fundacji jest kultywowanie tradycyjnych form muzyki sakralnej, w szczególności chorału gregoriańskiego i tradycyjnych pieśni nabożnych. Oprócz tego prowadzone są działania upowszechniające tradycję i zwyczaje liturgiczne Kościoła oraz jego historię i kulturę.

materiały prasowe,pa/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę