Nasze projekty
Obraz Matki Boskiej Łaskawej w kościele jezuitów w Warszawie | Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia

“Biada Stolicy samotnej!”. Matka Boża Łaskawa, patronka Warszawy

Matka Boża Łaskawa objawiła się Joannie a Costumi w Faenzie w roku, w którym toczyła się Bitwa pod Grunwaldem. Dzięki Jej wstawiennictwu i pomocy, w 1664 roku w Polsce ustała zaraza. Kard. Wyszyński podczas koronacji obrazu wzywał: “Biada Warszawie samej! Biada jej bez pomocy Maryi! Miastu naszemu potrzeba wiary w Boga-Człowieka i Jego Matkę!”.

Reklama

Ratunek w czasie zarazy

W 1410 roku w Faenzy w północnych Włoszech panowała zaraza. Joannie a Costumis ukazała się tam Matka Boża. Była ubrana w złotą suknię i błękitny płaszcz, a w dłoniach trzymała złamane strzały gniewu Bożego. Matka Boża żądała powszechnego postu i trzydniowych procesji pokutnych, które biskup Sylwester de Casa zarządził w Faenzy. Niedługo po tym zaraza ustała.

Na podstawie wizji Joanny a Costumis powstał wizerunek Madonny Łaskawej (w oryginalnym języku włoskim – Madonna delle Grazie). Obraz został wykonany techniką freskową ok. 1410 r. w gotyckiej świątyni dominikanów w Faenzy. Od tamtego czasu Faenza stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej Łaskawej. 

ZOBACZ: Marcin Mroczek: Różaniec jest moim wytchnieniem

Reklama

Jak Matka Boża Łaskawa stała się patronką Warszawy

Kult Matki Bożej Łaskawej został zapoczątkowany w Polsce dzięki o. Hiacyntowi Orselli SP, pierwszemu rektorowi warszawskiego konwentu pijarów. Pochodził on z okolic Faenzy i zapragnął, aby to właśnie Matce Bożej Łaskawej powierzyć opiekę nad Warszawą. 

Zlecił on namalowanie dużego obrazu NMP Łaskawej, który był inspirowany pierwszym wizerunkiem – freskiem Madonny Łaskawej z 1410 r. i odwzorowywał jego główne motywy. 

Obraz ten został uroczyście wprowadzony do drewnianego kościoła pw. Świętych Prima i Felicjana przy ul. Długiej (gdzie obecnie stoi katedra polowa) i zaprezentowany mieszkańcom Warszawy. Uroczystość ta odbyła się 24 marca 1651 r. w obecności nuncjusza papieskiego arcybiskupa Jana de Torres.Nuncjusz w obecności pary królewskiej odczytał bullę papieża Innocentego X ustanawiającą święto Matki Bożej Łaskawej Mater na drugą niedzielę maja.

Reklama

PRZECZYTAJ: Jak odmawiać różaniec? Modlitwa różańcowa krok po kroku

Patronka Warszawy i Strażniczka Polski

W 1664 r. grasowała w Polsce zaraza. Wobec grożącego niebezpieczeństwa magistrat miasta Warszawy zarządził szczególne modlitwy przed wizerunkiem Matki Bożej. Urządzono procesję z wizerunkiem. I rzeczywiście zaraza ustała.

Rok później po uratowaniu miasta przed zarazą wysłano do Faenzy chorągiew z łacińskim napisem: „Miasto Warszawa śluby Ci składa i pozdrawia Cię Dziewico, i pragnie by obraz, co niesie zdrowie ludom i Królestwom, był ochroną zachowany w kościele pijarów. Bądź taką, jaką byłaś pod niebem Południa. Bądź strażniczką Lechii i pozwól, że nazwiemy Cię Patronką ludu Północnego. Chroń berła Kazimierzowego i ofiaruj Lechii pokój oraz złamane strzały. Wojny otomańskie oraz choroby odpędź daleko. A swoich czcicieli i świątynię swoją broń, o Maryjo.” 

Reklama

Matka Boża Łaskawa – Patronka Warszawy i Strażniczka Polski – był to pierwszy w historii Polski tytuł Matki Bożej odnoszący się do naszego narodu, na długo jeszcze przed innymi obrazami i wezwaniami!

ZOBACZ TEŻ: Co stało się z dziewczynkami, którym objawiała się Matka Boża w Gietrzwałdzie? O. Adam Szustak o „Sekretach Maryi”

„Biada Stolicy samotnej! Miastu potrzeba pomocy Maryi”

Obraz cieszył się bardzo dużym kultem. 7 października 1973 r. Kard. Prymas Stefan Wyszyński koronował obraz, a NMP Łaskawa została ogłoszona główną Patronką Warszawy. W homilii podczas uroczystości koronacyjnej wyznaczył duchowy program dla stolicy:

Biada Warszawie samej! Biada jej bez pomocy Maryi! Miastu naszemu potrzeba wiary w Boga-Człowieka i Jego Matkę! Musi ono mieć wzór Tej, która jako prawzór Kościoła, dała przykład żywej wiary: „Błogosławiona, iżeś uwierzyła”. A jako Matka Pięknej Miłości dała przykład wiernej miłości, niezwykłego zjednoczenia z Bogiem w dziele Wcielenia i ogromnej ofiary na Kalwarii. Takiego wzoru, takiej postaci, która by Warszawie dawała przykład żywej wiary, gorącej miłości, ducha zjednoczenia z Bogiem i ofiary na rzecz Boga i ludzi – potrzeba naszej Stolicy! 

Biada Stolicy samotnej! Dlatego pomoc udzielona Stolicy przez Maryję w obrazie Matki Bożej Łaskawej jest naszą radością. Potrzeba Stolicy obrony przeciwko niewierze i nienawiści, które mogą rozbić jedność Narodu i uczynić ze Stolicy „jaskinię zbójców”. Potrzeba nam przykładu Matki żywej wiary i pięknej miłości! 

Biada Stolicy bez wiary i  bez miłości. Potrzeba nam miłości macierzyńskiej, która zawsze łączy się z ofiarą. Potrzeba miłości macierzyńskiej rodzinom polskim, które muszą mieć wzór Matki i Macierzyństwa. Wzór ten pomoże im przezwyciężyć egoizm, samolubstwo i wygodnictwo. Idzie o to, aby nasze matki dawały życie za przykładem Maryi z Betlejem; aby – jak Ona na Kalwarii – czuwały wiernie nad życiem Boga-Człowieka w duszach ludzkich. (…)

Potrzeba jej również w życiu publicznym i politycznym Narodu. A nie ma ładu społecznego bez żywej wiary w Boga Ojca Wszechmogącego. (…) Właśnie dlatego, że potrzeba nam miłości macierzyńskiej w życiu rodzinnym, społecznym i  publicznym – koronujemy dzisiaj Matkę Bożą Łaskawą, łamiącą w  swoich dłoniach ostrza gniewu Bożego, godzące w  ludzi. Przez Jej przyczynę pragniemy wyjednać u Ojca Niebieskiego dla Miasta i Ojczyzny naszej prawdziwy pokój, oparty na miłości i sprawiedliwości. (…)

Do Ciebie teraz wołamy, Najlepsza Matko, zanim włożymy na Twoje czoło królewską koronę: „Przejdź ulicami poszukać z nami Miejsca dla Boga,
Matko Łaskawa – W blokach piętrowych, w osiedlach nowych,
W biurach i szkołach, w powszednich sprawach”.


Fragmenty homilii kard. Wyszyńskiego: “Królowa Polski o wielu obliczach. Wizerunki Matki Bożej koronowane przez Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, Częstochowa 2014


laskawa.pl,zś/Stacja7

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę