Prezentacja IV tomu “Opera Omnia Josepha Ratzingera”

"Wprowadzenie do chrześcijaństwa" - taki tytuł nosi czwarty tom "Opera Omnia Josepha Ratzingera", czyli dzieł zebranych Benedykta XVI przedstawiających dorobek jego myśli filozoficzno-teologicznej. Publikację zaprezentowano w trakcie konferencji poświęconej koncepcji państwa w nauczaniu papieża-seniora, zorganizowanej z okazji jego 90. urodzin w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie

Polub nas na Facebooku!

We wprowadzeniu do prezentacji prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller przypomniał, że w tym roku mija dokładnie 50 lat, od kiedy młody ks. Joseph Ratzinger zaproponował na Uniwersytecie w Tybindze wykłady o apostolskim Credo pod tytułem, który nosi właśnie czwarty tom „Opera Omnia”.

 

W cyklu wykładów pt. „Wprowadzenie do chrześcijaństwa” ks. Ratzinger ukazał, w czym wyraża się istota chrześcijańskiej wiary. – Pomocą w tym były nowe horyzonty, jakie wyznaczył Sobór Watykański II, a przede wszystkim te, które dotyczyły Biblii i liturgii – wskazał kard. Müller.

Z kolei swoistą przeszkodą w owym wyrażaniu wiary bywa idea wolności, która – wskazywał za Josephem Ratzingerem kard. Müller – z jednej strony jako rewolta studencka doprowadziła do reformy niemieckiego uniwersytetu, a z drugiej strony, poprzez uznanie równości wszystkich opcji filozoficznych. Odrzucono przede wszystkim tomizm jako wspólną filozofię dla teologii katolickiej.

 

„W tej nowej sytuacji społecznej i teologicznej zrodziła się książka, która szybko została przetłumaczona na wiele języków i służyła wiernym w utwierdzeniu się w wierze chrześcijańskiej i poszukującym w zapoznaniu się z chrześcijaństwem” – powiedział kardynał.

Na dzieło Josepha Ratzingera składają się rozdziały-etapy tego, co jest podstawą chrześcijańskiej wiary.

Pierwszym etapem jest wierzyć po chrześcijańsku, czego podstawą jest Credo. Kolejnym – żyć po chrześcijańsku, czyli jak stawać się nowym człowiekiem w Chrystusie. Następnie – działać oraz modlić się po chrześcijańsku.

 

Takie wprowadzenie do chrześcijaństwa – wskazał kard. Müller – „staje się radosnym pielgrzymowaniem człowieka do Boga”, a wiara chrześcijańska – nie ideą, ale prawdziwym życiem.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary podziękował Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu za kompetentną pracę wydawniczą dzieł zebranych Josepha Ratzingera, wyrażając nadzieję, że obecny czwarty tom jest dla Benedykta XVI najlepszym prezentem z okazji jego 90. urodzin.

 

“Opera Omnia Josepha Ratzingera” to cykl dzieł zebranych prezentujących dorobek filozoficzno-teologiczny kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Wydawcą rozpoczętego w 2012 r. cyklu, który łącznie ukaże się w 16 tomach, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Nad ich wydawaniem czuwa Instytut Teologii Dogmatycznej i ks. prof. Krzysztof Góźdź oraz Instytut Filologii Germańskiej i prof. Marzena Górecka.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uzyskał z Watykanu prawo wyłączności do wydania drukiem w formie książkowej tekstów Kard. Josepha Ratzingera w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera, w łącznej liczbie 16 tomów.


lk / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

“Wiara w Zmartwychwstanie wymaga dziś odwagi”

Wiara w Zmartwychwstanie wymaga dziś odwagi a przyznanie się do wiary w Chrystusa bywa przyczyną ostracyzmu - powiedział dziś abp Henryk Hoser. W Poniedziałek Wielkanocny biskup warszawsko-praski przewodniczył mszy św. w bazylice katedralnej Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana na Pradze. W czasie liturgii udzielił sakramentu chrztu.

Polub nas na Facebooku!

W homilii abp Hoser zwrócił uwagę że Zmartwychwstanie Chrystusa przyniosło człowiekowi pełnię życia wyzwalając go z niewoli grzechu. – Dzięki łasce chrztu świętego jesteśmy zanurzeni tajemnicę śmieci dla grzechu i zmartwychwstania dla życia Jezusa Chrystusa – powiedział kaznodzieja.

 

Podkreślił, że cała filozofia bycia chrześcijaninem polega na ciągłym upodobnianiu się do Jezusa Chrystusa. Jako jeden z podstawowych warunków wymienił znajomość Syna Bożego. – Możemy tego dokonać dzięki czytaniu Ewangelii ukazujących Jego życie i Jego naukę oraz Dziejów Apostolskich i listów św. Pawła będących swoistym komentarzem do Ewangelii – przypomniał abp Hoser.

 

Zwrócił jednocześnie uwagę, że konieczne jest przyzwolenie na prowadzenie przez Ducha Świętego. – Kształtuje On nieustannie człowieka do tego stopnia, że zaczyna on myśleć i działać podobnie jak Chrystus, w oparciu o wolę Boga Ojca. W ten sposób stajemy się świadkami Jezusa w dzisiejszym świecie – podkreślił biskup warszawsko-praski.

 

Przyznał, że wierność Bogu wymaga dziś wyjątkowej odwagi i męstwa będącego darem Ducha Świętego. – Świat nie akceptuje Mesjasza ani faktu o Jego Zmartwychwstaniu. W wielu instytucjach czy korporacjach przyznanie się dziś do wiary w Jezusa Chrystusa jest przyczyną ostracyzmu a wiec marginalizowania, wyszydzania a nawet wykpiwania. Wielu traktuje bowiem chrześcijaństwo jako zabobon – nazywając wiarę średniowieczem, co zresztą jest wielkim zakłamaniem bowiem tamta epoka historyczna wniosła wiele światła i wspaniałych osiągnięć na polu nauki i kultury – zauważył abp Hoser.

 

Oktawa uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego zakończy się w niedzielę Bożego Miłosierdzia.


(KAI) mag / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap