Nasze projekty

Ponad 15 tys. osób stanęło w obronie lekcji religii. Petycję wciąż można podpisać

Petycja powstała w środowisku katechetów, jednak podpisali ją też rodzice oraz sami uczniowie powyżej 16. roku życia, w tym osoby innego wyznania niż rzymskokatolickie. Internetową petycję wciąż można podpisać.

fot. freepik.com

Autorki petycji, Elżbieta Cibor i Bernadetta Petrykowska, zwracają się w imieniu środowiska nauczycieli religii i innych środowisk wychowawczych, w tym rodziców oraz uczniów, o „niewprowadzanie zmian w prawie prowadzących do niewliczania ocen z przedmiotów religia/etyka do średniej ocen końcoworocznych, uzyskiwanych przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów”.

ZOBACZ TEŻ: Burza wokół lekcji religii. Jak zareagował Kościół? 

„Ocena z religii/ etyki, zgodnie z podstawą programową, nie jest za formację”

Odnosząc się do zapowiedzi ministerialnych oraz prac podjętych nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w którym przewiduje się zmiany dotyczące oceny z religii, autorki petycji domagają się zachowania prawnego status quo w tej kwestii.

Reklama

Uważają, że ocena z religii/etyki powinna pozostać na świadectwie jako odzwierciedlenie wysiłku ucznia włożonego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu. Ocena ta powinna być wliczana do średniej ocen. Ponadto w ich opinii ocena pełni rolę motywacyjną i informacyjną, „dlatego mamy obowiązek bronić prawa uczniów do jej posiadania oraz wliczania do średniej ocen”.

„Również ocena z religii/ etyki, zgodnie z podstawą programową, nie jest za formację. Forsowanie stanowiska usunięcia oceny z religii/etyki jest wyrazem nierównego traktowania uczniów uczęszczających na przedmiot o charakterze wyznaniowym” – brzmi jeden z postulatów.

Ponadto autorki petycji uważają, że model religia lub etyka powinien zostać w Polsce wprowadzony jako standard edukacyjny oraz wyraz troski narodu o wychowanie człowieka wartościowego, a tym samym powinno się wykluczyć opcję, w której uczeń nie uczęszcza na żaden z tych dwóch przedmiotów, co ma miejsce obecnie.

Reklama

PRZECZYTAJ TEŻ: Eksperci KEP o projekcie wykreślenia religii ze średniej ocen: „to dyskryminacja uczniów”

Petycję podpisało już prawie 15,5 tys. osób

Petycja powstała w środowisku katechetów z diecezji tarnowskiej, ale obecnie jest już rozpowszechniana w całym kraju. O jej podpisywanie apelują też m.in. wydziały katechetyczne kurii biskupich w Gdańsku i Krakowie oraz parafie w innych miastach, w tym z terenu archidiecezji wrocławskiej.

„Zwracamy się do rodziców, aby kierowali pytania do MEN w obronie lekcji religii przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami własnego sumienia” – apeluje wydział katechetyczny w archidiecezji gdańskiej.

Reklama

Pod petycją podpisało się do tej pory prawie 15,5 tys. osób. Najwięcej podpisów złożyli mieszkańcy Krakowa, Wrocławia i Warszawy. Jak wskazuje w rozmowie z KAI Elżbieta Cibor, są wśród nich nie tylko katecheci, ale i rodzice oraz sami uczniowie (aby złożyć podpis, muszą mieć ukończone 16 lat). Zainteresowanie wyraziły także osoby wyznania innego niż rzymskokatolickie, m.in. należące do Kościoła prawosławnego.

Petycja jest dostępna pod adresem, link >>>tutaj>>>.

KAI,pa/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę