Nasze projekty

List na Niedzielę Świętej Rodziny: Rodzina drogą do świętości

"Życie w małżeństwie i rodzinie jest dla zdecydowanej większości chrześcijan drogą, na której realizują oni swoje wezwanie do świętości i uczestniczą w życiu i misji Kościoła" – czytamy w Liście Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, która w tym roku przypada 26 grudnia.

"Święta Rodzina" Juan Simon Gutierrez

Rada ds. Rodziny KEP podkreśla w Liście, że „Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu”. Odnosząc się do adhortacji Familiaris consortio Jana Pawła II, stwierdza, że rodzina jest „najcenniejszym dobrem ludzkości”.

W Liście na Niedzielę Świętej Rodziny zostały wymienione najważniejsze zadania, które realizowane są w rodzinie. Należą do nich pogłębianie więzi między członkami rodziny, formacja religijna poprzez lekturę Pisma Świętego i wspólną modlitwę, wychowanie oraz wypracowanie wykorzystywania czasu wolnego zarówno na odpoczynek, jak i rozwój kulturalny.

„W rodzinie człowiek uczy się kierować swoim życiem według zamysłu Bożego”

Rodzina jest też naturalnym środowiskiem, które może stać się szkołą poświęcenia, przezwyciężania egoizmu oraz niesienia pomocy ubogim i potrzebującym. W rodzinie człowiek uczy się kierować swoim życiem według zamysłu Bożego, a także uczy się posłuszeństwa i odpowiedzialności za siebie i innych. W rodzinie również uczymy się troski o środowisko naturalne, integralnej ekologii i odpowiedzialności za przyszłość świata – czytamy.

Reklama

Powołując się na przykłady świętych rodzin, np. Marię i Luigiego Beltrame Quatrocchich oraz Zelię i Ludwika Martin, którzy byli pierwszymi małżeństwami w historii Kościoła ogłoszonymi błogosławionymi przez Jana Pawła II, Rada ds. Rodziny KEP podkreśla, że życie beatyfikowanych przekonuje, iż „pomimo trudnych okoliczności i kryzysu wartości, można pozostać wiernym Bogu, wspierać się wzajemnie w rodzinie i przez to być również uczciwym i dobrym człowiekiem”.

Rada ds. Rodziny KEP nawiązuje w Liście także do posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka, w której czytamy, że „pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół”. Dlatego w Liście zostało zaakcentowane, iż „chrześcijańskie nauczanie na temat rodziny jest dobrą nowiną, która niesie światu nadzieję i wskazuje drogę odnowy”.

pa, KAI/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę