Jasna Góra: 34. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin

Z udziałem ok. 5 tys. osób na Jasnej Górze na odbyła się 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw. Małżonkowie odnowili ślubną przysięgę, a nowi doradcy życia rodzinnego złożyli przyrzeczenia. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyły słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu”.

Polub nas na Facebooku!

W ramach Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin zaprezentowano wystawę „Rodzina w służbie życiu” poświęconą rodzinie Ulmów, która w czasie II wojny światowej ukrywała Żydów. W 1944 r. niemieccy żandarmi zamordowali 6 dzieci Ulmów, ojca rodziny Józefa oraz jego ciężarną żonę Wiktorię. Ekspozycję „Samarytanie z Markowej” przygotował IPN.

Doroczne spotkanie zainaugurowała w sobotę Msza św. , której przewodniczył bp Wiesław Śmigiel, od niedawna przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny. W homilii bp Śmigiel zauważył, ze dziś „toczymy bój o obecność Boga w życiu naszych rodzin, o świętość małżeństw, o szacunek do życia poczętego od poczęcia do naturalnej śmierci”.

– Boleśnie dotykają nas i zawstydzają wewnętrzne grzechy ludzi Kościoła, ale jednocześnie wiemy, że nadszedł czas próby i świadectwa – mówił przewodniczący Rady ds. Rodziny. Jego zdaniem „Kościołowi w Polsce i naszym rodzinom potrzeba dziś po pierwsze wiary i zaufania Bogu i Maryi, potrzeba też zaufania Kościołowi świętemu i Ojcu Świętemu, który jest Piotrem naszych czasów. Bez jedności, głębokiej wiary i ewangelicznej pobożności nie jesteśmy w stanie obronić chrześcijaństwa w naszym życiu, w naszym sercu, w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie”. Duchowny zwrócił uwagę na wielką rolę modlitwy, „bo to jest największy i najpotężniejszy oręż” i potrzebę  zaufania i wiary w zwycięstwo – „nie naiwnej i prymitywnej, ale opartej na nadziei chrześcijańskiej”.

Bp Śmigiel apelował, by nie dawać posłuchu fałszywym prorokom, którzy wieszczą upadek. – Mam czasem wrażenie, że niektórzy specjalnie wieszczą upadek, aby nas osłabić, aby odebrać nam siłę, odebrać entuzjazm, zawstydzić. A my jesteśmy pokorni, uderzamy się w piersi, mamy świadomość swoich słabości, ale jednocześnie jesteśmy pełni nadziei i odwagi. Innej drogi nie ma” – mówił kaznodzieja.

Bp Wiesław Śmigiel w rozmowie z KAI, mówiąc o wyzwaniach, przed jakimi stoi Rada ds. Rodziny zauważył, ze ważnym elementem działań jest dążenie, aby każda parafia miała poradnictwo rodzinne, a wymiarze ponadparafialnym, dekanalnym potrzeba specjalistycznych poradni życia małżeńskiego i rodzinnego.

Przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny wielką szansę upatruje w zaangażowaniu rodzin  w różnego rodzaju wspólnotach, ruchach i grupach rodzinnych – Takie wspólnoty mają wiele możliwości formacyjnych, a nawet takie zwykłe ludzkie przebywanie z sobą i dzielenie się doświadczeniem życia małżeńskiego i rodzinnego jest niezwykle cenne. Myślę, że w tym kierunku pójdziemy, żeby jak najwięcej małżeństw i rodzin miało możliwość przynależenia do jakichś wspólnot”.

Bp Śmigiel zauważył, ze mimo, że tradycyjny model rodziny jest atakowany ze wszystkich stron, to jest nadal niezwykle ważny i jest nadzieją dla Polski, dla Kościoła w Polsce i jak podkreślił – „nie boję się tego powiedzieć, jest nadzieją dla Europy, dla Kościoła w Europie. Od tego, jakie będą nasze rodziny, zależy też przyszłość kontynentu, ale też przyszłość Kościoła”.

W czasie pielgrzymki jej uczestnicy wysłuchali konferencji poświęconych adopcji, przekazywaniu wiary swoim dzieciom oraz sierpniowemu Światowemu Spotkaniu Rodzin w Dublinie spotkaniu w Irlandii z papieżem Franciszkiem.

Eucharystii na zakończenie dwudniowego spotkania przewodniczył abp Marek Jędraszewski.  W homilii metropolita krakowski mówił o tym, że rodzina jest niezbędnym i koniecznym warunkiem trwania prawdziwie ludzkiego świata  a wobec naporu zła życie rodzin chrześcijańskich musi być budowane na Eucharystii.

Podczas Mszy świętej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a także zawierzenie małżeństw i rodzin Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski.

Nowi doradcy życia rodzinnego złożyli ślubowanie.

Poradnictwo rodzinne stanowi uprzywilejowaną dziedzinę apostolatu świeckich, zwłaszcza małżonków. Stąd poradnie parafialne życia rodzinnego są pierwszoplanowym wymogiem duszpasterstwa  oferującego pomoc w różnych problemach, (poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, medyczne, duszpasterskie). Dyrektora takiej poradni powołuje biskup diecezjalny, a jej pracami kieruje diecezjalny duszpasterz rodzin.

Potrzeba pomocy rodzinom poprzez tworzenie specjalistycznych poradni powstała w Polsce jako efekt narastających po drugiej wojnie światowej zagrożeń małżeństwa i rodziny (rozwody, zabijanie dzieci nienarodzonych) i coraz trudniejszych nowych wyzwań stających przed rodzinami. Ważne stało się przygotowywanie narzeczonych i małżonków do realizacji odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Pierwsze Katolickie Poradnie Rodzinne w Polsce powstawały już na początku lat 50. XX wieku. Dynamiczny ich rozwój przypadł jednak na okres po wprowadzeniu w Polsce w 1956 r. ustawy dopuszczającej zabijanie nienarodzonych dzieci.

Wśród szerokiego zakresu zadań, jakie stoją przed Katolickimi Poradniami Rodzinnymi, należy wymienić szczególnie: ukazywanie właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej, w tym czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej; uwrażliwianie na godność każdego człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci; kształtowanie postaw prorodzinnych; nauczanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym metod diagnostycznych rozpoznawania okresów płodności małżeńskiej; pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich, rodzinnych oraz problemów wychowawczych i religijnych. Służy bezpłatną pomocą młodzieży, małżonkom, rodzicom, osobom samotnym poprzez posługę wolontariuszy świeckich (pedagogów, psychologów, prawników i lekarzy oraz przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych), młodzieży i kapłanów.

Organizatorem pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę  jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin (KODR).

KAI/awo

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Małżonkowie, odnówcie swoje przyrzeczenia! Okazja w niedzielę

Już w najbliższą niedzielę w kościołach w całej Polsce będzie możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich przez małżonków. Obrzęd ten będzie miał miejsce podczas Mszy świętych, a jego forma zależy od księdza proboszcza.

Polub nas na Facebooku!

Stało się już zwyczajem, że odnowienie przyrzeczeń małżeńskich odbywa się w tę samą niedzielę, w którą na Jasną Górę przybywa Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. W tym roku jest to niedziela 23 września. Małżonkowie, którzy w niej uczestniczą odnawiają swoje przyrzeczenia na Jasnej Górze, inni – w swoich parafiach.

„Jest to wspaniała okazja do szczególnej modlitwy za małżeństwa, refleksji na temat tego sakramentu, a dla samych małżeństw, do odnowienia więzi miłości oraz rodzinnego dziękczynienia za otrzymywane łaski” – podkreśla ks. Marcin Szczerbiński, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich ma charakter duchowy. Nie jest to ponowna przysięga, ale odnowienie złożonej przed laty, raz na zawsze, przysięgi małżeńskiej.

W ramach obrzędu odnowienia ślubowania śpiewany jest hymn do Ducha Świętego. Po nim małżonkowie odpowiadają na trzy pytania kapłana, które nawiązują do złożonej w dniu ślubu przysięgi. W ten sposób ponownie deklarują: „czy chcą wzajemnie się miłować; czy chcą okazywać sobie szacunek i żyć w coraz większej wierności małżeńskiej; czy chcą wspierać się w troskach, w radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie, aż do końca życia?”

W tym czasie ich dłonie mogą być przewiązane stułą, podobnie jak to było w czasie składania przysięgi małżeńskiej w dniu ślubu. Jeśli podczas Mszy, swoje ślubowanie odnawia wiele małżeństw, wtedy celebrans przewiązuje stułą dłonie jednej z par małżeńskich – ale na pytania kapłana odpowiadają wszyscy małżonkowie odnawiający swe przyrzeczenia.

Liturgista ks. Bartosz Szoplik zwraca uwagę, że „teksty liturgii odnowienia ślubowania mówią o tym, że to Bóg umacnia wolę i wspiera małżonków, by jeszcze piękniej i doskonalej mogli wypełnić ślub małżeński i przyrzeczenie, które sobie złożyli. Wszystkie te teksty przepojone są dziękczynieniem za dotychczasowe łaski oraz prośbą o umocnienie woli i wspieranie w łasce wierności”.

Do przeprowadzenia tego obrzędu zostały wezwane wszystkie parafie w Polsce, ale jego forma zależy od decyzji lokalnego proboszcza. Obrzęd może odbywać się na kilku Mszach św. lub na jednej.

I tak np. w archikatedrze warszawskiej obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich będzie sprawowany w czasie wszystkich Mszy świętych. Natomiast w kościele patrona Warszawy bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie o godz. 12.00 będzie sprawowana uroczysta Msza św., w czasie której przyrzeczenia odnowią małżeństwa obchodzące w tym roku okrągłe rocznice ślubu. Tej liturgii będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

awo/archwwa.pl

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap