Nasze projekty

Exposé: państwo nie tylko organizacją, ale też jakością moralną

Polskie państwo wymaga głębokiej przebudowy. Jest nie tylko organizacją, ale też jakością moralną i to musi być uwzględnione w każdym realnym projekcie jego naprawy – powiedziała w środę w exposé premier Beata Szydło

W środę w Sejmie odbyło się przedstawienie przez premier Beatę Szydło tzw. exposé, czyli programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. W swoim wystąpieniu wskazała m.in. główne kierunki i projekty reform w polityce społecznej, oświatowej i gospodarczej.

„Drodzy rodacy, staję dzisiaj przed wami jako jedna z was” – rozpoczęła swoje przemówienie w Sejmie. Przypomniała, że prezentuje program działania swojego rządu w czasie trudnym, kilka dni po zamachach terrorystycznych w Paryżu.

Reklama
Reklama

„Obejmuję urząd premiera Rzeczypospolitej w czasie, w którym nasz świat budowany na wartościach wolności, demokracji i tolerancji coraz agresywniej atakowany jest przez tych, którzy nie szanują prawa do wolności innych” – powiedziała prezes Rady Ministrów.

„Nie zgadzamy się na taką wizję świata” – podkreśliła premier Szydło.

Dodała, że w tym kontekście priorytetem jej rządu będzie zapewnienie Polakom bezpieczeństwa.

Reklama
Reklama

Najistotniejszym wyzwaniem jej ekipy będzie sprowadzenie kraju na drogę rozwoju oraz polityka wyrównywania poziomów życia na wsi, małych i większych miastach. Nowa premier i jej rząd chcą przede wszystkim słuchać ludzi i od nich samych czerpać wiedzę na temat najpotrzebniejszych zmian.

Polityka rodzinna

Reklama

Jednymi z priorytetów rządu – zapowiedziała Szydło – ma być polityka prorodzinna i pronatalistyczna oraz walka z biedą dotykającą m.in. wiele rodzin wielodzietnych.

„Musimy bowiem przełamać zapaść demograficzną, a wsparcie przez państwo kosztów utrzymania dzieci to poważny krok w tym kierunku” – zaznaczyła Szydło. Jak dodała, „dziecko to nie koszt – to inwestycja”.

Premier powtórzyła propozycję PiS z kampanii wyborczej dotyczącą stworzenia programu wsparcia rodziny. Chodzi o 500 zł na każde drugie i następne dziecko bez względu na dochód rodziny. W rodzinach, w których dochód jest niższy niż 800 zł na jedną osobę, 500 zł przysługiwałoby już na pierwsze dziecko.

„Rodzinom potrzebna jest praca i godna płaca, mieszkania i dobra opieka zdrowotna” – mówiła Beata Szydło. Potrzebne jest zwiększenie popytu na pracę poprzez zwiększenie jej miejsc, likwidacja umów śmieciowych i budowa tanich mieszkań na wynajem terenach będących własnością państwa oraz kontynuacja rozbudowy sieci przedszkoli, bezpłatnych przynajmniej dla rodzin o niższych i średnich dochodach. Trzeba zaprzestać „ekonomizacji” służby zdrowia, szpital nie może być przedsiębiorstwem, a lekarz – księgowym.

Premier wyjaśniła, że środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z projektami społecznymi jej rządu mają pochodzić m.in. z tzw. podatków sektorowych – bankowy i od sklepów wielkopowierzchniowych (supermarketów), poprawienie ściągalności podatku VAT oraz lepsze zapobieganie jego wyłudzeniom.

Szydło wskazała także inne priorytety polityki społecznej jej rządu: obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku, bezpłatne leki od 75. roku życia, podwyższenie minimalnej stawki godzinowej za pracę do 12 zł.

„Zdecydowanie odrzucamy tezę, która ciąży nad nami od 25 lat, że w sprawach odnoszących się do interesów społeczeństwa, szczególnie jego gorzej materialnie sytuowanej części, nic nie da się zrobić. Da się” – stwierdziła Beata Szydło.

Oświata i wychowanie

Premier Szydło zapowiedziała także szybkie zmiany w oświacie. Jej zdaniem, zmiany powinny iść w takim kierunku, by umiejętnie wykształceni młodzi Polacy nie wyjeżdżali za granicę, ale ich potencjał mógł być wykorzystywany w rodzimej nauce i gospodarce.

Zdaniem premier Szydło, już w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania jej ekipy trzeba zlikwidować obowiązek posyłania 6-latków do szkoły „wbrew woli rodziców”. – Nasz rząd cofnie te zmiany. Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci – powiedziała.

Rząd Beaty Szydło chce też powrócić do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letnich liceów i techników, a więc zlikwidować gimnazja. Szydło zapowiedziała też odbudowę szkolnictwa zawodowego. W kwestii kształcenia i egzaminowania planuje likwidację systemów testowych. – Życie to nie test – wyjaśniła premier.

Dalej zapowiedziała, że jej rząd będzie kłaść większy niż dotychczas nacisk na powrót do wychowania młodych Polaków do wartości i patriotyzmu. W tym kontekście „trzeba wrócić do pełnego nauczania historii i klasycznego kanonu lektur” – powiedziała premier Szydło.

Także polityka kulturalna wspierana przez państwo powinna służyć umacnianiu postaw patriotycznych i poczucia państwowości. – Państwo jest nie tylko organizacją, ale i jakością moralną i to musi być uwzględnione w każdym realnym, szeroko zakrojonym projekcie jego naprawy. Musimy uczynić polskie państwo – bo tak kiedyś już było – przedmiotem polskiej dumy. Nie wstydźmy się budować etosu polskich bohaterów, pamiętajmy o nich zawsze – powiedziała premier.

W opinii premier Szydło, uczelnie wyższe powinny być miejscami „konfrontacji różnych przekonań, tez, teorii – miejscem otwartym na spotkanie ze wszystkim, co ma jakieś znaczenie dla rozwoju myśli”.

„Będziemy robić wszystko, by na uczelnie powrócił nastrój wolności badań, wolności wypowiedzi, wolności kontaktów zewnętrznych z ludźmi reprezentującymi różne, także mniej popularne w danym środowisku poglądy” – stwierdziła prezes Rady Ministrów.

Media publiczne

Wspominając o roli mediów, Beata Szydło podkreśliła, że odgrywają one ogromną rolę w życiu społecznym. – Szanujemy i będziemy szanować zasadę, że na media prywatne władza z natury rzeczy nie powinna mieć wpływu – powiedziała.

Inaczej jest w przypadku mediów publicznych. – Tu nasz rząd i większość parlamentarna będzie się kierowała jedną przesłanką – obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji – stwierdziła premier.

Dalej wyjaśniła, że media publiczne muszą dysponować środkami, które pozwolą im na rzetelne wypełnianie ich misji. – Podkreślmy to jeszcze raz: misji – dodała Beata Szydło.

Na koniec zaapelowała o merytoryczną współpracę wszystkich sił parlamentarnych, gdyż „wszyscy jesteśmy jedną, biało-czerwoną drużyną”.

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania rządowi Beaty Szydło odbędzie się w godzinach wieczornych. Poprzedzi je debata parlamentarna nad exposé.


lk / Warszawa

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite