Co tydzień nowy podcast. Uczennice Boskiego Mistrza o liturgii

Trzyletni cykl cotygodniowych audycji, w formie podcastów, dostępnych także w skróconej wersji dla radiowych rozgłośni - to pomysł sióstr Uczennic Boskiego Mistrza na rok duszpasterski poświęcony Eucharystii.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Jest to propozycja dla tych, którzy chcą wykorzystać czas np. stania w korku, jazdy autobusem czy prac domowych nie wymagających skupienia. Wielu z nas dzisiaj korzysta z podcastów właśnie wtedy, gdy chce wykorzystać czas na osobistą formację.

Na stronie internetowej www.pddm.pl, dostępna jest już audycja pilotażowa oraz rozmowa z s. M. Damaris Suchenia, przełożoną prowincjalną zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Polsce. Dowiadujemy się z niej o eucharystycznych źródłach misji Zgromadzenia. W projekt włączają się przede wszystkim same siostry, ale także ich współpracownicy i przyjaciele.

„Liturgia to nie są wspomnienia. Cała ta tajemnica Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa to teraźniejszość! Bo Jezus zmartwychwstaje i to ma odniesienie do naszego życia. Ile wigilii paschalnych przeżyliśmy, ile świąt w różnych warunkach, a ta tajemnica jest dla nas ciągle niepojęta, jest ogromnym zadaniem dla nas, dla chrześcijan, dla ludzi wierzących – mówi s. Miriam Michalak, przewodnik po Ziemi Świętej 

Cykl audycji rozpoczyna się od omówienia źródeł biblijnych. O tym, jak Pan Bóg przygotowywał swój Lud do uczestnictwa w wielkiej Tajemnicy swojego Syna, opowie s. dr Judyta Pudełko, biblistka i autorka na portalu Stacja7. O przestrzeni liturgicznej będzie mówić architekt, s. Maristella Sienicka, a s. Emilia Kąkol przedstawi Jezusa jako hilasterion, tak jak Go przeżywał św. Paweł Apostoł i jak Go przedstawił w Liście do Rzymian. Do wyśpiewania Bożej chwały podczas liturgii przygotuje nas s. dr Dolores Nowak, muzykolog. Od niej dowiemy się jak przeżywać Eucharystię jako dzieło Ducha Świętego, i kim jesteśmy jako osoby, do których to dzieło jest skierowane. O zasadach układania kwiatów w liturgii opowiedzą s. M. Klara Błauż i s. M. Izabela Łapińska.

Nie zabraknie też dokumentów Kościoła na temat Eucharystii, czytanych z s. Beatą Kozłowską a także omówienia niektórych zasad zawartych w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału, choć jak poskreśla liturgistka, s. dr Iwona Kopacz, nie wystarczy poznać przepisy, żeby w pełni uczestniczyć w liturgii. W arkana sztuki sakralnej, która pomaga nam przezywać Tajemnice naszej wiary, wprowadzi nas s. M. Monika Zawadzka. Pojawią się także współpracownicy i członkowie Rodziny Świętego Pawła, między innymi ks. dr Adam Kubiś, ks. dr Tomasz Herc, s. Anna Maria Pudełko AP, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, ks. abp Józef Górzyński i wielu innych. Oczywiście to nie wszystkie osoby, które usłyszymy.

Siostry podkreślają, że choć zależy im na zebraniu i przekazaniu rzetelnej wiedzy, to nie tylko o intelekt tu chodzi. Ma to być przede wszystkim wspólne pogłębianie wiary, do czego jako Kościół w Polsce zostaliśmy zobowiązani w roku duszpasterskim pod hasłem „Eucharystia daje życie”.

Nowy projekt nawiązuje do Kursu muzyki liturgicznej, który siostry Uczennice Boskiego Mistrza prowadziły w latach 2009-2014 pod patronatem PWTW. Towarzyszył im wtedy obecny metropolita warmiński abp Józef Górzyński, który także teraz docenił wkład sióstr w refleksję nad Eucharystią, mówiąc: „Nowy rok duszpasterski w Kościele w Polsce jest dla nas okazją, abyśmy te Tajemnice wiary pozostawione w znakach liturgicznych po pierwsze właściwie rozumieli a potem potrafili je przeżywać i wciągać w ich przeżywanie wszystkich, którzy potrzebują wchodzić w wielką Tajemnicę naszej wiary. Siostry Uczennice Boskiego Mistrza pozwalają nam to lepiej zrozumieć i głębiej przeżywać, to jest niezwykle ważne, wręcz fundamentalne dla naszej wiary.”

„Pracując w różnych miastach, dla różnych ludzi, chcemy teraz zrobić coś wspólnie dla wszystkich naszych studentów, odbiorców, przyjaciół – mówi s. Aleksandra – przestrzeń cyfrowa jest szansą zjednoczenia sił, zrobienia czegoś razem. Nie mogło być lepszego momentu niż rok duszpasterski. To też okazja do duchowego wzrostu dla nas samych. Pomysłów nam nie zabraknie!”

Z cotygodniowych spotkań będzie można dowiedzieć się: jak rozumieć to, że „Jezus żyje we mnie” po spożyciu Eucharystii, jak dbać o sacrum, jak się modlić Eucharystią, i co to znaczy na co dzień ofiarować się z Jezusem czyli prowadzić życie eucharystyczne. „A zatem, w imieniu swoim, a także naszych przyjaciół i współpracowników, zapraszamy – odkrywajcie razem z nami wielką Tajemnicę wiary! Udostępniajcie, komentujcie i dodawajcie nam odwagi!”– zachęcają siostry.

Audycje są realizowane w Radiu Jasna Góra, pod patronatem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

ad, mat. pras.

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Impuls do tworzenia kultury przejrzystości. Ks. Studnicki o decyzji Franciszka

Decyzja papieża Franciszka, dotycząca zniesienia sekretu papieskiego w sprawach postępowań wobec duchownych oskarżonych o wykorzystywanie małoletnich, przemocy seksualnej i pornografii dziecięcej to ogromnie ważny i potrzebny krok Kościoła w kierunku większej przejrzystości i otwartej współpracy z organami ścigania - uważa ks. Piotr Studnicki, dyrektor Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Polub nas na Facebooku!

Ks. Studnicki zauważa, że opublikowana dziś w Watykanie decyzja jest konkretnym efektem szczytu watykańskiego dotyczącego ochrony małoletnich w Kościele, który odbył się w lutym br. Dotyczy ona bowiem tzw. sekretu papieskiego którym dotychczas było objęte całe postępowanie dotyczące wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych.

– Wymóg zachowania sekretu papieskiego skutkował m.in. tym, że diecezje lub zakony nie miały możliwości pełnej współpracy ze świeckimi organami ścigania, gdy te prowadziły swoje odrębne śledztwo w sprawie tego samego duchownego oskarżonego o przestępstwo seksualne. Nie mogły udostępnić akt postępowania kościelnego prokuraturze, gdy ta wnioskowała o to do kurii. Dzięki zmianie prawa dokonanej dziś przez Franciszka, teraz mają obowiązek to uczynić – tłumaczy ks. Studnicki.

Jego zdaniem, zmiana kościelnego prawa może również pomóc w komunikowaniu się z osobami wykorzystanymi seksualnie w Kościele. – Poprzez zbyt rygorystyczną interpretację obowiązującego dotąd sekretu papieskiego, nierzadko osoby pokrzywdzone nie były dostatecznie informowane przez przedstawicieli diecezji lub zakonu na temat etapu trwającego procesu lub wyroku jaki zapadł. Ten ewidentny i rażący brak, rodził bolesne poczucie, że Kościół nic w tej sprawie nie robi – wyjaśnia ks. Studnicki.

Dlatego jego zdaniem ta decyzja była bardzo potrzebna, ważna i oczekiwana. – Dotychczasowe prawo rodziło wiele praktycznych trudności i podtrzymywało przekonanie, że wokół tematu przestępstw seksualnych panuje w Kościele jedynie zmowa milczenia. Oczywiście dyskrecja w tym temacie jest bardzo potrzebna, szczególnie dla ochrony reputacji osób pokrzywdzonych, poszanowania ich godności i dobrego imienia. Panowało jednak przekonanie, że istnienie sekretu papieskiego służy jedynie do wywoływania zmowy milczenia, że zamyka ludziom usta, aby łatwiej zamieść całą sprawę pod dywan – podkreśla ks. Studnicki.

I dodaje: – Mam nadzieję, że zmiana prawa będzie ważnym impulsem do tworzenia się „kultury przejrzystości”, która jest niezbędnym elementem w walce z przestępstwami seksualnymi w Kościele i społeczeństwie.

ad/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap