Nasze projekty

Co tydzień nowy podcast. Uczennice Boskiego Mistrza o liturgii

Trzyletni cykl cotygodniowych audycji, w formie podcastów, dostępnych także w skróconej wersji dla radiowych rozgłośni - to pomysł sióstr Uczennic Boskiego Mistrza na rok duszpasterski poświęcony Eucharystii.

Jest to propozycja dla tych, którzy chcą wykorzystać czas np. stania w korku, jazdy autobusem czy prac domowych nie wymagających skupienia. Wielu z nas dzisiaj korzysta z podcastów właśnie wtedy, gdy chce wykorzystać czas na osobistą formację.

Na stronie internetowej www.pddm.pl, dostępna jest już audycja pilotażowa oraz rozmowa z s. M. Damaris Suchenia, przełożoną prowincjalną zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Polsce. Dowiadujemy się z niej o eucharystycznych źródłach misji Zgromadzenia. W projekt włączają się przede wszystkim same siostry, ale także ich współpracownicy i przyjaciele.

„Liturgia to nie są wspomnienia. Cała ta tajemnica Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa to teraźniejszość! Bo Jezus zmartwychwstaje i to ma odniesienie do naszego życia. Ile wigilii paschalnych przeżyliśmy, ile świąt w różnych warunkach, a ta tajemnica jest dla nas ciągle niepojęta, jest ogromnym zadaniem dla nas, dla chrześcijan, dla ludzi wierzących – mówi s. Miriam Michalak, przewodnik po Ziemi Świętej 

Reklama

Cykl audycji rozpoczyna się od omówienia źródeł biblijnych. O tym, jak Pan Bóg przygotowywał swój Lud do uczestnictwa w wielkiej Tajemnicy swojego Syna, opowie s. dr Judyta Pudełko, biblistka i autorka na portalu Stacja7. O przestrzeni liturgicznej będzie mówić architekt, s. Maristella Sienicka, a s. Emilia Kąkol przedstawi Jezusa jako hilasterion, tak jak Go przeżywał św. Paweł Apostoł i jak Go przedstawił w Liście do Rzymian. Do wyśpiewania Bożej chwały podczas liturgii przygotuje nas s. dr Dolores Nowak, muzykolog. Od niej dowiemy się jak przeżywać Eucharystię jako dzieło Ducha Świętego, i kim jesteśmy jako osoby, do których to dzieło jest skierowane. O zasadach układania kwiatów w liturgii opowiedzą s. M. Klara Błauż i s. M. Izabela Łapińska.

Nie zabraknie też dokumentów Kościoła na temat Eucharystii, czytanych z s. Beatą Kozłowską a także omówienia niektórych zasad zawartych w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału, choć jak poskreśla liturgistka, s. dr Iwona Kopacz, nie wystarczy poznać przepisy, żeby w pełni uczestniczyć w liturgii. W arkana sztuki sakralnej, która pomaga nam przezywać Tajemnice naszej wiary, wprowadzi nas s. M. Monika Zawadzka. Pojawią się także współpracownicy i członkowie Rodziny Świętego Pawła, między innymi ks. dr Adam Kubiś, ks. dr Tomasz Herc, s. Anna Maria Pudełko AP, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, ks. abp Józef Górzyński i wielu innych. Oczywiście to nie wszystkie osoby, które usłyszymy.

Siostry podkreślają, że choć zależy im na zebraniu i przekazaniu rzetelnej wiedzy, to nie tylko o intelekt tu chodzi. Ma to być przede wszystkim wspólne pogłębianie wiary, do czego jako Kościół w Polsce zostaliśmy zobowiązani w roku duszpasterskim pod hasłem „Eucharystia daje życie”.

Reklama

Nowy projekt nawiązuje do Kursu muzyki liturgicznej, który siostry Uczennice Boskiego Mistrza prowadziły w latach 2009-2014 pod patronatem PWTW. Towarzyszył im wtedy obecny metropolita warmiński abp Józef Górzyński, który także teraz docenił wkład sióstr w refleksję nad Eucharystią, mówiąc: „Nowy rok duszpasterski w Kościele w Polsce jest dla nas okazją, abyśmy te Tajemnice wiary pozostawione w znakach liturgicznych po pierwsze właściwie rozumieli a potem potrafili je przeżywać i wciągać w ich przeżywanie wszystkich, którzy potrzebują wchodzić w wielką Tajemnicę naszej wiary. Siostry Uczennice Boskiego Mistrza pozwalają nam to lepiej zrozumieć i głębiej przeżywać, to jest niezwykle ważne, wręcz fundamentalne dla naszej wiary.”

„Pracując w różnych miastach, dla różnych ludzi, chcemy teraz zrobić coś wspólnie dla wszystkich naszych studentów, odbiorców, przyjaciół – mówi s. Aleksandra – przestrzeń cyfrowa jest szansą zjednoczenia sił, zrobienia czegoś razem. Nie mogło być lepszego momentu niż rok duszpasterski. To też okazja do duchowego wzrostu dla nas samych. Pomysłów nam nie zabraknie!”

Z cotygodniowych spotkań będzie można dowiedzieć się: jak rozumieć to, że „Jezus żyje we mnie” po spożyciu Eucharystii, jak dbać o sacrum, jak się modlić Eucharystią, i co to znaczy na co dzień ofiarować się z Jezusem czyli prowadzić życie eucharystyczne. „A zatem, w imieniu swoim, a także naszych przyjaciół i współpracowników, zapraszamy – odkrywajcie razem z nami wielką Tajemnicę wiary! Udostępniajcie, komentujcie i dodawajcie nam odwagi!”– zachęcają siostry.

Reklama

Audycje są realizowane w Radiu Jasna Góra, pod patronatem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

ad, mat. pras.

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę