Nasze projekty

Bp Włodarczyk podczas ingresu: „Nie ma miłości bez wspólnoty”

„Według ks. Blachnickiego wielki człowiek musi mieć trzy podstawowe cechy: musi być dobry, odważny i musi starać się pokonywać przeszkody. Mogę śmiało powiedzieć: chcę taki być i tak służyć” – powiedział w homilii bp Krzysztof Włodarczyk. Katedra św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy jest miejscem ingresu nowego biskupa bydgoskiego.

Fot. tv-trwam.pl

Program posługi na wzór bł. kard. Wyszyńskiego, św. Józefa i ks. Franciszka Blachnickiego

Pokornie uwzględniam okoliczności, w jakich papież Franciszek mianował mnie biskupem bydgoski – mówił na wstępie homilii bp Krzysztof Włodarczyk, przywołując beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, Rok Świętego Józefa oraz 100. rocznicę urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Dodał zarazem, że właśnie te wydarzenia wpływają na styl jego posługi biskupiej dla ludu Bożego diecezji bydgoskiej, która ma dopiero siedemnastoletnią tradycję.

Wspomniane postaci – jak podkreślił bp Włodarczyk – zainspirowały go do ułożenia programu posługi, oprócz głównych zadań biskupa, jakimi są głoszenie słowa Bożego, celebrowanie liturgii i prowadzenie ludu Bożego do zbawienia. Dlatego w dniu ingresu wydobywam dla siebie oraz dla kochanych diecezjan niektóre tylko perły z duchowego dziedzictwa bł. Stefana Wyszyńskiego – mówił.

Wartość człowieka i odpowiedzialność za wspólnotę

Biskup zwrócił uwagę na pojęcie „wielkości człowieka”, cytując Prymasa Tysiąclecia. Uznać wartość człowieka – co było jedną z przewodnich myśli całego jego nauczania – znaczy uznać swoją własną wartość i godność, wynikającą z faktu bycia dzieckiem Boga. To rodzi dwie konsekwencje: szacunek dla siebie i dla drugiego człowieka – zarówno w sensie indywidualnym, jak i systemowym.

Reklama

Kolejnym zagadnieniem homilii była odpowiedzialność za wspólnotę. Błogosławiony Prymas Tysiąclecia przypomniał Polakom nie tylko o ich prawach, ale także o obowiązkach, w tym niezwykle ważnej odpowiedzialności za trzy podstawowe wspólnoty: rodzinę, naród i Kościół – podkreślił, dodając, że życie każdego człowieka od samego początku wiąże się właśnie ze wspólnotą. Nikt z nas nie spadł z nieba w gotowej postaci. Bóg stwarza nas i doprowadza do doskonałości z pomocą ludzi. Dlaczego? Bo sam jest wspólnotą. W Bogu zachodzi ciągła wymiana miłości i dobra. Nie ma życia bez wspólnoty. Nie ma miłości bez wspólnoty.

Bp Włodarczyk zaznaczył, że żaden człowiek nie osiągnie szczęścia w pojedynkę. Kościół budujemy wspólnie. Często wierzący mawiają: a cóż ja znaczę, czy byłbym w Kościele, czy nie, i tak wszystko jedno. Każdy ochrzczony jest tutaj bardzo ważny. Podobnie jak w rodzinie istnieją więzy krwi, tak w Kościele jesteśmy związani ze sobą duchowo, niewidzialnie. To związanie wydarzyło się na chrzcie.

Postawić na Maryję

W czasie rozważań nie zabrakło znanych słów bł. Stefana kard. Wyszyńskiego, który powiedział: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Bp Włodarczyk zaznaczył, że celem kultu maryjnego była obrona wiary katolickiej w Polsce i świecie. – Aktualny jest testament Prymasa Tysiąclecia zawarty w słowach: „Jeżeli zostawiam jakiś program, to jest nim Maryja” – mówił – Te programy trafią także w formie ulotek do rodzin podczas wizyty duszpasterskiej, tzw. „kolędy”. Mamy się do czego odnosić i w tym światowym zamęcie wiemy, czego się trzymać – podkreślił.

„Chcę taki być i tak służyć”

Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie na dłużej zatrzymał się nad jego założycielem. Przypomniał, że ks. Blachnicki już jako mały chłopiec zastanawiał się, jaki powinien być człowiek, by można było powiedzieć o nim, że jest wielki. Według ks. Franciszka Blachnickiego wielki człowiek musi mieć trzy podstawowe cechy: musi być dobry, odważny i musi starać się pokonywać przeszkody. Mogę śmiało powiedzieć: chcę taki być i tak służyć Umiłowanym Dzieciom Bożym w Diecezji Bydgoskiej. – powiedział.

Sługa Boży – jak dodał biskup – widział w dążeniu do świętości i w wezwaniu do niej miarę, która powinna stać się powszechnie obecną w życiu każdego chrześcijanina. Tak, by żyjąc tym, co głosi, promieniował świętością i w ten sposób był bardziej wyraźnym świadkiem Boga.

Reklama

Prowadzenie do dojrzałości, świętości, to znaczy do wysokiej miary życia chrześcijańskiego, będzie szczególnym naszym zadaniem: moim, księży, osób życia konsekrowanego, wszystkich sióstr i braci świeckich. A to wszystko ma się dokonywać przez organiczną pracę we wspólnotach parafialnych – mówił.

Papież Franciszek zdecydowanie powiedział, że przyszłością Kościoła jest parafia. Jest ona pierwszym miejscem, w którym człowiek spotyka się z Bogiem i nie można zredukować jej do biura. Musi to być parafia jako wspólnota wspólnot. Podejmujemy te wyzwania i to, co nieznane przed nami, bo wszystko dla Chrystusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie – zakończył bp Krzysztof Włodarczyk.

Nowy biskup pomocniczy diecezji bydgoskiej

Bp Krzysztof Włodarczyk, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem diecezji bydgoskiej 21 września.

W sobotę 13 listopada odbył się uroczysty ingres nowego ordynariusza do katedry św. Marcina i Mikołaja. W uroczystym ingresie uczestniczył przewodniczący liturgii m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz Episkopat Polski z przewodniczącym abp. Stanisławem Gądeckim na czele, a także miejscowe duchowieństwo i wierni świeccy.

Liturgię poprzedziła procesja duchowieństwa z biskupiej rezydencji do świątyni. Ze słowem skierowanym do zgromadzonych na ingresie wystąpił najpierw bp Wiesław Śmigiel, który pełnił funkcję administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej do czasu objęcia jej przez nowego ordynariusza. Bp Śmigiel przedstawił krótko historię tej jednej z najmłodszych polskich diecezji.

Ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk dziś wchodzi w tę piękną historię i staje się jej częścią – powiedział biskup toruński. Zachęcił też wszystkich do modlitwy w intencji diecezji bydgoskiej i jej nowego pasterza.

Następnie ks. prałat Andrea Francia z Nuncjatury Apostolskiej odczytał tekst bulli papieża Franciszka, ogłaszającej bp. Krzysztofa Włodarczyka biskupem bydgoskim. Przy ołtarzu bp Wiesław Śmigiel przekazał pastorał Nuncjuszowi Apostolskiemu, który wręczył go bp. Włodarczykowi. Jest to pastorał, który otrzymał w 1949 r. bł. kard. Stefan Wyszyński, i który przez wszystkie lata swojej prymasowskiej posługi używał w tej świątyni.

KAI,zś/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę