Archidiecezja Częstochowska odcina się od wypowiedzi ks. Daniela Galusa

Arcybiskup Częstochowski stanowczo odcina się od wypowiedzi, działań i postawy ks. Daniela Galusa. Oświadczenie zostało wydane w następstwie opublikowanych wczoraj nagrań, w których ks. Galus zachęca wiernych do łamania zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Polub nas na Facebooku!

Archidiecezja Częstochowska i Arcybiskup Metropolita Częstochowski stanowczo odcinają się od “wypowiedzi, działań i postawy ks. Daniela Galusa oraz grupy wiernych określających się jako ‘Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa'”. W opublikowanym na stronie internetowej archidiecezji oświadczeniu informują ponadto, że “nie biorą odpowiedzialności za skutki tychże wypowiedzi i działań, przypominając wszystkim wiernym o zobowiązaniu do stosowania się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego”. Kuria częstochowska informuje, że ks. Daniel już w marcu otrzymał karę nagany kanonicznej, która była reakcją na jego wypowiedzi i nierespektowanie przepisów państwowych i zarządzeń władz kościelnych dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. W oświadczeniu pojawia się też zapowiedź podjęcia wobec duchownego kroków dyscyplinarnych.

 

“W masce nie da się wielbić Boga”

Wczoraj w mediach pojawiło się nagranie z nabożeństwa, podczas którego ks. Daniel Galus, kierujący wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa, zachęca wiernych do zdjęcia maseczek. – Są takie przypadki w jednym z kraju, gdzie kilkoro dzieci zmarło, bo nosiło maseczki. Można się tylko zatruć nosząc maseczkę w kościele, czy też na zewnątrz. Dlatego taka moja prośba, by jej nie nosić, dla swojego zdrowia właśnie i bezpieczeństwa – mówił ks. Daniel. Przekonywał, że w masce na twarzy nie da się wielbić Boga, bo “wszystko będzie tłumione”. – Chcą nas zgasić, zniewolić, przeszkadzać nam się modlić – dodał duchowny i zachęcił, aby wierni, którzy obawiają się zakażenia, odkażali się za pomocą wody święconej. Wideo ze słowami duchownego pojawiło się w Internecie. jak podaje portal onet.pl, “Nowa Trybuna Opolska” potwierdziła w sekretariacie pustelni autentyczność nagrania.

 

 

Kontrowersje od lat

To nie pierwsze kontrowersje wokół osoby charyzmatycznego kapłana. W 2017 roku abp Wacław Depo wystosował komunikat, w którym informuje, że w związku z licznymi zapytaniami informuje, że wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa nie posiada kościelnego zatwierdzenia. Abp Depo podkreślał, że mając na uwadze powyższe fakty “wydaje się być właściwe powstrzymanie się od organizowania wyjazdów na spotkania modlitewne organizowane przez ks. Daniela Galusa oraz Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa do czasu zakończenia prac komisji, wydania orzeczenia na temat jej działalności. Prośbę o nieorganizowanie wyjazdów zbiorowych i indywidualnych do pustelni w Czatachowie, gdzie znajduje się siedziba wspólnoty, przekazał swoim diecezjanom także bp Piotr Libera, ordynariusz płocki. Wcześniej o “czujność i rozwagę” w kontakcie z ks. Danielem Galusem i wspólnotą w Czatachowie prosił biskup opolski Andrzej Czaja, który zwrócił uwagę m.in. na “nieprzejrzyste praktyki modlitwy uwolnienia, które skutkują manifestacjami złego ducha”, a także na występujące w wydawanym w Pustelni czasopiśmie „Ogień Jezusa” “bezustanne odwoływanie się w wielu tekstach do autorytetu o. Daniela Galusa, którego każdemu słowu i gestowi przypisuje się przesadne znaczenie, postrzegając go niemal jako proroka naszych czasów”. To swoisty kult jednostki, który budzi niepokój, bo jest przecież jednym ze znamion sekty”.

 

Publikujemy całość oświadczenia:

OŚWIADCZENIE

w sprawie działalności i wypowiedzi ks. Daniela GALUSA

Arcybiskup Metropolita Częstochowski i Archidiecezja Częstochowska stanowczo odcinają się od wypowiedzi, działań i postawy ks. Daniela GALUSA oraz grupy wiernych określających się jako „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, a skupionych wokół tzw. Pustelni w miejscowości Czatachowa. Nie biorą także odpowiedzialności za skutki tychże wypowiedzi i działań, przypominając wszystkim wiernym o zobowiązaniu do stosowania się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Ks. GALUS w marcu br. otrzymał karę nagany kanonicznej, która była reakcją na jego wypowiedzi i nierespektowanie przepisów państwowych i zarządzeń władz kościelnych dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. Został ponadto zobowiązany do powstrzymania się od krytyki przepisów państwowych i kościelnych, a także do ścisłego respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wobec nieposłuszeństwa i trwania w uporze, które powoduje zamęt i zgorszenie, w najbliższym czasie podjęte zostaną dalsze kroki dyscyplinarne wobec ks. GALUSA.

Wszystkich zgorszonych przepraszamy za powstały zamęt i oświadczamy, że wypowiedzi ks. GALUSA nie są w żadnej mierze głosem Kościoła, który stale przypomina, że zachowywanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego jest wypełnieniem przykazania miłości poprzez wzajemną troskę o swoje bezpieczeństwo. Traktowanie zaś sakramentów i sakramentaliów w sposób zabobonny jest zupełnym niezrozumieniem i wypaczeniem ich sensu.

ks. Mariusz BAKALARZ
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej

 

ah, KAI/Stacja 7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

103. rocznica zakończenia objawień w Fatimie

Dziś w sanktuarium w Fatimie odbyły się obchody 103. rocznicy objawień maryjnych. W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. przewodniczący Portugalskiej Konferencji Biskupiej bp José Ornelas zwrócił uwagę na rolę Maryi i innych kobiet towarzyszących Jezusowi w życiu.

Polub nas na Facebooku!

13 maja 1917 roku – gdy toczyła się pierwsza wojna światowa, rządy w Portugalii sprawował antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja – na obrzeżach miasteczka Fatima, Matka Boża zaczęła się ukazywać trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze czytać. Przekazała im też orędzie dotyczące całego świata. 13 maja, a potem 13 każdego następnego miesiąca aż do października troje młodych pastuszków w Cova da Iria przeżywało objawienia maryjne. „Jasna pani”, która ukazywała się im przy rosnącym tam dębie, przekazała im trzy „tajemnice”, z których trzecia została ujawniona dopiero w 2000 roku.

ZOBACZ: 103 lata temu w Fatimie ukazała się Matka Boża

Ostatnie spotkanie pastuszków z Maryją miało miejsce 13 października. Na pamiątkę tego wydarzenia dziś w Fatimie odbyły się obchody rocznicowe. We dzisiejszej homilii, podobnie jak i w czasie Mszy św. sprawowanej w poniedziałek wieczorem, bp Ornelas wskazał na nadmiar “populistycznych i manipulanckich” postaw wśród wielu polityków w dobie epidemii. Wezwał też katolików, aby podejmowali działania służące łagodzeniu kryzysu materialnego i ubóstwa nasilającego się wskutek COVID-19.

Z powodu restrykcji epidemicznych w obchodach wzięło udział najmniej pielgrzymów w historii tych obchodów – zaledwie 4500. W przemówieniu do pielgrzymów na zakończenie uroczystości ordynariusz diecezji Leiria-Fatima kard. Antonio Marto wyjaśnił, że niska liczba wiernych jest efektem trwającej epidemii koronawirusa, a władze kościelne były zmuszone do wprowadzenia limitu liczby pielgrzymów z obawy o możliwość masowych zakażeń pomiędzy pielgrzymami.

SPRAWDŹ: Wierni masowo odwołują pielgrzymki do portugalskiego sanktuarium

Kardynał przypomniał, że po całkowitym zamknięciu fatimskiego sanktuarium z powodu COVID-19 pomiędzy marcem a majem, w kolejnych miesiącach nie pojawiła się tam duża liczba pielgrzymów. Wyjątek stanowiły uroczystości zorganizowane 12 i 13 września, kiedy do Fatimy dotarło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. W obawie przed ryzykiem masowych zakażeń rektorat tego miejsca pielgrzymkowe podjął w trakcie uroczystości decyzję o zamknięciu wejść na teren sanktuarium.

Na zakończenie obchodów 103. rocznicy ostatniego objawienia maryjnego w Fatimie portugalskie media przypominają, że rok 2020 stoi w sanktuarium nie tylko pod znakiem restrykcji z powodu epidemii koronawirusa, ale również dwóch jubileuszy: setnej rocznicy śmierci św. Hiacynty Marto, jednej z trzech uczestniczek objawień, a także setnej rocznicy wykonania figurki Matki Bożej Fatimskiej.

Jak powiedział o Fatimie św. Jan Paweł II, stąd “rozpowszechnia się na cały świat orędzie nawrócenia i nadziei, które zgodnie z chrześcijańskim objawieniem jest głęboko wpisane w dzieje”. – Odwołując się do życiowych doświadczeń, wzywa ono wierzących, aby modlili się usilnie o pokój na świecie i aby przez pokutę otwierali serca na nawrócenie wskazał papież Polak.

Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wydaje się, że orędzie Najświętszej Maryi Panny należy odczytywać w świetle “znaków czasu”, znaków naszych czasów. Wezwanie do pokuty jest wezwaniem matczynym, a jednocześnie mocnym i jednoznacznym. Miłość, która “współweseli się z prawdą”, potrafi być wymagająca i zdecydowana. Wezwanie do pokuty łączy się, jak zawsze, z wezwaniem do modlitwy. Zgodnie z tradycją wielu wieków Matka Boża Fatimska wskazuje na różaniec, który słusznie określa się mianem “modlitwy Maryi”, modlitwy, w której czuje się Ona z nami w szczególny sposób zjednoczona. Ona sama modli się z nami. Modlitwa różańcowa obejmuje problemy Kościoła, Stolicy św. Piotra, problemy całego świata.

PRZECZYTAJ: Rozmowy z Janem Pawłem II. Fatima

 

os, KAI/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap