Nasze projekty
Reklama
fot. Hna Carolina BR/cathopic.com

„Zachowywała wszystkie sprawy i rozważała je w sercu”. Niepokalane Serce Maryi

Z kultem Serca Maryi mocno związane są objawienia w Fatimie, dzięki którym pojawiła się w Kościele praktyka pierwszych sobót miesiąca.

O Sercu Maryi pisze kilka razy ewangelista Łukasz: „Maryja zachowywała wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). O kulcie serca Maryi pisali też już pierwsi Ojcowie Kościoła w XII wieku. Dzięki Janowi Eudesowi kult ten rozszerzył się znacznie w XVII wieku. To on jako pierwszy wprowadził święto Serca Maryi – wyznaczył je dla swoich rodzin zakonnych na 8 lutego.

Bractwo Matki Bożej Zwycięskiej

Najbardziej jednak do rozpowszechnienia nabożeństwa do Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. Zapoczątkował on bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, które modliło się o nawrócenie grzeszników przez Serce Maryi. Tylko przez pierwsze 50 lat do bractwo dołączyło 20 milionów osób.

Mocno także na wzrost nabożeństwa do Serca Maryi miał ogłoszony w 1854 dogmat o Niepokalanym Poczęciu oraz objawienia w Lourdes – Matka Boża 4 lata po ogłoszeniu dogmatu niejako potwierdziła w objawieniach jego treść, nazywając siebie Niepokalanym Poczęciem.

Reklama

Łucja, Hiacynta i Franciszek

Najbardziej jednak na wzrost tego kultu wpłynęły objawienia w Fatimie. 13 maja 1917 troje dzieci, Łucja, Hiacynta i Franciszek, po raz pierwszy spotkali się z Matką Bożą. Matka Boże zapytała ich, czy są gotowe „na wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy”, jakie obrażają Boga oraz, czy są gotowe nieść pociechę jej Niepokalanemu Sercu. W imieniu dzieci Łucja odpowiedziała, że bardzo tego chcą. Od tej pory spotykali się z Maryją co miesiąc, w tym samym miejscu. W czasie jednego z objawień Matka Boża powiedziała dzieciom, że jej „Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem„. W kolejnym zaś Maryja zwróciła się do Łucji, mówiąc:

Musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: „O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi”.

W jednej z wizji Matka Boża pokazała dzieciom piekło, w którym było wiele potępionych dusz, aby mocniej zachęcić dzieci do modlitwy i wzmocnić gotowość do ratowania grzeszników. Poprosiła także o przyjmowanie komunii wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po śmierci Franciszka i Hiacynty, w 1925 i powiedziała do niej:

Reklama

Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (…) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia.

Kult wynagradzający

13 września 1939 r. nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną. Maryja przekazała także modlitwę, którą poleciła odmawiać przy okazji różańca: „O Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi„.

Tym samym objawienia fatimskie nakreśliły kierunek kultu Serca Maryi, by było to nabożeństwo do Jej Serca Niepokalanego. Poza tym od czasu objawień kult ten ma charakter wyraźnie wynagradzający, dzięki czemu podobny jest do kultu Serca Jezusa, o którym z kolei mówią objawienia św. Małgorzata Maria Alacoque.

Reklama

Powierzyć się Jej sercu

W 1942 roku, w 15. rocznicę zakończenia objawień w Fatimie, papież Pius XII ogłosił, że powierzył Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkich ludzi na świecie. Polecił także, by takiego aktu dokonały wszystkie kraje na świecie. Jako pierwsza zrobiła to Portugalia. W tym czasie Polska była pod okupacją, więc dopiero rok po zakończeniu II wojny światowej, 8 września 1946 roku, kard. August Hlond na Jasnej Górze dokonał aktu zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem sobót uprzywilejowanych liturgicznie) Mszy świętej o Niepokalanym Sercu Maryi.

Święto Niepokalanego Serca zaczęło być obchodzone w całym Kościele w 1944 roku. Początkowo w kalendarzu liturgicznym miało ono miejsce 4 maja a po Soborze Watykańskim II przeniesiono je na dzień następny po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusa.

os/Stacja7

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę