Święto Niepokalanego Serca Maryi

Nazajutrz po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół wspomina Niepokalane Serce Maryi. Z kultem Serca Maryi mocno związane są objawienia w Fatimie, dzięki którym pojawiła się w Kościele praktyka pierwszych sobót miesiąca.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O Sercu Maryi pisze kilka razy ewangelista Łukasz. “Maryja zachowywała wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk ). Początki kultu serca Maryi sięgają natomiast już XII wieków – pisali o nim Ojcowie Kościoła. Dzięki Janowi Eudesowi kult ten rozszerzył się znacznie w XVII wieku. To on jako pierwszy wprowadził święto Serca Maryi – wyznaczył je dla swoich rodzin zakonnych na 8 lutego.

Najbardziej jednak do rozpowszechnienia nabożeństwa do Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. Zapoczątkował on bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, które modliło się o nawrócenie grzeszników przez Serce Maryi. Tylko przez pierwsze 50 lat do bractwo dołączyło 20 milionów osób.

Mocno także na wzrost nabożeństwa do Serca Maryi miał ogłoszony w 1854 dogmat o Niepokalanym Poczęciu oraz objawienia w Lourdes – Matka Boża 4 lata po ogłoszeniu dogmatu niejako potwierdziła w objawieniach jego treść, nazywając siebie Niepokalanym Poczęciem.

Najbardziej jednak na wzrost tego kultu wpłynęły objawienia w Fatimie. 13 maja 1917 troje dzieci, Łucja, Hiacynta i Franciszek, po raz pierwszy spotkali się z Matką Bożą. Matka Boże zapytała ich, czy są gotowe “na wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy”, jakie obrażają Boga oraz, czy są gotowe nieść pociechę jej Niepokalanemu Sercu. W imieniu dzieci Łucja odpowiedziała, że bardzo tego chcą. Od tej pory spotykali się z Maryją co miesiąc, w tym samym miejscu. W czasie jednego z objawień Matka Boża powiedziała dzieciom, że jej “Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem”. W kolejnym zaś Maryja zwróciła się do Łucji, mówiąc:

Musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: “O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi”.

W jednej z wizji Matka Boża pokazała dzieciom piekło, w którym było wiele potępionych dusz, aby mocniej zachęcić dzieci do modlitwy i wzmocnić gotowość do ratowania grzeszników. Poprosiła także o przyjmowanie komunii wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po śmierci Franciszka i Hiacynty, w 1925 i powiedziała do niej:

Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (…) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia.

13 września 1939 r. nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną. Maryja przekazała także modlitwę, którą poleciła odmawiać przy okazji różańca: “O Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi”.

Tym samym objawienia fatimskie nakreśliły kierunek kultu Serca Maryi, by było to nabożeństwo do Jej Serca Niepokalanego. Poza tym od czasu objawień kult ten ma charakter wyraźnie wynagradzający, dzięki czemu podobny jest do kultu Serca Jezusa, o którym z kolei mówią objawienia św. Małgorzata Maria Alacoque.

W 1942 roku, w 15. rocznicę zakończenia objawień w Fatimie, papież Pius XII ogłosił, że powierzył Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkich ludzi na świecie. Polecił także, by takiego aktu dokonały wszystkie kraje na świecie. Jako pierwsza zrobiła to Portugalia. W tym czasie Polska była pod okupacją, więc dopiero rok po zakończeniu II wojny światowej, 8 września 1946 roku, kard. August Hlond na Jasnej Górze dokonał aktu zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem sobót uprzywilejowanych liturgicznie) Mszy świętej o Niepokalanym Sercu Maryi.

Święto Niepokalanego Serca zaczęło być obchodzone w całym Kościele w 1944 roku. Początkowo w kalendarzu liturgicznym miało ono miejsce 4 maja a po Soborze Watykańskim II przeniesiono je na dzień następny po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusa.

 

POMÓDL SIĘ AKTEM ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

 

os/Stacja7

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
WIARA

Dziś uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

W piątek po oktawie Bożego Ciała Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczególnie czcimy w niej prawdę o tym, że Bóg jest Miłością. Z racji tej uroczystości nie obowiązuje dziś wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Polub nas na Facebooku!

Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego Serca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty: chrzest z wody, która wypłynęła z przebitego boku Chrystusa oraz Eucharystia z Jezusowej krwi. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której Serce Jezusa jest najpełniejszym symbolem.

Początki kultu Serca Jezusowego widoczne są już w wiekach średnich, kiedy to niezależnie, w różnych miejscach, pojawia się nabożeństwo do Serca Jezusowego. Od XVII wieku kult Najświętszego Serca rozszerza się na cały Kościół. Przyczyniło się do tego szczególnie dwoje ludzi: św. Małgorzata Maria Alacoque oraz jej spowiednik, św. Jan Eudes. On właśnie jako pierwszy, za pozwoleniem biskupa Rennes, wprowadził w 1670 r. święto Serca Pana Jezusa, które było obchodzone odtąd we wszystkich domach jego kongregacji. W dwa lata później otrzymał pozwolenie na odprawienie Mszy św. o Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo zaś do Serca Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. To on założył ku czci tych dwóch Serc osobną wspólnotę zakonną.

Główna jednak zasługa w rozpowszechnieniu kultu Najświętszego Serca przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690) z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. Pan Jezus wielokrotnie objawiał świętej swoje Serce, a czcicielom Serca obiecywał liczne łaski. W piątek 10 czerwca 1675 r., po oktawie Bożego Ciała, miało miejsce ostatnie objawienie Jezusowego Serca świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Jezus powiedział do niej: “Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję”.

Do Stolicy Apostolskiej napływały potem liczne prośby o zatwierdzenie kultu i święta Serca Pana Jezusa, Rzym jednak długo się wahał. Po dokładnych badaniach Stolica Apostolska uznała wiarygodność objawień św. Małgorzaty Marii i zezwoliła na obchodzenie tego święta. Pierwszy zatwierdził je papież Klemens XIII w 1765 r. Na dzień uroczystości wyznaczono – zgodnie z żądaniem, które Jezus przedstawił św. Marii Małgorzacie – piątek po oktawie Bożego Ciała. Pius IX w. r. 1856 rozszerzył to święto na cały Kościół. On również 31 grudnia 1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. Papież Pius XI encykliką “Miserentissimus Redemptor” dodał do święta oktawę. Ogłosił także formularz mszalny i oficjum święta. Pius XII zaś opublikował w 1956 r. specjalną encyklikę “Haurietis aquas”, poświęconą czci Jezusowego Serca.

Wśród najpopularniejszych form kultu Serca Jezusa oprócz samej uroczystości jest odprawiane przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusa, Litania do Serca Jezusowego a także akt zawierzenia Sercu Jezusa. Również liczne zakony i bractwa poświęcone są Sercu Jezusa. Najbardziej znane zgromadzenia to: sercanie, sercanki, Bracia Serca Jezusowego, siostry Sacre Coeur oraz urszulanki Serca Jezusa Konającego. Wśród bractw najliczniejsze jest Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstałe dzięki inicjatywie zgromadzenia sióstr wizytek, do którego należała św. Małgorzata Maria Alacoque.

Do gorącej modlitwy o świętych księży właśnie w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa wezwał przed laty Jan Paweł II w Liście do Kapłanów na Wielki Czwartek 1995 r. Wyraził wtedy życzenie, by tego rodzaju dzień był obchodzony co roku z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odtąd poszczególne diecezje w tej intencji przygotowują czuwania modlitewne i adoracje, uroczyste liturgie oraz konferencje.


KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap