Nasze projekty
Fot. Vecstock/Freepik

Czujesz się rozczarowany rzeczywistością życia z Bogiem? Sięgnij po te rady

Masz poczucie, że rzeczywistość, którą Bóg zaproponował ci na początku drogi z Nim, jest różna od tej, której obecnie doświadczasz? Na ten problem odpowiedź znalazł św. Paweł już dwadzieścia wieków temu!

Reklama

Trzy stopnie rozeznawania: co dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Święty Paweł mówi o dojrzałej, prawdziwej miłości wobec Boga.

W każdej relacji po okresie zakochania przychodzi czas na podjęcie racjonalnej decyzji, na planowanie wspólnego życia. To krok, w którym miłość dojrzewa, staje się bardziej świadoma i odpowiedzialna. Do tego właśnie kroku wzywa Paweł tych, którzy poszli za Jezusem.

Nie pozostawaj na poziomie uczuć

Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej (Rz 12,1-2)

Reklama

Paweł zachęca w tym zdaniu, by chrześcijanie nie pozostawali na poziomie uczuć, które uwiedzione Bożą miłością, dały pierwszy impuls relacji. Ciało oznacza tu całą osobę, a szczególnie jej czyny, działanie i obecność w świecie. Całe życie chrześcijanina ma się stać logike, czyli logicznym, przemyślanym, świadomym kultem (latreia), oddawaniem chwały Bogu.

CZYTAJ: Jak się modlić, gdy nie ma sił?

Zastanów się co jest dla ciebie największą przeszkodą i słabością

To oznacza refleksję nad tym, co chrześcijanin może dla Boga zrobić w życiu, jaka jest Jego wola i przede wszystkim co jest przeszkodą, słabością na tej drodze.

Reklama

Spojrzenie w prawdzie na samego siebie, dostrzeżenie swojej niewystarczalności w stosunku do Bożych planów po okresie, kiedy człowiek idzie zapatrzony jedynie w Bożą miłość, może zrodzić rozczarowanie: rzeczywistość, którą On zaproponował nam na początku, jest różna od tej, której doświadcza człowiek. Jeremiasz wypominał Bogu, że stał się dla niego zwodniczym strumieniem, w którym nie znalazł wody (Jr 15, 18).

ZOBACZ: Hymn o miłości św. Pawła. „Miłość nigdy nie ustaje”

Tego wyboru musisz wytrwale dokonywać każdego dnia!

Taka jest dynamika każdej miłości, wymaga powtórnego i coraz bardziej realistycznego wybierania, zwracania się ku swojej pierwszej miłości i podejmowania jej wciąż na nowo.

Reklama

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się… (Rz 12,2) Ewangeliści używają czasownika przemieniać (metamorfoomai), gdy opisują przemienienie Jezusa na górze Tabor. Myśli, plany i decyzje chrześcijanina ma zatem wypełniać i oświecać światło płynące ze Zmartwychwstania. Na tym właśnie polega nawrócenie, które w języku Biblii nazywa się metanoia, zmiana sposobu myślenia

Chwała oddawana Panu w codzienności przez życie ofiarowane braciom i konkretne czyny to oblicze dojrzałej miłości, do której Paweł zaprasza Rzymian.

Fragment analizy książki „Jutro Niedziela” na rok liturgiczny A

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę