video-jav.net

Gdzie wypoczywają Polacy?

Prawie połowa Polaków w zeszłym roku wyjeżdżała na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania. Tak jak w latach ubiegłych, Polacy najczęściej wypoczywali w kraju - wynika z badań "Gdzie wypoczywaliśmy w 2013 roku" przeprowadzonych przez Centrum badań Opinii Społecznej.

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Wypoczynek w kraju zadeklarowało 39 proc. respondentów, za granicę wyjechało 15 proc. badanych.

Jeśli wypoczywamy w kraju to najchętniej w województwie małopolskim (zadeklarowało to 26% wypoczywających w kraju), pomorskim (19%), zachodniopomorskim (17%), dolnośląskim (12%), warmińsko­‑mazurskim (12%) i śląskim (10%). Preferowane były regiony, które mają pasma górskie, nadmorskie plaże lub jeziora.

Badani, jeśli wyjeżdżali na wypoczynek za granicę, wybierali kierunki europejskie. Najwięcej osób odwiedziło Niemcy (19% wyjeżdżających w celach turystyczno­‑wypoczynkowych). 10 procent respondentów wybrało: Chorwację, Włochy, Czechy czy Turcję.

Jak wynika z badań – najczęściej w zeszłym roku podróżowały osoby z wyższym (84%) i średnim wykształceniem (51%). Najrzadziej z co najmniej dwudniowego wyjazdu korzystali rolnicy indywidualni (18%) i renciści (17%).

Jak porównuje CBOS – podobnie jak w 2012 roku, Polacy wyjeżdżali w ubiegłym roku przeciętnie dwa razy. Średnio (łącznie wszystkie wyjazdy) Polacy wypoczywali 15 dni. Najbardziej popularne były wyjazdy tygodniowe.

Aż 45 procent spośród tych, którzy w ogóle nigdzie nie wyjechali, za główny powód rezygnacji z wczasów podawała przyczyny finansowe. Na wiek i stan zdrowia wskazało 13 proc. ankietowanych, a trzecim pod względem wskazań powodem były obowiązki domowe (10%).

Według CBOS na wypoczynek dłuższy niż jeden dzień w tym roku ma zamiar wybrać się 52 proc. ankietowanych. Natomiast aż 38 procent ankietowanych w ogóle nie planuje w tym roku wyjazdu.


Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 9-15 stycznia 2014 roku, na próbie ponad 1000 mieszkańców Polski.

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Dziennikarz ZWWZ - z Zawodu, Wyboru, Wykształcenia i Zamiłowania. Udowadnia, że jest możliwe wstawać o świcie z uśmiechem co dnia i łączyć pracę z pasją. Reporter, z-ca szefa informacji Radia Plus w Gdańsku. Wieloletni korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i studentów z zakresu dziennikarstwa radiowego. Publikuje w prasie i internecie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Don’t kocia łapa

Akcja „Keep calm and don't kocia łapa” ma na celu podkreślenie wartości małżeństwa. Ma również informować, jakie konsekwencje płyną z życia w nieformalnych związkach.

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Akcja ma zachęcić młodych ludzi do zawarcia związków małżeńskich. Jak wynika z informacji podanych przez Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka, tylko w ubiegłym roku doszło do ponad 64 tysięcy rozwodów. Również w zeszłym roku zawarto najmniej małżeństw od… 1945 roku.

– Związki partnerskie opierają się na założeniu, że dopóki jest nam ze sobą dobrze, to możemy razem żyć i korzystać z przyjemności. Wraz z rosnącym stale zjawiskiem konkubinatów pojawia się negatywna konsekwencja w postaci lęku przed odpowiedzialnością za drugą osobę, lęku przed posiadaniem dzieci, przed zaangażowaniem się na poważnie w życie społeczne. – tłumaczy na stronie organizatorów kampanii ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor KODR.

Jak podkreślają organizatorzy akcji: „coraz częściej próbuje się usprawiedliwiać zjawisko kohabitacji tłumacząc, że dobrze przeżyty konkubinat pomaga w dobrym życiu małżeńskim i rodzinnym”. Określenie „na kocią łapę” ma mieć pejoratywny wydźwięk – to związki nietrwałe, w których ludzie żyją bez zobowiązań – razem, a jednak osobno.

Stworzono specjalną stronę internetową – www.nakocialape.pl. Organizatorzy kampanii będą na niej zamieszczać materiały dotyczące rodziny, a w szczególności małżeństwa i konkubinatu. Kulminacja akcji odbędzie się 25 marca w Dzień Świętości Życia.

Organizatorem kampanii „Keep calm and don’t kocia łapa” są: Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Fundacja Razem w Rodzinie oraz Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Dziennikarz ZWWZ - z Zawodu, Wyboru, Wykształcenia i Zamiłowania. Udowadnia, że jest możliwe wstawać o świcie z uśmiechem co dnia i łączyć pracę z pasją. Reporter, z-ca szefa informacji Radia Plus w Gdańsku. Wieloletni korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i studentów z zakresu dziennikarstwa radiowego. Publikuje w prasie i internecie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >