Nasze projekty

Franciszek zachęca Polaków do wierności Bogu oraz „pielęgnowania w sobie czystego serca”

"Każdy z Was nosi w swoim sercu pragnienie szczęścia, poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości" - mówił papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

fot. Vatican News/Youtube.com

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Każdy z Was nosi w swoim sercu pragnienie szczęścia, poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Niech wierność Bogu i Jego przykazaniom oraz pielęgnowanie w sobie czystego serca, otwartego na Boga i drugiego człowieka, wzmacniają nadzieję i męstwo w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Z serca Wam błogosławię – powiedział papież.

Papież Franciszek poświęcił swoją dzisiejszą katechezę “smutkowi” – rozumianemu jako załamanie duszy, nieustanne udręczenie, które uniemożliwia człowiekowi doświadczania radości z powodu swojego istnienia. I podkreślił, że należy odróżnić smutek prowadzący do nawrócenia, który zamienia się w radość od smutku wpędzającego duszę w stan przygnębienia. Pierwszy rodzaj smutku – ubolewanie z powodu swoich grzechów jest łaską. Natomiast drugi smutek jest chorobą duszy, który rodzi się w sercu człowieka, gdy zanika pragnienie lub nadzieja.

Franciszek przypomniał, że ten drugi rodzaj smutku wiąże się z doświadczeniem straty, zawiedzionych nadziei, niemożnością zdobycia czegoś, a także straty uczuciowej. Przytoczył określenie Ewagriusza z Pontu, powiadające, że „smutek cieszy się pogrążaniem się w niekończącym się cierpieniu”. Przestrzegł, iż smutek, z naturalnej emocji, może przekształcić się w zły stan umysłu, ale można go łatwo zwalczyć, pielęgnując myśl o zmartwychwstaniu Chrystusa. Dzięki niemu możemy wierzyć, że wszystko zostanie zbawione.

Reklama

Jezus zmartwychwstał nie tylko dla siebie, ale także dla nas, aby odkupić całe szczęście, które pozostało niespełnione w naszym życiu. Wiara odpędza strach, a zmartwychwstanie Chrystusa usuwa smutek, jak kamień z grobu. Każdy dzień chrześcijanina jest doświadczeniem zmartwychwstania – stwierdził papież.

Franciszek zacytował słowa francuskiego pisarza Georgesa Bernanosa: Kościół dysponuje radością, całą radością zarezerwowaną dla tego smutnego świata. To, co czyni się przeciw Kościołowi, czyni się przeciw radości”. Przytoczył też myśl innego francuskiego pisarza Leóna Bloy: „istnieje tylko jeden smutek, […] nie być świętym.

Niech Duch Jezusa Zmartwychwstałego pomoże nam przezwyciężyć smutek świętością – powiedział Franciszek na zakończenie swojej katechezy.

Reklama

KAI

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę