Nasze projekty

Zatęsknić za Bogiem obecnym w Słowie

“Ta książka jest zaproszeniem do wnikania coraz głębiej i głębiej w istotę Słowa Bożego.” O poszukiwaniu Boga w Jego Słowie rozmawiamy z ks. Marcinem Kowalskim i ks. Przemysławem Śliwińskim, autorami książki “Jutro Niedziela”.

Reklama

Przypominamy rozmowę przeprowadzoną 6 listopada 2020 roku

Zofia Świerczyńska: Poszukiwanie Boga w Słowie wymaga długiej i szczegółowej analizy – taką analizę znajdziemy w poszczególnych elementach książki “Jutro Niedziela”. Z jakich elementów składa się książka, czy warto przy lekturze książki sięgać do dodatkowych źródeł?

Ks. Przemysław Śliwiński: To zależy już od ciekawości, która zostanie pobudzona. Książka jest przygotowaniem do słuchania niedzielnej Liturgii Słowa. Na początku analizy każdego czytania, psalmu czy Ewangelii znajdują się trzy akapity wprowadzające, które wyjaśniają dlaczego jutro będziemy słuchać akurat tego konkretnego fragmentu, może z zupełnie nieznanej księgi o dziwnej nazwie, która nazywa się np. Księgą Syracydesa, Amosa albo Koheleta. Dostarczamy wiedzę o tej księdze, a także o kontekście dotyczącym fragmentu, który usłyszymy. I to jest pierwszy moment – pozwólmy się przygotować do słuchania w niedzielę poszczególnych czytań poprzez wyposażenie się w wiedzę.

Reklama

Później z każdego z czytań wydobywamy najważniejsze cytaty, najmocniejsze słowa z tego czytania. Następnie “Translator”, w którym pokazujemy trudności związane z tłumaczeniem oryginalnego tekstu na język polski – bo czasem jest ono oczywiste, czasem wręcz błędne, czasem dostarcza kilka wersji i wybór jednej z nich np. dokonany przez autorów wydania polskiego Biblii, niekoniecznie jest tym jedynym. W translatorze pokazujemy także znaczeniowe ciekawostki w danej sytuacji. Jako przykład podam rozbudowany translator do pawłowego zdania “Czas jest krótki”, zawarty w analizie III niedzieli zwykłej (Krótka historia czasu).

Później jest “Biblijny insider”, do którego treści i swojej eksperckiej wiedzy dostarcza ks. Marcin. To już jest pewnego rodzaju egzegeza, pójście w głąb, dostarczenie wiedzy, która pokazuje jak bardzo to Słowo jest głębokie, zaskakujące, jak bardzo dostarcza odpowiedzi na różne pytania, jak łączy się z innymi fragmentami w Piśmie Świętym. W “Biblijnym insiderze” bardzo często wypisujemy sigla do innych fragmentów w Piśmie Świętym, które odwołują się do tej samej myśli. 

Potem jest sekcja “Zwróć uwagę” gdzie próbujemy pokazać, że czasem coś, co wydaje się nieistotne, jest właśnie odpowiedzią na podstawowe pytania. Przykładowo fragment z Drugiego Listu do Efezjan, kiedy św. Paweł mówi: “Żony, bądźcie poddane swoim mężom”. Ze względu na dzisiejsze czasy i kulturę, która jest bardzo “równościowa” ten tekst jest oskarżany o patriarchalizm, szowinizm. Tu tłumaczymy, że to jest niewłaściwa interpretacja – właściwe odczytanie tego tekstu burzy ten mit. Następnie są “Linki”, czyli te zdania, które warto odczytywać w świetle innych fragmentów Pisma Świętego, bo wtedy nabiorą najwłaściwszego znaczenia i sensu. Na końcu analizy jest “Sto słów”, które stanowi podsumowanie każdej z niedziel.

Reklama

TU KUPISZ KSIĄŻKĘ „JUTRO NIEDZIELA” NA ROK B>>>

Ks. Marcin Kowalski: Z perspektywy biblisty Jutro Niedziela to jest właściwie taka mała praca magisterska (śmiech). Ma wszystkie elementy jakie znajdujemy w pracach magisterskich pisanych metodą historyczno-krytyczną. Zaczynamy od rozpakowania warstwy historyczno-literackiej. Musimy wiedzieć, kiedy został napisany nasz tekst, w jakiej znajduje się księdze, czy i jak łączy się z innymi otaczającymi go fragmentami. Kolejna warstwa analityczna to translator, który odnosi się do oryginalnych języków biblijnych. Język hebrajski jest językiem surowym, językiem pustyni, w jednym słowie ukrywa się wiele obrazów i sensów; greka  jest precyzyjniejsza, to język filozofów i poetów, ona także jednak jest bardzo bogata w znaczenia. Staramy się choć niektóre z nich dla naszych czytelników wydobyć.  

Dalej mamy “Biblijny insider”, w którym, jak sama nazwa wskazuje, idziemy w głąb naszego tekstu. Ta część odpowiada biblijnej egzegezie. Dajemy tu odniesienie do tekstów żydowskich, literatury apokryficznej, Starego i Nowego Testamentu. Słowo żyje w Słowie, otacza się Słowem. Autorzy biblijni korzystali obficie z innych tekstów natchnionych Starego czy Nowego Testamentu, nigdy nie tworzyli z głowy, tylko i wyłącznie z inspiracji Ducha, ale byli także dobrymi czytelnikami pism świętych. Staramy się je wydobyć i rozjaśnić nimi analizowane teksty. Tu także włączamy przesłanie teologiczne i duchowe, do którego prowadzą nas analizy filologiczne i porównawcze. Wreszcie kończymy sekcją “Czy wiesz, że” albo “Zwróć uwagę”, dodając ciekawostki kulturowo-historyczne. Na końcu mamy jeszcze “Sto słów”, z którego cieszą się księża, bo to podsumowanie pokazuje, w jaki sposób wszystkie czytania liturgii układają się w spójną całość.

Reklama

Ks. Przemysław: Przeprowadzamy analizę wszystkich czytań, nawet psalmu, ale nie zapominamy o tym, co jest naszym głównym celem – o myśli przewodniej, głównym temacie danej Liturgii Słowa. Pilnujemy przy tym prostego języka, prostych, bardzo konkretnych przekazów. Głębia znajduje się w treści zaprezentowanej w bardzo przejrzystej formie, co jest dużą zasługą wydawnictwa Stacja7 i wyjątkowej szaty graficznej książki. Ta książka – przepięknie wydana – jest zaproszeniem do wnikania coraz głębiej i głębiej w istotę Słowa Bożego.

Ks. Marcin: Jest to możliwe także dzięki atrakcyjnej formie graficznej tej publikacji. Nie bylibyśmy uczciwi, gdybyśmy nie podziękowali całej Stacji7 i zespołowi, który w tę książkę wkłada mnóstwo serca i swojego profesjonalizmu. Dwóch autorów, którzy mają coś do powiedzenia, to dopiero początek przygody i projektu, który realizuje cały zespół ludzi. Jego wsparcie, życzliwość i zdolności czuć na każdym kroku i jesteśmy za to Stacji7 szalenie wdzięczni.

Czym charakteryzują się czytania roku liturgicznego B, czego możemy spodziewać najnowszej publikacji?

Ks. Przemysław: Bardzo kocham rok B z tego powodu, że choć najczęściej jest w nim czytana Ewangelia według św. Marka, jest jeden mały wyjątek. Podczas wakacji przez sześć tygodni poddamy się lekturze jednego rozdziału Ewangelii według św. Jana. To szczególny, szósty rozdział, w którym jest mowa o Eucharystii. Najpierw Jezus dokonuje rozmnożenia chleba, a potem rozpoczyna mowę eucharystyczną, w której tłumaczy, że to On jest nową manną z nieba, On jest nowym chlebem i co więcej – tym chlebem z nieba jest Jego Ciało i że uczniowie mają je… spożywać. Co akapit, co niedziela, to bardziej zaskakujące i szokujące słowa Jezusa. To wszystko się dzieje przez sześć wakacyjnych niedziel roku B i kończy się dramatycznym momentem – ci wszyscy, którzy słuchali Jezusa na pustyni, zgromadzeni wokół niego, ci, którzy wcześniej byli przez Niego nasyceni – odchodzą od Niego. Została ich garstka. Jezus ich zapytał bardzo odważnie i szczerze: “Czy i wy chcecie odejść?”. A oni odpowiedzieli: “Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Dramatyczny, ale też przepiękny szósty rozdział, który z jednej strony pokazuje tożsamość i misję Kościoła, misję Jezusa, i jest pewnego rodzaju wskazaniem dla nas, dla współczesnego Kościoła, że nigdy nie możemy zapominać o naszej tożsamości, nawet za taką cenę, że tłumy się od nas odwrócą.

Ks. Marcin: Mocne słowo, szczególnie na te czasy. Lubię rok B za kilka listów św. Pawła, które tam się pojawiają. Dużo mojej pracy naukowej poświęciłem Drugiemu Listowi do Koryntian. To piękne, mistyczny wręcz pismo Pawła. Apostoł mówi w nim o Jezusowej mocy w słabości, o noszeniu w sobie umierania Chrystusa, o zmartwychwstaniu, które jest jego horyzontem życia, horyzontem, w który się wpatruje. Jednocześnie ten list daje odpór różnego rodzaju fałszywym apostołom. Mówi o tym, że nie można być mistykiem, uczniem Jezusa, pasterzem bez krytycznego odnoszenia się do propozycji tego świata, czy nawet bez konfrontacji z innymi pasterzami.

Oprócz tego w roku B pojawiają się dwa listy, które są dla mnie odkryciem duchowym – List do Efezjan, który jest dość skomplikowany jeśli chodzi o grekę i przepiękny, jeśli chodzi o wizję Kościoła, oraz List do Hebrajczyków przedstawiający obraz Jezusa Arcykapłana, liturgii niebiańskiej, jaką sprawuje, wszystkich jego cech, które są cechami świętego, które my mamy naśladować. Ten list jest dla mnie kolosalnym odkryciem. Jest także List Jakuba, bardzo krótki, ale jakże piękny. I tu szczerze powiem, otoczywszy się komentarzami, staraliśmy się wyczytać najpiękniejsze rzeczy i włożyć je w Jutro Niedzielę, aby nasi czytelnicy mogli te najpiękniejsze wątki mieć w jednym miejscu. W Jutro Niedziela na rok B będziemy mieli zatem okazję dobrze poznać kilka listów, których zazwyczaj nie czytamy w naszej osobistej lekturze, bo skupiamy się często na Ewangeliach.

Czy czytelnicy dzielą się z księżmi spostrzeżeniami na temat książki, opowiadają w jaki sposób oni z niej korzystają, jak odkrywają Słowo Boże?

Ks. Marcin: Mamy bardzo dużo dobrych głosów od księży, którzy używają tej książki do przygotowywania kazań. Zresztą my sami korzystamy z Jutro Niedziela, aby się przygotować do niedzielnej homilii (śmiech). Ta książka jest nieskończonym źródłem inspiracji. Znam też wielu świeckich, którzy czytają Jutro Niedzielę, przygotowując się do niedzielnej Liturgii Słowa, szczególnie teraz, nie mając okazji fizycznie uczestniczyć w liturgii Kościoła. Otrzymujemy dużo ciepłych głosów, ale liczmy też na te krytyczne. Po wydaniu pierwszego tomu było dużo próśb o indeks, by móc szukać czytań, które pojawiają się także w ciągu tygodnia na Mszy świętej i w tomie na rok B taki indeks już się znajduje. Chętnie posłuchamy kolejnych uwag, które pomogą nam rozwinąć ten projekt.

Ks. Przemysław: Dla mnie osobiście dużym zaszczytem i tym, co mi pomogło w pracy nad drugim tomem był patronat Konferencji Episkopatu Polski i patronat naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to duże wsparcie. Dostawałem także bardzo dużo miłych słów, wielu księży osobiście dzwoniło z podziękowaniem. Spotykałem wiele osób i rodzin, które organizują w domach sobotnią liturgię przygotowującą do niedzieli, wspólnie czytając “Jutro niedzielę”. I wciąż robią to konsekwentnie.

Dlaczego warto sięgnąć do książki?

Ks. Marcin: Książka poprzez bardzo prosty, a równocześnie nowoczesny język podaje najcenniejsze rzeczy, które pozwolą nam przeżyć głębię i spotkanie ze Słowem Bożym w niedzielę. Warto tam sięgnąć, by zobaczyć “mikst” dziennikarsko-biblijny, który służy naszemu duchowi, służy przeżyciu spotkania z Panem w Eucharystii.

Ks. Przemysław: Zachęcam zwłaszcza te osoby, które chcą poznać geniusz Słowa Bożego. Bardzo mi się spodobało pewne porównanie, usłyszałem je dziś i to powtórzę: „Jutro Niedziela” to analogowa aplikacja, a właściwie nawigacja po Słowie Bożym.


W 2023 roku, nowy rok liturgiczny „B” rozpoczyna się 3 grudnia.
To okazja do przeczytania niemal całej Ewangelii Marka. Jest to zdaniem biblistów najstarsza istniejąca Ewangelia, oparta według Tradycji na świadectwie Piotra i adresowanej do wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie.
KUP KSIĄŻKĘ:
>> w wersji książkowej
>> w wersji EBOOK

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę