Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy

"Boże, dlaczego nic nie zrobiłeś..."?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Modlitwa uwielbienia Boga przez Maryję wywoływać może w nas różne reakcje. Przynajmniej powinna. Kościół przez wielość osób, które codziennie zobowiązane są do odmawiania modlitwy brewiarzowej, pomnaża ten hymn Maryi licznymi głosami. Kościół posługuje się tym tekstem od wieków, w czasie wieczornych nieszporów. Odbywa się to zapewne z nadzieją, że modlitwa z Ain-Karim nie tylko na to zasługuje, ale spełnia również wobec kolejnych pokoleń uczniów Jezusa funkcję formacyjną.

 

Ile to zmienia w naszym kościelnym myśleniu o Bogu, na ile pomaga w rozumieniu więzi z Nim i ile dodaje bezinteresowności wszystkim modlitwom ludzi Kościoła – trudno ocenić. Dla naszej współczesnej mentalności najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze może być pierwsze westchnienie Maryi: „Uwielbiaj duszo moja Pana”.

Uwielbienie jest dla Matki Jezusa i powinno być dla mnie rodzajem modlitwy niczym nie skrępowanym. Trwając ciągle myślami na progu domu kapłana Zachariasza uświadamiam sobie coraz głębiej, podziwiając przykład Maryi, że ani zmęczenie, ani zachwycenie własną nadzieją, ani pragnienie szybkiej pomocy wobec ciężarnej staruszki… ani jakakolwiek inna rzeczywistość – nie może mi utrudniać, ani opóźniać uwielbienia Boga.

Maryja stoi na tym progu i wypowiada swoją modlitwę do Boga. Modlitwa uwielbienia rodzi się tylko wówczas, gdy człowiek jest świadomy właściwej proporcji między sobą, a Stwórcą. Tą niezmierzoną przepaść może przebyć tylko dar Boga umieszczony w każdym z nas – dusza. Nieśmiertelna dusza. Uwielbienie to modlitwa duszy. Dusza się ku niej wyrywa: „Wielbi dusza moja Pana”. Ale oddać głos własnej duszy to już moje zadanie.

 

Rozważania majowe. Odc. 21: Przewodniczka własnej duszy

 

Jak bardzo postawa Miriam potrzebna jest naszej mentalności najlepiej świadczą te wszystkie bezczelne, nie ostatecznie ale genetycznie stawiane Bogu, krzyki w bólu i cyniczne ryki, które współczesne umysły produkują właściwie na każdym kroku i w większości przypadków, gdy coś nie układa się pomyślnie (nie po czyjej myśli?).

Naprawdę moglibyśmy mieć przerąbane. Człowiek niewiele mniej wyniesiony od Aniołów, zdaje się obecnie tracić głowę: te wszystkie z pompą ogłaszane “śmierci Boga”, te – w istocie śmieszne – pytania “Gdzie jest Wszechmogący?”, te zaczepne granaty “Zrób coś Boże!” i “Dlaczego nie zrobiłeś?”. Kim my jesteśmy? Nauczyliśmy się do Boga zwracać się per Ty. Niestety przy okazji tak wiele zapomnieliśmy, albo co gorsze, nigdy nie przyszło nam do głowy pomyśleć o proporcji.

Na szczęście istnieje modlitwa uwielbienia. Na całe szczęście jest Ta, która ją wypowiada i nas tego uczy.

 

Maryjo, uwielbiająca Boga także w gościnie – przebywając w górach dumnej Judei, przypominaj nam współczesnym, że posiadamy dusze nieśmiertelne. Naucz jak własną duszę wzywać do uwielbiania Boga. Ocal moje myślenie przed tą współczesną butną mentalnością, która z niepojętą łatwością wymyśla sobie Boga, by tym bezczelniej takim wyobrażeniem gardzić. Naucz gorliwie poznawać Objawienie, a w nim prawdziwe oblicze Objawiającego się.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy

Jak wzorem Maryi radzić sobie z trudnościami w modlitwie?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Wystarczy znowu sięgnąć do przypisu komentatora, by uświadomić sobie, jaką skalą znajomości Świętych Zwojów (naszego Starego Testamentu) dysponowała Autorka modlitwy – w Magnificat zacytowane są na pewno biblijne Księgi: Rodzaju, Pierwsza Samuela, Izajasza, Micheasza oraz Psalmy 89, 98, 103, 111 i 113. Zatem mimo, iż w Psalmach jest wszystko, to ich wersety okazały się niewystarczające, aby podeprzeć każdą myśl, intencję i słuszne powody uwielbienia Boga.

Dla nas modlących się współcześnie to bardzo ambitny wyznacznik i zarazem wzorzec wskazujący na ewentualne braki w naszym wołaniu do Boga. Matka Jezusa modli się po prostu słowami Ksiąg natchnionych przez Ducha Świętego. One są osnową jej modlitwy. Są gwarantem, że modlitwa nigdzie nie zbacza, a modlący się człowiek nie błądzi. Wygląda na to, że dla Miraim jest to stała skłonność i naturalny odruch. Znane na pamięć fragmenty Biblii są jak powietrze w oddechu kierowanym ku Najwyższemu.

Czy modlitewny oddech jest spokojny i równy, czy wydychany jest z wysiłkiem, czy może zamieniony w ostrą zadyszkę przez życiową gonitwę i zbyt wiele zajęć – zawsze dysponuje potrzebną ilością powietrza.

Wśród tych natchnionych wersetów szczególne miejsce zajmuje Księga Psalmów, bo zawiera ludzkie modlitwy zanoszone do Boga w różnych stanach ciała i ducha, w sytuacjach przeróżnych, włącznie z krańcowymi – a wszystkie one zyskały pieczęć Ducha Świętego, znamię natchnienia i autentyczności.

 

Rozważania majowe. Odc. 20: Nauczycielka modlitwy

 

Biblia nauczyła kilkunastoletnią wybrankę Boga modlitwy głębokiej . Wracam po raz drugi do tego wątku rozważań, aby zadać sobie proste pytanie: ile wersetów Biblii, wyuczonych na pamięć, stało się już moją modlitewną bazą danych?

 

Matko Słowa Wcielonego, racz nie gardzić słowami moimi”. Wypraszaj mi Matko, rozmiłowana w słowach Bożego Objawienia, dar mądrości, bym stale pamiętał, że mojej modlitwie nie musi zagrażać oschłość, chłód ani płytkość, jeśli będę karmił swoją pamięć natchnionymi przez Ducha Świętego wersetami Biblii.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap