Nasze projekty

30 scen z życia Maryi

Ile razy dziennie przeglądamy się w lustrze?

Reklama

Poprawiamy włosy, makijaż, robimy miny, ćwiczymy uśmiechy, oglądamy prawy i lewy profil. Oceniamy siebie. A gdyby zajrzeć do naszego lustra głębiej? Zastanowić się, kogo tam widzimy, kto jest po drugiej stronie?

Czy jesteśmy choć trochę podobne do Tej, która jest wzorem?

Każda z nas pewnie chciałaby być Jej odbiciem. Bo każda z nas chciałaby być doskonała. Piękna, spokojna, silna, odważna, pokorna, inteligentna, kochająca, zapobiegliwa. Taka była Maryja. Gdy próbujemy odnaleźć Ją w sobie, natychmiast przychodzi myśl: nigdy taka nie będę, Jej było łatwiej, Bóg ją wybrał, była uprzywilejowana…

Reklama

A Maryja żyła jak my. Miała problemy takie jak my. Borykała się z podobnymi pytaniami i troskami. Każdego dnia walczyła o swoje ideały, troszczyła się o najbliższych, wypełniała codzienne obowiązki. Jak my.

30 scen z życia Maryi

Reklama

W pogoni za szczęściem czasem gubimy najważniejszy cel i chcemy bardziej mieć niż więcej być. A Ona? W pełni wolna, szczęśliwa i utwierdzona w swoim powołaniu, tak zwyczajnie przychodzi nam z pomocą. Wyznacza drogę wyjścia z każdej sytuacji. Pokazuje rozwiązania w sytuacjach beznadziejnych.

W 30. krótkich rozważaniach możemy odnaleźć siebie. Tak żyjemy my, współczesne „Maryje”.

Reklama

Jesteśmy kobietami trudnych wyborów, ważnych decyzji, kobietami własnych przekonań a czasem trudnych dróg. Każdego dnia podejmujemy trud zbawiania świata i siebie, dążymy do świętości. Dokładnie tak samo jak Maryja.

Usiądźmy wygodnie w swoim fotelu, weźmy do ręki Pismo Święte i zanurzmy się w 30 scen z życia Maryi. Każda z nas odnajdzie tam siebie. Takie jesteśmy. Takie jak Ona.


Poniższe rozważania na podstawie własnych przeżyć, spotkań, rozmów opracowały: Alicja Samolewicz – Jeglicka, Brygida Grysiak, Dorota Smoleń, Renata Chruściel, Judyta Syrek, Aneta Liberacka.30 scen z życia MaryiScena 1: Oto poczniesz i porodzisz syna

Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?


Scena 2: Oto ja Służebnica Pańska

Niech mi się stanie według słowa Twego


 Scena 3: Pełna łaski

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny


Scena 4: Bądź pozdrowiona

Posłał Bóg anioła Gabriela, do Dziewicy poślubionej mężowi


Scena 5: Poruszyło się dzieciątko w jej łonie

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,

poruszyło się dzieciątko w jej łonie,

a Duch Święty napełnił Elżbietę


 Scena 6: Rozproszył pyszniących się

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się

zamysłami serc swoich


 Scena 7: Raduje się duch mój

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy


 Scena 8: Czas rozwiązania

„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki

i położyła w żłobie”


 Scena 9: Ona, On i Niemowlę

Pasterze udali się też z pośpiechem i znaleźli

Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie   


Scena 10: Nadano mu imię

Nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł,

zanim się poczęło w łonie Matki


Scena 11: Ofiarowanie w świątyni

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego,
przynieśli Je do Jerozolimy,
aby Je przedstawić Panu


Scena 12: Twoją duszę miecz przeniknie

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: (…)

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu


Scena 13: Wstań i uchodź do Egiptu

Oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł:

« Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu;

pozostań tam, aż ci powiem


Scena 14: Dziecię zaś rosło

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością,

a łaska Boża spoczywała na Nim


Scena 15: Rzeź niewiniątek

Herod wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem

i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców

w wieku do lat dwóch


Scena 16: Odnalazła Go w Świątyni

Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie     


Scena 17: Życie w Nazarecie

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi


Scena 18: Nie moja sprawa

Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?


Scena 19: Zabrakło wina

Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie


Scena 20: Któż jest moją matką?

Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką…? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką


Scena 21: Obok Krzyża

A obok krzyża Jezusowego stały:

Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena      


Scena 22: Oto Matka Twoja

Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował,

rzekł do Matki : Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia:

Oto Matka twoja


Scena 23: Wziął ją do siebie

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie


Scena 24: Trwali na modlitwie

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego


Scena 25: Wiara czyni cuda

Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!


Scena 26: Jak dobrze Twym dzieckiem być!

W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła


Scena 27: W imię Jego głoszone będzie nawrócenie

Rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom


Scena 28: Zawsze w cieniu

Kobiety, matki jak Maryja Matka Zbawiciela, która przebywała wśród Apostołów, pozostają w cieniu ale zawsze z mądrą i cierpliwą radą i pomocą


Scena 29: Tu była, tu jest

Matka Jezusowa, jak w niebie doznaje już chwały co do ciała i duszy, będąc obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak tu na ziemi […] przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy


Scena 30: Królować będziemy

Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy


Łąki nadal umajone!

Czy Maryja stała się dla nas Bramą Niebieską?


wklejkaWybrałamŻycie

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę