30 SCEN Z ŻYCIA MARYI
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Scena 12: Twoją duszę miecz przeniknie
Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: (...) A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu

Twoją duszę miecz przeniknie

Łąki nadal umajone!
Czy Maryja stała się dla nas Bramą Niebieską?

Łąki nadal umajone!

Scena 30: Królować będziemy
Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy

Scena 30: Królować będziemy

Scena 29: Tu była, tu jest
Matka Jezusowa, jak w niebie doznaje już chwały co do ciała i duszy, będąc obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak tu na z...

Scena 29: Tu była, tu jest

Scena 28: Zawsze w cieniu
Kobiety, matki jak Maryja Matka Zbawiciela, która przebywała wśród Apostołów, pozostają w cieniu ale zawsze z mądrą i cierpliwą radą i pomocą

Scena 28: Zawsze w cieniu

Scena 27: W imię Jego głoszone będzie nawrócenie
Rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszy...

Scena 27: W imię Jego głoszone będzie nawrócenie

Scena 26: Jak dobrze Twym dzieckiem być!
W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła

Scena 26: Jak dobrze Twym dzieckiem być!

Scena 25: Wiara czyni cuda
Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!

Scena 25: Wiara czyni cuda

Scena 24: Trwali na modlitwie
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego

Scena 24: Trwali na modlitwie

Scena 23: Wziął ją do siebie
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie

Scena 23: Wziął ją do siebie

Scena 22: Oto Matka Twoja
Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja

Scena 22: Oto Matka Twoja

Scena 21: Obok Krzyża
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena

Scena 21: Obok Krzyża