LEDNICA

Już w sobotę Lednica Dziecka

W najbliższą sobotę 15 czerwca odbędzie się "Lednica Dziecka" - spotkanie dla najmłodszych przyjaciół Lednicy i ich rodziców.

Polub nas na Facebooku!

Lednica Dziecka, wcześniej nazywana Lednicą Malucha, przebiegać będzie, podobnie jak spotkanie dla młodzieży, pod hasłem „Wiesz, że Cię kocham”.

Spotkanie rozpocznie się w samo południe. W czasie Mszy Świętej szczególny udział będą miały dzieci obchodzące pierwszą rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.

Następnie podczas Wielkiej Dziecięcej Procesji Bożego Ciała, uczestnicy przejdą po Polach Lednickich. Poszczególne stacje wędrówki nawiązywać będą do świata przyrody, o który wszyscy bez wyjątków powinni dbać.

Spotkanie zakończy się uroczystym przejściem przez Bramę-Rybę o godz. 15.00. “Wspólnie będziemy wsłuchiwać się i odkrywać piękno świata, przez który Bóg mówi do każdego z nas: Wiesz, że Cię kocham. Z pewnością nie zabraknie też porywających tańców, zabaw i śpiewów w duchu lednickim” – zapowiadają organizatorzy.

Na miejscu będzie możliwość zaopatrzenia się w zimne napoje oraz ciepły posiłek, a także pamiątki, gadżety lednickie i książki dla dzieci.

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, warto zabrać ze sobą parasol, nakrycie głowy, karimatę i wodę. Rodzice dzieci narażonych na reakcje alergiczne powinni też pamiętać o odpowiednich lekach, na Polu Lednickim mogą być bowiem obecne pyłki roślin i kurz.

Wszystkie spotkania odbywające się w ciągu roku na Polach Lednickich organizuje Wspólnota Lednica 2000 działająca przy klasztorze ojców Dominikanów w Poznaniu. Oprócz Spotkania Młodych, są to Lednica Dzieci, Lednica Seniora oraz Lednica Motocyklisty, a także letnie rekolekcje i weekendowe spotkania w ciągu roku w ramach Uniwersytetu Wiary.

 

Program Spotkania:
11.30 – 12.00 – rejestracja uczestników
12.00 – 12.15 – rozpoczęcie – śpiewy i tańce lednickie
12.15 – 13.15 – Msza Święta
13.15 – 13.40 – śpiewy i tańce lednickie
13.40 – 14.40 – Wielka dziecięca Procesja Bożego Ciała po Polach Lednickich
14.40 – 15.00 – przejście przez Bramę-Rybę i rozesłanie

 

 

KAI, materiały prasowe, zś/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Bp Artur Miziński ponownie wybrany na sekretarza generalnego KEP

Bp Artur Grzegorz Miziński został wybrany na drugą kadencję na stanowisko Sekretarz Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Wyboru dokonano podczas zebrania plenarnego KEP w Walbrzycju. 54-letni biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej jest doktorem habilitowanym z zakresu prawa kanonicznego.

Polub nas na Facebooku!

Artur Miziński urodził się 13 lutego 1965 roku w Opolu Lubelskim. Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku Fabrycznym ukończył w roku 1983. W październiku 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie.

Seminarium i studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył w listopadzie 1988 roku z tytułem magistra teologii, na podstawie pracy magisterskiej „Rola chrześcijaństwa w życiu narodu polskiego w ujęciu arcybiskupa Józefa T. Teodorowicza”. Święcenia kapłańskie przyjął 23 marca 1989 r. z rąk ówczesnego biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka. Jako neoprezbiter pracował w parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim (1989-1991), a następnie w parafii pw. św. Maksymiliana w Lublinie (1991-1992).

W czerwcu 1992 r. został skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat w zakresie prawa kanonicznego. Następnie w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbył cykl doktorancki zakończony obroną pracy doktorskiej pt. Ruolo preminente dell’Ordinario nel processo penale canonico secondo la normativa del Codice di Diritto Canonico del 1983 (14 czerwca1996).

W latach 1996-1999 odbył studia w Studium Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej i otrzymał tytuł adwokata Roty Rzymskiej. W 1999 r. rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego. W latach 1999-2014 sprawował urząd adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie, a w latach 2000 – 2004 pełnił funkcję kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Od grudnia 2000 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie.

W dniu 3 maja 2004 roku został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej (tyt. Tarasa in Numidia). Jest osiemnastym biskupem pomocniczym w historii Kościoła lubelskiego. Za swoje zawołanie biskupie przyjął słowa: Misericordia Tua confisus sum – zaufałem miłosierdziu Twemu (Ps 13,6). Święcenia biskupie przyjął w Archikatedrze Lubelskiej w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 30 maja 2004 roku.

Od 2003 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. W roku 2005 został przyjęty jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od 9 grudnia 2008 wchodzi w skład Komisji XIV Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Od 2012 roku jest w radzie naukowej czasopisma „Kościół i Prawo”.

W latach 2005-2014 pełnił funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników. W latach 2006-2014 był członkiem Rady Prawnej KEP, a od 8 marca 2010 do 8 października 2014 członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa kanonicznego na podstawie rozprawy Status Prawny adwokata w Kościele łacińskim. W tym samym roku został kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego i pełnił tę funkcję do 2015 roku. Jest autorem dwu monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Wypromował 74 magistrów prawa kanonicznego.

10 czerwca 2014 został wybrany na Sekretarza Generalnego KEP. Od 2014 roku z urzędu wchodzi do Rady Stałej KEP. W tym samym roku został powołany na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce w 2016 r. Jest także członkiem Zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 r. oraz Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.

W 2014 roku dołączył do Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu, Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni oraz Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap