Nasze projekty
fot. domena publiczna/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

„Miejcie nadzieję!” Wiersz Adama Asnyka w przejmującym wykonaniu Jacka Wójcickiego

Wiersze Adama Asnyka, mimo mijających lat nadal cieszą się wielką popularnością. Ciągle wielu artystów podejmuje się muzycznej interpretacji jego twórczości. W rocznicę urodzin poety, wysłuchaj słów jego najpopularniejszego wiersza pt. "Miejcie Nadzieję" w wykonaniu znanego polskiego aktora i śpiewaka Jacka Wójcickiego!

Reklama

Adam Asnyk to wybitny polski poeta, dramatopisarz, działacz patriotyczny. Urodził się w 11 września 1838 r. w Kaliszu w rodzinie szlacheckiej. W czasie Powstania Styczniowego był członkiem Rządu Narodowego. Jako poeta zadebiutował w 1864 roku.

Jego twórczość poetycka sta­no­wi­ła wy­raz świa­do­mo­ści elit in­te­lek­tu­al­nych i politycznych Pol­ski, któ­re prze­ży­ły epo­pe­ję i upa­dek Po­wsta­nia Stycz­nio­we­go. Swoje dzieła publikował pod własnym nazwiskiem, ale także licznymi pseudonimami i kryptonimami: Jan Stożek, El, El…a, A, Y, y, √. W twórczości Asnyka obecna jest stale nuta patriotyczna, głosząca wiarę w siłę narodu i możliwość odzyskania wolności. Poeta zmarł 2 sierpnia 1897 roku. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie.

W czasie okupacji niemieckiej (1939–1945) całość twórczości Adama Asnyka trafiła na niemieckie listy proskrypcyjne jako szkodliwa i niepożądana, z przeznaczeniem do zniszczenia.

Reklama

Bar­dzo dużą za­le­tą Adama Asny­ka jest stosowany przez niego pro­sty, ja­sny ję­zyk. Co sprawia, że jego twórczość jest ponad czasowa, a wiersze często wykorzystywane w wielu sztukach, także w filmach. Jedną z popularniejszych interpretacji jego wiersza można było usłyszeć w słynnym filmie z końca lat 80, „Ostatni dzwonek”. Wiersz pt. „Miejcie nadzieję” wykonuje tam aktorka Joanna Wizmur.

Muzykę do słów tego wiersza napisał Zbigniew Preisner. Utwór śpiewany był w kabarecie „Piwnicy pod Baranami”. Piosenkę wykonywał też Jacek Wójcicki. Wysłuchajcie tej niezwykłej aranżacji właśnie w jego wykonaniu!

Miejcie nadzieję!
Adam Asnyk

Miej­my na­dzie­ję!… nie tę li­chą, mar­ną,
Co rdzeń spróch­nia­ły w wą­tły kwiat ubie­ra,
Lecz tę nie­złom­ną, któ­ra tkwi jak ziar­no
Przy­szłych po­świę­ceń w du­szy bo­ha­te­ra.

Miej­my na­dzie­ję!… nie tę chci­wą złu­dzeń,
Śle­pe­go szczę­ścia pło­chą za­lot­ni­cę,
Lecz tę, co w gro­bach cze­ka dnia prze­bu­dzeń,
I prze­cho­wu­je oręż i przy­łbi­cę.

Miej­my od­wa­gę!… nie tę jed­no­dnio­wą,
Co w roz­pacz­li­wem przed­się­wzię­ciu pry­ska,
Lecz tę, co wiecz­nie z pod­nie­sio­ną gło­wą
Nie da się ze­pchnąć z swe­go sta­no­wi­ska.

Miej­my od­wa­gę!… nie tę tchną­cą sza­łem,
Któ­ra na oślep leci bez orę­ża,
Lecz tę, co sama nie­zdo­by­tym wa­łem
Prze­ciw­ne losy sta­ło­ścią zwy­cię­ża.

Miej­my po­gar­dę dla wrze­ko­mej sła­wy,
I dla bez­pra­wia po­tę­gi zwod­ni­czej,
Lecz się nie strój­my w płaszcz mę­czeń­stwa krwa­wy,
I nie brzą­kaj­my w łań­cuch nie­wol­ni­czy.

Miej­my po­gar­dę dla py­chy zwy­cię­skiej,
I przy­kla­ski­wać prze­mo­cy nie idź­my!
Ale nie wielb­my po­nie­sio­nej klę­ski,
I ze sła­bo­ści swo­jej się nie szczyć­my.

Prze­stań­my wła­sną pie­ścić się bo­le­ścią,
Prze­stań­my cią­głym la­men­tem się poić:
Ko­chać się w skar­gach jest rze­czą nie­wie­ścią,
Mę­żom przy­stoi w mil­cze­niu się zbro­ić…

Lecz nie prze­staj­my czcić świę­to­ści swo­je,
I prze­cho­wy­wać ide­ałów czy­stość:
Do nas na­le­ży dać im moc i zbro­ję,
By z kra­ju ma­rzeń prze­szły w rze­czy­wi­stość.

Reklama

Wiersze Adama Asnyka cieszą się nadal wielką popularnością. Wielu młodych artystów, także tych XXI w. chętnie sięga po wiersze tego wspaniałego poety. W 2019 r. podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Dawid Kwiatkowski wykonał w muzycznej aranżacji wiersz „Miejmy Nadzieję”.

Po wiersz Adama Asnyka sięgnęła także inna młoda wokalistka. Podczas swojej ostatniej trasy koncertowej Sanah – piosenkarka, autorka teksów i kompozytorka zaskoczyła swoich fanów i w czasie jednego z koncertów wykonała własną kompozycję to wiersza Adama Asnyka „Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej”.

ZOBACZ: „Da Bóg, a przyjdzie dzień nieustający”. Wiersz Adama Asnyka w przejmującym wykonaniu Sanah

Reklama

pa, poezja.org, asnyk.kulturalna.com, wikipedia.org/Stacja7

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę